Hvem kan hypnotiseres - hypnotiserbarhed og suggestibilitet

Kan du hypnotiseres?

Her kan du læse om hvad hypnotiserbarhed er og hvordan man måler det.

Vil du finde ud af, om du kan hypnotiseres? Så prøv videoerne i bunden.

Hypnotiserbarhed

Langt de fleste (85%) kan lade sig hypnotisere i større eller mindre grad.

15% af befolkningen er højt hypnotiserbare. 70% hører til mellemgruppen - som kan hypnotiseres til en vis grad. Og så er der de sidste 15% lavt hypnotiserbare.

Suggestibilitet versus hypnotiserbarhed

Hypnotiserbarhed måler, hvor let man har ved at gå i hypnose. Det kan man gøre selv, eller man kan følge en hypnotisørs instruktioner. Suggestibilitet måler hvor påvirkelig man er for suggestioner. Suggestioner er “forslag” til, hvad man skal forestille sig.

Det ligger i begrebet forslag, at det er frivilligt, om man vil følge forslaget eller ej.

Alligevel vil man ofte under hypnose have en oplevelse af, at man ikke længere selv “gør det”, altså at det sker uden at man selv gør noget bevidst.

Det er næsten umuligt at skille hypnotiserbarhed og suggestibilitet fra hinanden, for en hypnotisør vil f.eks. typisk instruere klienten i at slappe af - dvs komme med suggestioner til, at man slapper af.

Suggestioner uden hypnose

Omvendt er vi allesammen også påvirkelige overfor suggestioner - også uden at en hypnotisør først har bedt os om at gå i hypnose. Det har man vist i videnskabelige forsøg. Generelt er der dog enighed om, at det at gå i hypnose først, øger effekten. Men det er altså ikke en forudsætning.

Det betyder, at en hypnotisør ikke behøver at sætte sine klienter i hypnose, før han påvirker dem. Men det betyder også, at vi går rundt og påvirker hinanden med suggestioner hele tiden. Om vi så følger de suggestioner som de “forslag”, det er eller ej, afhænger fuldstændig af sammenhængen.

Hvilken person er det, der giver påvirkningen? Forældre, autoritetspersoner eller personer, man ser op til, vil have lettere ved at udøve påvirkning. Ens egen tilstand er altafgørende. Hvis vi var 100% påvirkelige, ville alle reklamer virke hver gang - og alle børn ville gøre, som deres forældre sagde. Vi har altså stadig vores frie vilje til at tage imod suggestioner eller ej. Heldigvis!

Måling af hypnotiserbarhed

Men hvordan måler man hypnotiserbarhed? Man beder folk om at udføre forskellige hypnotiske øvelser og så måler man på, i hvor høj grad folk er i stand til at opnå de forskellige hypnotiske fænomener. Der findes forskellige tests med forskellige sæt af øvelser. Der er også lidt forskel på, om der kun måles på de hypnotiske fænomener og om folks egen egen oplevelse tæller med.

Når forsøgspersonen har været igennem alle øvelserne, tæller man point sammen. Her viser det sig så, at der i befolkningen er 15% højt hhv lavt hypnotiserbare. Det vil typisk være de højt hypnotiserbare, der kommer på scenen til et hypnoseshow, fordi de - helt uden at have øvet sig - bare er naturligt gode til det.

Læs evt mere om hypnose, hypnoterapi og behandlinger med hypnose

Prøv videoerne selv

I denne samling videoer kan du selv afprøve din egen hypnotiserbarhed. Der er forskellige øvelser i forskellig sværhedsgrad, men det er meget forskelligt om man har let ved den ene eller den anden øvelse. De stammer fra de videnskabelige metoder, der bruges til at måle hypnotiserbarhed. Jeg har dog modificeret nogle af dem en smule, så de passer bedre til video.

Prøv selv - og skriv gerne til mig med dine oplevelser!