Hvordan en fobi opstår og hvordan angsten behandles

Hypnose som behandling af fobi og angst

Hjælp mod alle typer fobier med hypnose, hypnoterapi og metakognitiv terapi. Fobier er angst for f.eks. edderkopper eller flyskræk. Man kan have fobi overfor alt. Ingen er født med en fobi - fobien er noget, man tidligere har lært, hvor ens hjerne har fået en opfattelse af at noget er farligt og derfor bør undgås. En fobi kan være meget ubehagelig og socialt invaliderende men kan afhjælpes og ofte helt fjernes med hypnoterapi. Mange ønsker at have følelsen af at det, man tidligere var angst for, nu føles ligegyldigt. Det giver frihed og nye muligheder.

Fobi er en irrationel angst for noget meget specifikt. De fleste kender fobien for edderkopper, men man kan have fobi for alting, se listen, eller læs mere om enkeltfobier på de øvrige sider om angst.

Har du en fobi?

Har du en frygt, skræk for noget meget specifikt, som generer dig eller forhindrer dig i at gøre som du vil? Kan du gå helt i panik, selvom din rationelle fornuft fortæller dig, at der ikke er noget at være bange for?

Måske har du en fobi.

Fobier kan behandles og fjernes

Der er ingen grund til at leve med de begrænsninger, der ofte følger med en fobi. Den grundlæggende mekanisme bag angst og fobi er den samme. Alle typer af fobier kan behandles og det er også muligt at fjerne fobier helt. Der er mange forskellige metoder.

Den mest udbredte og anerkendte metode er eksponering men mange, også terapeuter, misforstår det og tror at det bare handler om at overvinde sig selv og vænne sig til det. Intet kunne være mere forkert og det kan føre til overeksponering som gør det meget værre.

Hypnose, hypnoterapi og metakognitiv terapi er en naturlig og effektiv måde at fjerne fobier, altså angst, nervøsitet og skræk for konkrete situationer, dyr eller ting.

Jeg har hjulpet mange mennesker af med fobier med metoder der virker. Læs mere om hvordan under terapi. Du kan også læse mere om min metode BSAFE.

Nederst kan du se en video, hvor du kan prøve hypnose mod angst.

Se hypnose-video mod angst

Fobibehandling
Fantastisk. Jeg er helbredt for min “musefobi” efter at have været i to behandlinger ved Kim. Jeg giver ham ubetinget mine varmeste anbefalinger. Han er fagligt topprofessionel. Derudover er han et særdeles behageligt og sympatisk menneske i mødet med “kunden”.

Jeg er generelt skeptisk anlagt og måtte i min nød søge hjælp. Jeg har det meste af mit liv og i cirka 45 år været helt og aldeles rædselsslagen, hvis jeg stødte på en mus. Det skete så i mit hjem, og jeg var klar til at flytte og sælge huset. Efter to sessioner var jeg helbredt og kunne indtage mit hjem igen:)
— Anne-Mette Esbøl Nielsen

Explainer video om fobi og angst

Se også videoen om angstbehandling.

Hvad er en fobi?

Vi taler om en fobi for noget, når man oplever stærk angst eller nervøsistet ved noget meget specifikt. Det kan være en situation, når man udfører en bestemt aktivitet eller er i nærheden af et særligt dyr eller genstand.

En fobi kan sammenlignes med allergi - i begge tilfælde er det kroppens egen beskyttelsesmekanisme, der “misforstår” alvoren og fungerer uhensigtsmæssigt.

"Eftersom jeg kun havde set hypnose på TV, troede jeg at man nærmest kom i en form for trance, men sådan var det jo slet ikke :) Kim var rigtig god til at fortælle og forklare hvad der skulle ske og hvorfor og vi fik arbejdet med mine fobier. Jeg fik også afprøvet om havde hjulpet, da jeg kom hjem, hvilket jeg kun kan sige at det har! Og jeg synes det er så vildt! Men føler sig utrolig velkommen fra man træder ind hjemme hos Kim og jeg følte mig under hele forløbet i gode og trykke hænder. Jeg føler også, at jeg har fået nogle redskaber med, som jeg kan gøre brug af i tilfælde af, at jeg oplever mine fobier kommer igen eller en helt ny fobi. Jeg kan helt klart anbefale folk at benytte ’Hypnotiseret’ til f.eks. at komme af med fobier, ligesom jeg, for det har i den grad været en positiv og fascinerende oplevelse, og så er Kim bare virkelig dygtig :)"

Jeanett Pedersen

Læs flere anmeldelser

Kroppen beskytter os mod fare

Hvis vi på et tidspunkt i vores liv har oplevet en farlig situation og oplever frygt, lagres det dybt inde i vores hukommelse. Hvis vi senere kommer i en lignende situation, sørger de primitive dele af hjernen, som styrer vores sanser, for at vi lynhurtigt kan reagere på faren. Vi kan enten flygte, spille død eller gå i kamp. Denne mekanisme har fungeret fint for både dyr og mennesker i millioner af år og hjælper os stadig dagligt til ikke at komme galt afsted.

Årsager til fobier

Uheldigvis kan systemet også, ligesom en allergi, overreagere, så man får overdreven angst eller nervøsitet i bestemte situationer, fordi den primitive del af hjernen synes det minder om noget farligt. Angsten kan også forstærkes, fordi man reelt bliver angst for at få angsten. Så kan en ellers fornuftig forsigtighed ved højder udvikle sig til at man ikke tør køre over broer, eller et mindre biluheld kan gøre at man ikke længere tør flyve.

Den mest almindelige årsag til en fobi er formentlig, at man har været i en situation som reelt var ufarlig, men som blev oplevet som farlig på det tidspunkt. Hvis ens primitive hjerne bliver kodet til at opfatte noget som farligt vil den senere reagere fuldstændig på samme måde som i en rigtig farlig situation. Så kan man f.eks. blive angst for helt dagligdags og uundgåelige ting som knapper eller bakterier.

Fobi kan “læres” af andre

En af grundene til at en situation fejlagtigt kan fortolkes som farlig er, hvis en anden person, typisk forældrene, reagerer kraftigt på en situation man oplever mens man er lille. Så kan man lagre det som en af de meget farlige situationer, der skal undgås. I naturen er denne mekanisme meget praktisk, men som forælder kan man uden at ville det på denne måde komme til at give sine egne fobier videre. NB: Forældre må endelig ikke føle skyld over dette, da det jo ikke noget, man selv er herre over.

Tanker og fornuft hjælper ikke alene

Uanset hvad årsagen til fobien er, nytter det ikke noget at man med sine tanker og fornuft godt ved, at situationen slet ikke er farlig. Den primitive del af hjernen sætter kroppen i alarmberedskab og alarmen er jo beregnet til at sætte os i stand til at kunne reagere hurtigt uden at tænke - så den primitive del af hjernen vinder altid. Heldigvis kan man også “snyde” sin primitive hjerne på en posititiv måde. Åndedrætsøvelser kan bruges til at sende signal til kroppen om at der ikke er fare på færde. Åndedrættet kan vi heldigvis styre med vores bevidsthed, så hvis ens fobi giver en et angstanfald, kan man ved at trække vejret langsomt, sænke angsten.

Fobien får normalt en til at undgå at komme i de situationer som provokerer angsten. Det hjælper ikke, at andre mennesker slet ikke kan sætte sig ind i fobien eller måske synes det er komisk. Tværtimod kan det få én til at undgå de fobiske situationer endnu mere.

Hypnose mod fobier. Ung kvinde med ubehag.

Hypnoterapi mod fobi

De mest succesfulde terapiformer mod fobi og angst forsøger at “omprogrammere” det dybe minde, der har lagret sig i hukommelsen, sådan at den primitive del af hjernen ikke længere opfatter situationen som en alvorlig trussel.

Det er også hovedformålet ved behandling med hypnoterapi. Med hypnose har man mulighed for at bearbejde det ubevidste mere direkte end i traditionelle samtaleterapier.

Hypnose kan dels anvendes til direkte at bearbejde opfattelsen af det, som man har fobi imod, sådan at der “skrues ned” for faresignalerne fra den primitive hjerne.

Dels kan hypnoterapi anvendes til at finde frem til den eller de begivenheder i ens liv, som har lagret sig dybt. Ofte er det et minde, man ikke længere er bevidst om. Hvis man henter mindet frem fra underbevidstheden kan man lagre det på en ny måde.

Min metode - hypnose og BSAFE

Min måde at anvende hypnose på er ikke kun klassisk hypnoterapi - men går også meget på hvordan hvilke reaktioner, man oplever i forbindelse med fobien.

Det er ikke nok at sige til sig selv at “det ikke er farligt”. Udelukkende at bearbejde tankerne i sig selv er sjældent nok, fordi det netop ikke er en rationel angst, og angsten opstår i de dele af hjernen, som ikke har sprog og derfor ikke kan formulere sig med ord.

Nogle terapeuter fokuserer desværre på at man skal “eksponeres” for det, man frygter. Idéen er at hjernen så lærer, at der ikke “skete noget” og derfor vil ændre på sin opfattelse. Det har desværre vist sig, at det ikke er nok til at fjerne angst og fobi, for hjernen laver bare et nyt minde, der hedder at der “nogle gange” ikke sker noget. Den gamle fobi er der stadigvæk.

Det bedste resultat fås som sagt, når hjernen helt “omprogrammeres”. Derfor skal hjernen erstatte den fejlagtige opfattelse, der er opstået.

Og den er lagret på den måde, hjernen repræsenterer minder på: sanserne. Dvs billeder, lyde, lugte, smag og ikke mindst følesansen.

Vi går hos mig derfor efter at undersøge hvilke billeder, lyde, ord og fornemmelser i kroppen, man har, når fobien opstår.

Ved at opløse denne oplevelse i mindre dele bliver det ændret fra at være en meget stor og ubehagelig oplevelse, der overmander én, til flere små, enkeltstående oplevelser. De små oplevelser kan man håndtere hver for sig.

Ved at bearbejde alle dele af oplevelsen kommer man også i kontakt med de mere primitive dele af hjernen, som f.eks. kun tænker i billeder - eller som direkte påvirker kroppen til at føle på en bestemt måde. Typiske eksempler er at frygten føles i brystet eller maven, men det er individuelt og kan i princippet være hvorsomhelst.

Det er kernen i min metode, BSAFE (Bryd ned, Separér, Acceptér, Fokusér, Evaluér) som jeg i kombination med hypnose har stor succes med. Den bygger på den psykologiske illusionsmodel. Læs mere om BSAFE.

Jeg går derfor efter, at mine klienter skal opleve hvordan deres reaktion på fobien ændrer sig, allerede mens de er hos mig.

Metakognitiv terapi hjælper mod angst og fobi

Jeg kombinerer det med metakognitiv terapi fordi det er en af de mest effektive måder at ændre på tankemønstre. Når man har en fobi har man tit mange tanker som handler om at checke ting for at at være sikker, man har mange tanker om “hvad nu hvis” man kommer i nærheden af det, man har fobi overfor - og man har mange tanker der handler om at planlægge for at undgå at møde det man frygter. Disse tankemønstre giver mening, hvis der var en rigtig trussel. Det er derfor man har dem.

Men de giver ikke mening når det er angst - og derfor ser vi på hvordan vi kan ændre tankemønstrene - det er i sig selv med til at reducere angsten. Det metakognitive arbejder altså med tankemønstre som vedligeholder angst. Og hypnoterapien (BSAFE) arbejder direkte med triggere - det som gør at man føler angst i første omgang.

Når hypnose har fjernet fobien. Kvinde sidder på bjergskråning ved sø.

Explainer video om angstbehandling

Typer af fobier

Man kan have fobi for næsten alt. Vi er formentlig særligt disponerede for bestemte fobier fordi de faktisk har været meget vigtige for overlevelse tidligt i evolutionshistorien.

De mest almindelige typer af fobier

Angst for forskellige dyr, især edderkopper, slanger, hunde og insekter

Angst for ting

Angst for andre andre mennesker

Angst for steder

Angst for situationer

Mere eksotiske eksempler på fobier

Disse eksempler lyder måske komiske, men er bestemt alvorlige for folk, der lider af fobien. De er bevis på, at fobi i princippet ikke har noget med hverken en situation, en ting eller et dyr at gøre, men at hjernen pga en misforstået opfattelse forbinder det med noget farligt.

  • barbafobi - angst for skæg
  • chrometofobi - angst for penge
  • Hexakosioihexekontahexafobi - angst for tallet 666
  • logizomechanofobi - angst for computere
  • peladofobi - angst for skaldede personer
Fobier kureres med hypnose. Skræmt og afvisende ung kvinde. Fotos af Andrea Piacquadio fra Pexels

En klienthistorie - angst for trampoliner

Jeg har endda også på et tidspunkt behandlet en klient med angst for trampoliner. Jeg har ikke kunnet finde et klinisk navn for denne fobi, men det er også ligemeget! Én behandling var nok, så kunne klienten nyde at hoppe og se andre på trampoliner.

Læs om flere fobier på wikipedia

Læs evt mere om angst generelt.

Psykiatrifonden har også en beskrivelse af angst og fobier.

Gratis hypnosevideo mod angst

Prøv den gratis video med guidet selvhypnose mod angst. Videoen kan bruges til alle typer af angst og situationer, idet den tager udgangspunkt i det, du har angst for.

Hypnose på video er naturligvis ikke det samme som at sidde overfor mig i virkeligheden. Her ville vi i forsamtalen komme ind på situationer specifikt for dig. Jeg bruger også metoden BSAFE til at arbejde med angst, og generelt ville vi tale sammen undervejs. Det kan vi af gode grunde ikke på video.

Alligevel kan videoen her give dig et indtryk af, hvordan hypnose foregår - og dæmpe din angst.