Klaustrofobi - angst for små rum og indespærring

Hypnose som behandling mod klaustrofobi, angst for små rum

Klaustrofobi er så almindeligt, at de fleste kender fremmedordet (modsat de fleste andre former for fobier). Det er angsten for små, lukkede rum eller angsten for at være “klemt” inde eller være et sted, hvor man ikke kan slippe væk.

Klaustrofobien kan opstå alene ved tanken om de situationer. Ofte vil man bare ved at tænke på det kunne mærke en fysisk reaktion, ofte i maven eller brystet.

Utroligt mange mennesker har en stor eller mild grad af klaustrofobi der forhindrer dem i at gøre helt almindelige ting som at gå til koncerter, tage elevatoren eller befinde sig i små rum, som man f.eks. gør når man besøger seværdigheder som turist. Klaustrofobi kan endda også være den bagvedliggende årsag til flyskræk.

Mange laver deres liv om og undgår de udfordringer, som klaustrofobien giver. Men man skal ikke bare leve med klaustrofobi! Den kan fjernes.

Nederst kan du se en video, hvor du kan prøve hypnose mod angst.

Se hypnose-video mod angst

Klaustrofobi opstår fordi hjernen vil beskytte dig mod en trussel

Klaustrofobien er ikke medfødt - tænk på hvor trygt og rart det har været i mors mave engang.

Angsten er opstået senere. Hjernen har “lært” at nogle situationer er farlige. På en eller anden måde er det blevet forbundet med nogle kendetegn ved små rum eller lignende. Hvordan er ikke så vigtigt. Faktum er, at angsten opstår, fordi hjernen vil beskytte én og derfor vil tvinge en væk fra situationen.

Det foregår altsammen ubevidst.

Fotos af Tatiana Syrikova fra Pexels
Ingen er født med klaustrofobi - det er tillært. Hypnose kan hjælpe med at "afhypnotisere" reaktionen.

Hypnoterapi kan hjælpe mod klaustrofobien

Heldigvis er dette lige hypnosens speciale - at arbejde med underbevidstheden. Derfor kan man ofte med hypnoterapi fjerne klaustrofobi, eller i hvert fald reducere den til et niveau, hvor den ikke længere forhindrer dig i at opleve og gøre helt almindelige ting på dit job, dine ferier eller i din hverdag.

En måde at beskrive det på er at klaustrofobien er opstået ved såkaldt “negativ spontanhypnose” (beskrevet af den danske læge og hypnotisør Jens Jørgen Gravesen). Det kan ske i en situation, hjernen på det tidspunkt har opfattet som en farefuld situation.

Hypnose kan hjælpe med at bryde den negative spontanhypnose, som er opstået.

I min metode arbejder vi direkte med de følelser, tanker, billeder og fysiske kropsfornemmelser, du oplever, når du har angst. Vi opløser det i mindre dele og bearbejder dem, som de sanseindtryk de er. Metoden hedder BSAFE og supplerer hypnosen godt.

På et tidspunkt vil du opdage, at dine reaktioner på noget, der tidligere virkede skræmmende, ikke længere føles sådan. Det er forandring.

Læs mere om fobier og angst.

Gratis hypnosevideo mod angst

Prøv den gratis video med guidet selvhypnose mod angst. Videoen kan bruges til alle typer af angst og situationer, idet den tager udgangspunkt i det, du har angst for.

Hypnose på video er naturligvis ikke det samme som at sidde overfor mig i virkeligheden. Her ville vi i forsamtalen komme ind på situationer specifikt for dig. Jeg bruger også metoden BSAFE til at arbejde med angst, og generelt ville vi tale sammen undervejs. Det kan vi af gode grunde ikke på video.

Alligevel kan videoen her give dig et indtryk af, hvordan hypnose foregår - og dæmpe din angst.