Ventetid hos psykologer - brug alternativ behandling hos hypnoterapeuter

9 October 2021

Alt for lang ventetid hos psykologer

Medierne skriver ofte om at der er for lang ventetid hos psykologerne især til behandling af angst og depression og at der skal ansættes flere psykologer.

Ingen tvivl om at vi som samfund skal sikre at der er behandlingsmuligheder med rimelig ventetid. Ud over behandlingsmuligheder indenfor vores offentlige sundhedssystem er det dog er også vigtigt at vide, at der findes mange private udbydere som også kan hjælpe med psykologiske problemer. Det gælder psykoterapeuter og andre typer terapeuter.

I diskussionen om lange ventetider er det derfor vigtigt at huske på, at der findes alternativer og at man derfor godt kan få hjælp andre steder. De øvrige muligheder erstatter naturligvis ikke psykologer, da forskellige retninger arbejder med forskellige metoder. Men der er et stort overlap mellem de problematikker, forskellige typer af terapeuter kan arbejde med. De forskellige tilbud supplerer hinanden.

Alternativer - f.eks. hypnoterapi

En af mulighederne er f.eks. hypnoterapi, som er en veldokumenteret og seriøs behandlingsform, hvor man kombinerer terapi med hypnose. Mange problematikker som f.eks. angst, søvnproblemer, stress, depression og problemer med tanker og følelser kan hypnoterapeuter også hjælpe med.

Hvordan virker hypnoterapi?

Hypnoterapi kan udføres meget forskelligt, men grundlæggende har terapi med hypnose den fordel, at det er nemt at komme i kontakt med følelser og at påvirke sindet i en positiv retning.

Når man er i hypnose sover man ikke, man er ikke bevidstløs. Man er bare meget koncentreret og fokuseret. Derfor husker man også alt bagefter. En hypnoterapeut vil typisk i en forsamtale afdække hvad det er, man som klient ønsker at ændre. Selvom man som klient godt ved hvad man ønsker, ved man ikke hvordan man skal skabe ændringen. Vi mennesker er underlagt nogle automatiske reaktioner og tankemønstre som er opstået ud fra vores opvækst og tidligere erfaringer. Mange af disse mønstre er man ikke bevidst om - det foregår helt ubevidst. Det gælder både tanker, overbevisninger og følelser.

Hypnoterapi er oplevelsesorienteret

I almindelig samtaleterapi forsøger man ofte at gøre disse mønstre bevidste, for når de er bevidste kan man begynde at ændre dem. I hypnoterapi har man også andre muligheder. Hypnoterapi er som regel meget oplevelsesorienteret. Hypnotisøren hjælper en til at leve sig ind i situationer. Da man under hypnose har en forstærket forestillingsevne, kan det blive mere realistisk og føles mere ægte, end når man bare fortæller om det. Det kan bruges til hurtigt og præcist at afdække, hvilke tanker og følelser der opstår.

Desuden kan man i hypnose skabe en ny oplevelse. Man kan enten ændre en eksisterende situation eller skabe en helt ny oplevelse som får hjernen til at skabe en ny form for indlæring. Hvis man tænker på, at de automatiske mønstre der styrer tanker og følelser også er skabt ved tidligere indlæring, giver det rigtig god mening, at det kan lade sig gøre at ændre hvis oplevelsen er ægte nok og gentages tilstrækkeligt til at hjernen lærer noget nyt.

Endelig har hypnose den fordel, at man direkte kan påvirke sindets kringelkroge til at finde nye veje, også selvom det faktisk ikke bliver bevidst hvad der sker. Igen udnytter hypnose det, som alligevel sker i os hele tiden. Vi er ikke bevidste om alle de små og store “tandhjul” i vores sind.

Som klient oplever man det ofte bagefter som at noget bare føles anderledes. Der sker ikke de samme følelsesmæssige reaktioner som tidligere.

Hvordan finder jeg en hypnoterapeut ?

I Danmark findes der to organisationer for hypnoterapeuter, NGH Danmark og Foreningen for Hypnotisører og Hypnoterapeuter i Danmark(FHHD). Begge foreningers hjemmeside har en søgefunktion, så det er nemt at finde en hypnoterapeut i ens egen landsdel.

Som fuldtids hypnoterapeut er jeg medlem af både NGH og FHHD.

Da al terapi forudsætter et godt samarbejde mellem terapeut og klient er det også samtidig vigtigt at man har et tillidsforhold til terapeuten og er klar over, at terapi kan forløbe på mange måder. Hvis det ikke lykkes at skabe den ønskede forandring i én sammenhæng er det ikke ensbetydende med at det ikke kan lykkes på andre måder.

Der er alt for lang ventetid hos psykologer, men der er også andre muligheder, f.eks. hypnoterapeuter

Korttidsbehandling

I min klinik går man ofte kun få gange, jeg ser oftest mine klienter 1-3 gange ialt. Jeg arbejder med både angst og fobi, søvnbesvær, kroniske smerter og vaneændringer som f.eks. rygestop og sukkertrang.

Behandling med 360 graders perspektiv og BSAFE

Min måde at gå til stort set alle mine klienter problematikker er at bruge et 360 graders perspektiv. Det betyder ikke, at vi skal vende alt i mine klienters liv, tværtimod tager jeg altid kun udgangspunkt i hvordan det er lige nu og hvad det er, man ønsker at ændre. Hos mig går vi ikke tilbage til barndommen eller behøver lede efter årsager. 360 graders perspektivet er at undersøge hvilke tanker og følelser, der opstår i forbindelse med det, man ønsker at ændre i nutiden.

Det er denne proces, der ofte ender med et godt resultat. Jeg bruger mange forskellige metoder, men min grundmodel er den psykologiske illusionsmodel, som har store ligheder med metakognitiv terapi, men som også inddrager hypnose og hypnoterapi som værktøj. Et af mine stærke redskaber er metoden BSAFE som har hjulpet mange af mine klienter med alt fra angst, jalousi og selv rygetrang!