PTSD - posttraumatisk stress

PTSD kan behandles med metakognitiv terapi og hypnoterapi

PTSD eller Posttraumatisk stress/belastningsreaktion er en angstlidelse hvor nervesystemet reagerer alt for kraftigt på nogle sanseindtryk, fordi de minder hjernen om tidligere traumatiske begivenheder og derfor fører én tilbage til disse som om de opleves lige nu.

PTSD kan bla behandles med psykoterapi.

Nederst kan du se en video, hvor du kan prøve hypnose mod angst.

Se hypnose-video mod angst

PTSD - posttraumatisk stress eller belastningsreaktion

PTSD er en angstreaktion der kan opstå, når dyr og mennesker har været udsat for et traume. Altså en eller flere begivenheder, hvor der har været en følelse af frygt og trusler. Hjernen og nervesystemet er designet til at huske den slags situationer for at beskytte én mod lignende situationer, men hos nogle kan denne reaktion blive alt for voldsom og uhensigtsmæssig.

PTSD kan opstå efter meget voldsomme og reelt farlige situationer som overfald, misbrug, ulykker eller krigstraumer. Men kan også opstå i mindre farlige situationer, hvis bare følelsen af en trussel har været til stede. PTSD kan variere fra at være mild til at være invaliderende.

PTSD er en slags “misforståelse” i nervesystemet. Truslen opleves som om den er meget virkelig - men tit er det i nogle situationer, der objektivt set ikke er truende. De minder bare hjernen om en truende situation. Det føles for hjernen og dermed kroppen, som om man er “tilbage” i den truende situation nu og her. Det kan give uro, angst eller panikanfald.

Nervesystemet og kamp, flugt eller luk ned

Peter Levines Væk tigeren forklarer hvordan denne misforståelse kan ske. Dette er også baggrunden for en teori om vores nervesystem, der hedder polyvagal teori.

Ved en trussel reagerer dyr og mennesker med en alarm-reaktion i form af enten flugt eller kamp. Er disse muligheder ikke tilstede, kan kroppen også lukke ned. Dette styres af frygtcenteret som via den største nerve i kroppen, vagus-nerven, både kan mobilisere vores nervesystem aktivt og lukke ned for alle funktioner (hjerte og lunger).

Normalt vil dyr efter en traumatisk oplevelse ryste sig og derefter restituere. Nogle gange kan denne proces i nervesystemet blive forstyrret. Vi mennesker kan bla forstyrre processen med vores rige tankeliv. Hvis vores tanker bliver ved med at vende tilbage til traumet, samtidig med at tankerne opleves som meget virkelige, vil hjernen genopleve situationen og derfor sætte hele alarmreaktionen igang igen.

Dette kan være selvforstærkende, og derfor kan ubehandlet PTSD udvikle sig til at blive værre og værre.

PTSD kan behandles

Heldigvis kan PTSD behandles med bla psykoterapi. Førhen troede videnskaben, at traumer aldrig kunne heles fuldstændigt, men siden 2002 har man opdaget, at hjernen altid kan lære nyt - også selvom det er meget traumatiske minder.

Flere forskellige traumeterapier kan fjerne følelsen af frygt, selvom mindet er intakt. Man kan altså stadig huske, hvad der skete - men de samme følelser bliver ikke aktiveret. Det samme gælder for de situationer som minder hjernen om traumet.

De bedste terapiformer udnytter hukommelses-rekonsolidering. Ofte er det en blanding af arbejde med tanker, følelser og de kropslige reaktioner.

Effektiv hjælp til PTSD med metakognitiv hypnoterapi Effektiv hjælp mod OCD med metakognitiv hypnoterapi hjælper med tankeprocesserne

Metakognitiv hypnoterapi kan hjælpe med PTSD

Metakognitiv terapi går ud på at arbejde med tanke-processer, altså hvilke typer af tanker der tænkes, igen og igen. Ofte har man med PTSD rigtigt mange tanker omkring angsten og de situationer, hvor angsten kan opstå. Her arbejder man med forskellige nye strategier til at bruge tankerne. Dette kan være meget effektivt i forbindelse med PTSD.

Jeg anvender den metakognitive metode sammen med hypnoterapi fordi hypnose kan bruges til at illustrere hvordan tanker kan føles virkelige, som om det foregår nu. Og samtidig kan hypnose bruges til at påvirke én positivt.

Mindfulness og BSAFE

Mindfulness gør en bevidst om hvad der foregår i ens sanseoplevelse, ens følelser og ens tanker. For det meste af tiden er vi slet ikke bevidste eller opmærksomme på at vi tænker!

Med metoden BSAFE styrer jeg en proces baseret bla på mindfulness, hvor vi deler tanker og følelser op i mindre dele. Denne proces er det der skal til for at opløse angst mindre dele, der er til at håndtere uden at der kommer en stor reaktion.

Jeg anvender BSAFE til alle former for angst.

Måden, det gøres på, er meget blid og i små skridt, hvor man hele tiden er tryg og har muligheden for at gå tilbage. Denne tilgang ses også i andre traume-terapier som f.eks. Peter Levines Somatic Experiencing. Det handler om at nervesystemet skal være i ro og kun drypvis skal nærme sig det, der giver angst. Dermed understøtter processen i BSAFE en ny indlæring der faktisk kan fjerne følelserne bag traumet, den såkaldte hukommelses-rekonsolidering. Dette er noget helt andet end eksponering, hvor man bare udsættes for det, der udløser angsten.

Læs mere om angst og metakognitiv hypnoterapi.

Gratis hypnosevideo mod angst

Prøv den gratis video med guidet selvhypnose mod angst. Videoen kan bruges til alle typer af angst og situationer, idet den tager udgangspunkt i det, du har angst for.

Hypnose på video er naturligvis ikke det samme som at sidde overfor mig i virkeligheden. Her ville vi i forsamtalen komme ind på situationer specifikt for dig. Jeg bruger også metoden BSAFE til at arbejde med angst, og generelt ville vi tale sammen undervejs. Det kan vi af gode grunde ikke på video.

Alligevel kan videoen her give dig et indtryk af, hvordan hypnose foregår - og dæmpe din angst.