Hvad er din fobi?

9 October 2016

Du kender det måske - du begynder at svede, hjertet hamrer, du hyperventilerer og dine tanker kredser kun om at komme væk, NU!

Mange mennesker har en fobi, en uforklarlig angst, mod helt almindelige ting som f.eks. edderkopper, flyvning eller knapper. Men hvordan opstår en fobi egentlig - og kan man gøre noget ved den?

Hvad er en fobi egentlig?

En fobi er en ubegrundet, kraftig angst for “noget” - det kan både være en genstand, et dyr eller en situation. Når man har en fobi, undgår man uvilkårligt at udsætte sig for det, man er angst for. Ofte kan man ikke selv forklare hvorfor angsten opstår, og nogle gange ikke engang hvorfor man undgår situationen.

Angst for edderkopper (araknofobi) er meget almindelig. Mange synes blot at de er ubehagelige og lever fint med dem i dagligdagen. Det samme gælder for angst for at flyve, for højder og klaustrofobi. Hvis ens angstreaktion ikke er alt for voldsom, og/eller man kan undgå at komme i den situation, man frygter, behøver en fobi ikke at betyde noget.

Omvendt kan det være en stor belastning, hvis fobien forhindrer én i at leve et almindeligt liv, eller forhindrer en i oplevelser, som man inderst inde gerne vil have.

Vores nervesystem beskytter os normalt mod rigtige farer som at falde ned, farlige dyr eller truende situationer. I så fald gør kroppen sig klar til enten kamp, flugt eller at spille død: hjertet pumper blodet hurtigere rundt, vejrtrækningen bliver hurtig og overfladisk, blodet strømmer til de store muskler, fordøjelsessystemerne lukker ned og man får “tunnelsyn”.

“Brændt barn skyr ilden”, siger man. Når man først én gang har oplevet en farlig situation, husker nervesystemet de stimuli, der bragte en i den situation. Problemet ved en fobi er at nervesystemet ved en slags misforståelse har fået koblet nogle forkerte stimuli til oplevelsen af noget farligt og derfor sætter kroppen i samme alarmberedskab. Så hjælper det ikke, at bevidstheden godt ved, at situationen ikke er farlig, for alt dette foregår i de autonome dele af hjernen og nervesystemet, som reagerer langt hurtigere end bevidstheden. Ved kraftig panik kobles de normale, dybere tankeprocesser ovenikøbet fra, så hele hjernen er fokuseret på at reagere hurtigt på truslen.

Behandling af fobier

Al behandling af fobier handler om at få koblet angstreaktionen fra den ufarlige ting eller situation. Med kognitiv terapi kan man lære at kontrollere sine tanker inden situationen opstår. Dette kobles med eksponering hvor man udsættes gradvist for flere og kraftigere udgaver af de stimuli som udløser angsten. Når nervesystemet lærer at situationen ikke er farlig, reduceres angstreaktionen efterhånden. Det kan dog være noget besværligt hvis man f.eks. lider af flyskræk, at man faktisk skal ud på en rigtig flyvetur, for at komme af med fobien.

På Stockholms universitet eksperimenteres med at anvende Virtual Reality ved behandling af angst for edderkopper. I Virtual Reality anvendes en hjelm med to skærme der dækker øjnene. Billedet bevæger sig svarende til hovedbevægelserne. Det snyder derfor sanserne og kan opleves mere virkeligt, end når man kigger på en almindelig skærm på computeren eller telefonen.

I den stockholmske fobibehandling spiller man et spil, hvor man kommer tættere og tættere på edderkopper, som starter som søde tegnefilmsedderkopper og efterhånden tegnes større og mere og mere realistisk. I løbet af tre timer kan angsten for edderkopper reduceres kraftigt.

Hypnose mod fobi

Hypnose egner sig særligt godt til behandling af fobier. Ved behandling af fobi med hypnose er det en kæmpe fordel, at man ikke behøver at blive eksponeret for det, man er angst for, i virkeligheden. I hypnose udnytter man nemlig hjernens egen Virtual Reality-motor. Selvom hypnose ikke er søvn, gør den kraftige koncentration under hypnosen, at forestillingsevnen fungerer usædvanligt godt. Hypnose aktiverer muligvis nogle af de samme mekanismer som drømme.

Man vil typisk i en hypnoterapi anvende flere strategier - dels at reducere fobien ved at lære hjernen at reagere anderledes på de fobiske situationer. Dette kan gøres kontrolleret, uden at man oplever den samme angst som i en rigtig situation. Ved simple fobier som er rettet mod én specifik ting eller situation, er dette meget effektivt, og kan fjerne fobien eller reducere den til et tåleligt niveau. Fordi det er muligt at kommunikere med underbevidstheden under hypnose, kan man dog også anvende hypnoterapi til at undersøge dybere lag af underbevidstheden og afdække årsagerne til fobien. Denne proces er mere kompleks men kan være en løftestang til virkelig store forandringer.

Personligheden består af flere “dele”

I hypnose arbejder man med den terapeutiske model at vi allesammen har forskellige “dele” i vores underbevidsthed, som styrer forskellige ting i vores adfærd, følelsesliv og tankemønstre. Det kender de fleste nok fra sig selv - en del af én ønsker at gøre noget, mens man på den anden side også kan mærke, at man ønsker noget andet. Man har en indre konflikt. Det er en naturlig proces, der foregår i alle mennesker, og har ikke noget med fx skizofreni at gøre. I nogle tilfælde kan denne konflikt dog være for voldsom. Måske har en en flere dele en uhensigtsmæssig funktion - i forbindelse med fobier er det typisk at beskytte én mod noget, som den “del” opfatter som farligt.

En sådan del kan være opstået i barndommen eller i en traumatisk situation. Dette kan give problemer for personen i form af fobi, men faktisk også helt andre fænomener som smerter og stærke følelsesudsving. Under hypnoterapien kan man komme i dialog med en sådan del og få denne til at ændre opførsel. Den oplevelse, der har gjort at personlighedsdelen har fået en bestemt opfattelse, kan ændres ved at man husker episoden og genoplever den på en kontrolleret måde. Personlighedsdelen fra dengang kan bringes til at forstå situationen anderledes. Dermed forsvinder den fobi der egentlig er symptomet på en indre konflikt.

Læs evt mere om behandling af fobier og hypnoterapi.