Hypnoseteknikker - regression

17 April 2019

Hypnoseteknikker - regression

I mine nyhedsbreve vil jeg ind i mellem skrive om de teknikker, som jeg og andre hypnoterapeuter bruger i sessionen. I første omgang vil jeg beskrive teknikken regression, se herunder.

Jeg holder i maj måned et kursus i smertekontrol med hypnose. Hvis du selv har kroniske smerter eller kender nogle der har, så læs mere om kurset og kom evt til informationsaften den 1. maj 2019 i Risskov, Aarhus.

Regression - hvad er det?

“Regression” er en almindeligt anvendt teknik til at huske og bearbejde tidligere oplevelser. Den typiske anvendelse er at man bruger noget, der kaldes “følelsesbroen”. Når klienten er i kontakt med en følelse, som vi skal bearbejde, vil hypnotisøren bede klienten om at vende tilbage til den allerførste gang, han/hun havde den følelse og genopleve den. Det gør man også ved andre former for terapi, og faktisk har den moderne kognitive adfærdsterapi ladet sig inspirere af hypnoterapien og anvender den samme metode, bare uden hypnose. Altså at vende tilbage til en oplevelse, hvor samme følelse var til stede for første gang.

Bare ved at tale om tidligere oplevelser med en terapeut eller en god ven gør at man ikke kan undgå at genopleve den. Man husker, genfortæller og bearbejder oplevelsen. Det kan være meget forskelligt, hvordan man genoplever den. Man kan opleve det på distance - som om det er en historie som andre har oplevet. Eller man kan gå meget aktivt ind i sin oplevelse og få alle følelser frem igen. Det er ikke altid en god idé. Hver gang vi genbesøger vores minder er det en rekonstruktion. Vores hjerner er ikke ligesom en computer, der altid henter de samme billeder eller den samme film frem. Vores minder er ustabile og ændrer sig konstant. Når vi husker noget, er det altid en ny udgave, rekonstrueret efter hvad vi huskede sidste gang og hvad vi ellers har erfaret sidenhen. Det gør det heldigvis muligt at ændre på sin hukommelse til noget bedre. F.eks. kan man “snyde lidt” og ændre oplevelsen til noget, der ikke fandt sted i virkeligheden.

Ændring af hukommelsen - ny indlæring

Det kan være svært at acceptere, at det skulle kunne lade sig gøre at få det bedre ved at ændre på hukommelsen - for mindet er der jo stadig - og den ubehagelige eller måske traumatiske oplevelse har jo fundet sted. Men det handler om at ændre, hvordan fortiden påvirker ens nutid. Det kaldes at rekonsolidere hukommelsen. Det handler om at hjernen skal indlære et nyt reaktionsmønster på de minder, som stadig er der.

I Freuds psykoanalyse er der meget stor vægt på at vende tilbage til sin barndom og i det hele taget til traumatiske oplevelser. Hvis man genoplever traumatiske oplevelser med alle følelser igen, risikerer man at forstærke oplevelsens negative følelser - man bliver retraumatiseret uden at få ændret på hverken minder, følelser eller tanker omkring oplevelsen. Tværtimod er alt det negative bare blevet værre. Jeg arbejder derfor altid sammen med mine klienter om at ændre noget i nutiden. Det behøver ikke indebære at vende tilbage til fortiden, men nogle gange giver det mening. I så fald handler det om at ændre på de problematiske følelser, minderne giver i nutiden.

Minder er altid en rekonstruktion.

En anden vigtig pointe omkring vores ustabile hukommelse er, at det altså ikke nødvendigvis er sandheden, vi finder frem til, når vi husker noget. Man kan altså ikke finde minder frem med regression og være sikker på at de sande. Minderne er heller ikke mere korrekte i hypnose - men fordi hypnose forstærker forestillingsevnen, har man en tendens til at opfatte minderne som mere ægte. Det skal man være klar over, når man laver en regression. Men selvom det ikke nødvendigvis er nøjagtigt sådan det er foregået, giver det stadig mening at bearbejde sin hukommelse terapeutisk - og dermed få det bedre.

En uddannet hypnoterapeut ved at regression altid skal udføres med forsigtighed.

– Kim Oechsle