NLP - Neuro-Lingvistisk Programmering og Psykologi

NLP står for Neurolingvistisk Programmering eller Neurolingvistisk Psykologi og er en række forskellige metoder og modeller der bruges indenfor psykoterapi og coaching men også af sportsfolk og i erhvervslivet.

NLP - hvad er det?

NLP's historie - kort

NLP blev udviklet af Richard Bandler og John Grinder i 1970'erne som et forsøg på at modellere hvad tre superterapeuter gjorde med deres klienter. Det var hypnotisøren og hypnoterapeuten Milton Ericsson, gestalt-terapeuten Fritz Perls og familie- og gruppeterapeuten Virginia Satir.

Bandler og Grinders idé var oprindeligt at beskrive præcis hvad de gjorde ud fra idéen om at man så ville kunne opnå samme gode resultater ved at gøre det samme.

Derfra opstod modeller og metoder som både gav indsigt i hvordan mennesker fungerer og hvordan man kan forandre sig. Modeller for hvordan vi forstår verden og hvordan vi kommunikerer. Også Gregory Bateson og John Dilts har været store bidragsydere i den første tid. Siden er mange andre kommet til.

NLP indeholder idéer fra neurovidenskab om hvordan vores hjerner fungerer. Hvordan vi forstår verden gennem de modeller af verden, vi lærer. De modeller er opbygget af symboler som vi ofte opfatter meget bogstaveligt. Men modellerne er noget, vi selv skaber.

Kortet over terrænet er ikke terrænet

Vi forstår verden gennem vores egne modeller - vores egne “kort” over verden. NLP har den grundlæggende antagelse at dette “kort” kun er en model - kortet repræsenterer verden, men er ikke verdenen i sig selv. På engelsk: The map is not the territory - kortet er ikke terrænet.

Denne idé er sådan set det samme som kognitiv adfærdsterapi siger (vi ser alt gennem vores egne vurderinger og overbevisninger) og buddhistisk tænkning - i moderne tid mindfulness (vi kan lære at gennemskue vores egne sanser, tanker og følelser som noget vi selv skaber).

NLP beskriver dog idéerne meget mere systematisk og funktionelt. Og der er gennem årene opstået meget konkrete teknikker til at forandre vores modeller.

Vores model - vores kort - over verden er ikke det samme som verden sig selv
Vores model - vores kort - over verden er ikke det samme som verden sig selv

NLP teknikker

NLP teknikker er forskellige meget systematiske procedurer og øvelser der kan skabe forandring. Metoderne i NLP er ofte meget enkle og velbeskrevne. De er baseret på NLP's grundlæggende forståelse af hjerneprocesser.

Mange af NLP's metoder til at ændre følelser er meget effektive. F.eks. metoden “V/K dissociation” - også kaldet “Fast phobia cure” eller “Rewind”-teknikken. Denne metode har også inspireret min måde at arbejde med ændring af følelser på, kaldet BSAFE.

Ulempen ved den meget enkle “opskrift” er at mange tror at det er teknikken i sig selv, der gør noget. Alt for mange tror at bare teknikken udføres, så fungerer det. Men det er processen der skaber forandringen, ikke teknikken. Dette overses desværre af mange.

NLP myter

NLP er gennem årene blevet meget kompleks og består af mange metoder og beskrivelser. NLP er desværre også forurenet med mange hypoteser og myter, som der ikke kan findes evidens for. Nogle af idéerne har måske et gran af sandhed, men er overdrevne.

Min brug af NLP

Jeg har studeret NLP især gennem Melissa Tiers praktiske metoder som igen er opstået ud fra hendes samarbejde med John Overdurf. Jeg underviser selv andre terapeuter i metateknikken fordi det er en meget enkel og effektiv måde at forstå hvordan forandringer foregår og hvordan de kan skabes.

I min bog DU ER en bevidsthed I EN HJERNE I EN KROP har jeg taget flere nyttige NLP-teknikker med som jeg selv har brugt med mine klienter.

Jeg har haft fornøjelsen af at tage kurser ved Melissa Tiers flere gange
Jeg har haft fornøjelsen af at tage kurser ved Melissa Tiers flere gange