Flyskræk - angst for at flyve

Hypnose som behandling mod flyskræk, angst for at flyve

Den rigtige behandling kan få dig op at flyve igen. Flyskræk eller aerofobi er en samlet betegnelse for angst der opstår i forbindelse med at skulle op at flyve.

Alene det, at det ofte er nok bare at tænke på at flyve viser, at det ikke er flyvesituationen som sådan, der giver angsten. Det viser netop, at det er muligt at behandle flyskrækken ved at ændre hjernens opfattelse. Jeg kan hjælpe vha hypnoterapi.

Nederst kan du se en video, hvor du kan prøve hypnose mod angst.

Se hypnose-video mod angst

Hvad udløser flyskræk?

Det kan være meget forskelligt, hvad der udløser angsten. Det kan være angst for at styrte ned, men er sjældent det samme som angst for at være højt oppe (højdeskræk). Angsten kan udløses af en klaustrofobisk følelse af ikke at kunne slippe væk eller af at sidde tæt sammen i flykabinen med andre.

Angsten behøver ikke kun at optræde når man er oppe at flyve - nogle føler flyskrækken når de står i køen i lufthavnen, når de køber flybilletterne. Og de fleste, der har har angst og fobi skal ofte bare forestille sig situationen, for at mærke en snert af angsten. Det kan f.eks. være åndenød, sved, hjertebanken eller ondt i maven.

Fællestrækket er for flyskræk, at hjernen har fået en forkert opfattelse af at der er “noget” der er farligt ved at flyve.

Det er ikke rationelt

Det er vel at mærke ikke rationelt. Man kan være fuldstændig intellektuelt afklaret med at det ikke er farligt at flyve og alligevel have flyskræk. Alligevel opstår angsten - og viden, bevidsthed og tanker kan ikke alene ændre på det.

Husk, at ingen er født med angst for at flyve, det er noget, hjernen har lært. På en eller anden måde, er der noget i situationen omkring at flyve, som hjernen forbinder med noget truende, noget der skal undgås. Derfor beskytter hjernen én ved at sørge for at skabe frygt, så man ikke bevæger sig ud i dén situation.

Min form for terapi hjælper mod flyskræk

Jeg anvender hypnose til at sikre, at du oplever en forandring undervejs. Jeg bruger hypnosen som et redskab, der giver os mulighed for først og fremmest at arbejde med din krops reaktioner og dine følelser. Tankerne og dine overbevisninger er i virkeligheden efterrationaliseringer og ligger helt “oppe” i bevidsthedslaget. Det er ikke dér, vi skal finde eller ændre angsten, for så havde du nok gjort det allerede.

Jeg bruger hypnose som hjernetræning

Jeg starter også ofte med at lære dig teknikker til at arbejde igennem angsten, når den opstår. Det giver en tryghed at vide, at man kan komme igennem det. Derefter afklarer vi hvad der udløser flyskrækken. Hvad sker der i kroppen, følselserne og tankerne? Og derefter er det hjernetræning der skal erstatte angsten med noget andet og bedre.

På den måde føler du dig godt rustet til alle situationer og får helt nye muligheder fremover.

Årsagen er i princippet ligegyldig

Det, der udløser angsten behøver ikke at have noget at gøre med årsagen til at angsten er opstået i det hele taget.

Den konkrete årsag bag angsten er forskellig fra person til person og er i princippet ligegyldig. Nogle gange er det at finde årsagen en del af løsningen - andre gange er det ikke. Det vigtigste er at få ændret på hjernens automatiske reaktionsmønstre fra nu af og frem.

Så kan du komme op at flyve igen og måske endda glæde dig til det.

Læs mere om angst og fobier.

Gratis hypnosevideo mod angst

Prøv den gratis video med guidet selvhypnose mod angst. Videoen kan bruges til alle typer af angst og situationer, idet den tager udgangspunkt i det, du har angst for.

Hypnose på video er naturligvis ikke det samme som at sidde overfor mig i virkeligheden. Her ville vi i forsamtalen komme ind på situationer specifikt for dig. Jeg bruger også metoden BSAFE til at arbejde med angst, og generelt ville vi tale sammen undervejs. Det kan vi af gode grunde ikke på video.

Alligevel kan videoen her give dig et indtryk af, hvordan hypnose foregår - og dæmpe din angst.