OCD - obsessive compulsive disorder

Metakognitiv terapi og hypnoterapi som behandling af OCD - obsessive compulsive disorder

OCD står for Obsessive Compulsive Disorder og er en angstlidelse der gør at man har tvangstanker medfører at man føler man skal udføre nogle handlinger, ofte mange gange, eller at man ikke kan gøre bestemte ting.

OCD kan bla behandles med psykoterapi.

Nederst kan du se en video, hvor du kan prøve hypnose mod angst.

Se hypnose-video mod angst

OCD - obsessive compulsive disorder

Ved OCD oplever man nogle tanker som meget virkelige. Tankerne kan være meget ubehagelige og det føles som om de trænger sig på så man er tvunget til at reagere. OCD er en angst-lidelse. Ofte er der tvangstanker som medfører tvangs-handlinger. Hvis de ikke udføres, opstår angst.

Typiske eksempler er at man føler man skal vaske hænder, gøre rent, tælle eller checke efter, gentagne gange. Men tankerne kan også være ubehagelige fordi det føles som om de vil tvinge én til at udføre handlinger, som man ikke ønsker.

Nogle mennesker har OCD i svær grad, mange har det i mild grad. I alle tilfælde er det nogle indre tanker og følelser, der styrer én fremfor ydre påvirkninger.

Effektiv hjælp mod OCD med metakognitiv hypnoterapi hjælper med tankeprocesserne Effektiv hjælp mod OCD med metakognitiv hypnoterapi hjælper med tankeprocesserne

Metakognitiv hypnoterapi kan hjælpe på OCD

I Metakognitiv terapi arbejder man med tanke-processer, altså hvordan man tænker fremfor hvad man tænker. Jeg kombinerer det med hypnoterapi fordi hypnose også kan vise, hvor meget magt tanker kan få, når man lever sig ind i dem. Positivt og negativt.

Dermed kan man få et nyt indblik i, hvad tanker kan betyde - eller ikke betyde. For tanker kan også opleves helt neutrale, uden værdi. I sidste ende er det bare tanker - selvom vores hjerne ind i mellem kan snyde os til at det føles anderledes.

Mindfulness og BSAFE

Mindfulness er en måde at bruge sin opmærksomhed på, så man bliver bevidst om hvad der sker i ens sanseoplevelse, ens følelser og ens tanker. Ja, det meste af tiden er vi mennesker nemlig slet ikke bevidste, heller ikke når vi tænker! Det skal man lige vænne sig til, men mindfulness kan være en måde at dekonstruere hvad det egentlig er, man oplever.

Med metoden BSAFE styrer jeg en proces baseret på mindfulness, hvor vi dykker ned i enkeltdelene af hvad tanker og følelser egentlig består af. Ofte er denne proces det der skal til for at opløse angst i så små dele, at de er til at håndtere og neutralisere.

Resultatet er at tanker opleves som det de er - tanker. Uden at der er koblet følelser eller tvang på.

Du skal ikke ændre din adfærd som del af terapien

Terapien hos mig indebærer ikke at du skal ændre din adfærd. Det vil jeg ikke bede dig om. Vi arbejder udelukkende med hvor virkelige dine tanker føles. Vi laver mentale øvelser, hypnose og almindelig samtale.

Det kan til gengæld være der opstår nogle ændringer i hvad du føler du skal gøre eller ikke må gøre som følge af terapien. Hvis du senere ønsker at ændre din adfærd er det helt op til dig. Terapien er til for at give dig de valgmuligheder, du måske føler du har mistet.

Læs mere om angst og metakognitiv hypnoterapi.

Gratis hypnosevideo mod angst

Prøv den gratis video med guidet selvhypnose mod angst. Videoen kan bruges til alle typer af angst og situationer, idet den tager udgangspunkt i det, du har angst for.

Hypnose på video er naturligvis ikke det samme som at sidde overfor mig i virkeligheden. Her ville vi i forsamtalen komme ind på situationer specifikt for dig. Jeg bruger også metoden BSAFE til at arbejde med angst, og generelt ville vi tale sammen undervejs. Det kan vi af gode grunde ikke på video.

Alligevel kan videoen her give dig et indtryk af, hvordan hypnose foregår - og dæmpe din angst.