Fakta, myter og sandhed om hypnose

Der er mange myter om hypnose. Hvad er sandt og hvad er falsk. Myter eller fakta?

Læs forskellige påstande om hypnose og få svar på dine spørgsmål om hypnose, hypnotisører og showhypnose.

Hvad er rigtigt og forkert i de mange påstande om hypnose?

Der er mange myter om hypnose … og mange påstande. Hvad er rigtigt og hvad er forkert?

Har hypnotisører særlige evner?

Faktatjek: NEJ
Hypnotisører har ikke særlige, mystiske evner og alle kan tage en uddannelse som hypnotisør. Gode hypnotisører er dog som oftest mennesker med stor empati og gode kommunikationsevner, idet det er vigtigt at kunne sætte sig ind i andre menneskers sted og både at kunne lytte og formulere sig præcist.

Kan man virkelig glemme sit eget navn under hypnose?

Faktatjek: JA
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Med hypnose udnytter man det, som vi alle oplever engang imellem: at klappen går ned, og man ikke lige kan komme i tanker om noget. At det kan ske med ens eget navn er fascinerende og meget overraskende for den person, der oplever det. Jeg bruger det ofte til at demonstrere hvad vores hjerner er i stand til.

Husker man alt under hypnose?

Faktatjek: JA, MEN ...

Som udgangspunkt husker man alt, hvad der foregik under hypnose. Men under hypnosen kan man godt på en påvirkning om at glemme noget. Man har altid et valg om at tage imod påvirkningen - og hvis man tager imod en påvirkning om at glemme noget, vil man også kunne glemme det i kortere eller længere tid.

En af de sejlivede myter er at man kan blive hypnotiseret til at begå forbrydelser. Det er heldigvis ikke rigtigt.

Kan man blive hypnotiseret til at begå forbrydelser?

Faktatjek: NEJ

Hypnose i sig selv kan ikke få én til at begå noget, der strider mod ens moral eller vilje.

Kan man blive manipuleret til at begå forbrydelser?

Faktatjek: JA

Både danske Jan Hellesø og engelske Derren Brown har på tv vist at de har manipuleret en person til at begå en forbrydelse. Her skal man tænke på, at i begge tilfælde er der tale om underholdningsprogrammer og ikke om kontrollerede, videnskabelige forsøg. I begge tilfælde bliver der skabt en meget kunstig situation, hvor personen igen og igen er blevet trænet til at reagere på en bestemt måde. Dette har man så filmet - og sikkert klippet en masse fra …

Vi ved alle, at det kan lade sig gøre at blive manipuleret til at gøre noget, som overskrider ens egne grænser. Det sker hver eneste dag i mindre grad for folk, der har jobs de ikke ønsker at have. Det sker hver dag for folk, der begår forbrydelser af nød eller når de er blevet presset ud i det. I forbindelse med seksuel chikane hører vi også om hvordan chefer, instruktører, præster, læger, psykologer og andre i en magtposition kan manipulere andre til at gøre ting, som de ikke ønsker - og bagefter tie om det. Filmen The Manchurian Candidate er blevet indspillet to gange og handler om at hypnotisere folk til at blive en slags robotter, der kan angribe. Det er godt filmstof.

Selvom hypnose kan bruges til at manipulere og påvirke, er det ikke nok med hypnose i sig selv. Hvis man skal tvinge eller manipulere nogen til at begå forbrydelser skal man manipulere dem på mange forskellige måder samtidig.

Kan man blive hypnotiseret på et splitsekund?

Faktatjek: JA

Ja, det kaldes en induktion når man går i hypnose og en lyninduktion når det sker på et øjeblik. Lyninduktioner fungerer bedst, når det kombineres med en form for overraskelse eller forvirring.

Virker hypnose mod smerter?

Faktatjek: JA

Ja, hypnose mod smerter er der forsket meget i. Hypnosen blev opdaget før vi havde moderne bedøvelse, og blev brugt til at gennemføre store operationer som amputation med mere. Det bruges stadigvæk i nogle sammenhænge. Enten for at nedsætte behovet for bedøvelse eller for helt at undgå det, i situationer hvor bedøvelse er udelukket.

Hypnose bruges også mod kroniske smerter som f.eks. nervesmerter og fantomsmerter.

Kan man huske ting under hypnose, som man havde glemt?

Faktatjek: NEJ

Man troede tidligere, at man huskede bedre under hypnose, men det er ikke rigtigt. Men hjernen kan være bedre til at fantasere og finde på under hypnose, så det kan virke sådan. Og folk vil bagefter have en kraftigere fornemmelse af at det er rigtige minder, fordi hypnose forstærker forestillingsevnen. Derfor skal en hypnotisør altid være varsom med kun at skabe en positiv påvirkning.

Er man vågen under hypnose?

Faktatjek: JA

Selvom det kan se ud som om man sover, er man faktisk vågen under hypnose. Man er bare meget fokuseret i sine tanker og følelser. Man ved dog ikke helt hvordan hypnose virker, og en forklaring på at forestillingsevnen er forstærket kan være at man aktiverer en slags drømmetilstand, selvom man er vågen.

Er hypnoseshows fup - er det bare skuespil?

Faktatjek: NEJ

Nej, og hvis man tænker over det ville det nok være for dyrt at rejse rundt med nye skuespillere, der skulle lade som om de blev hypnotiseret. Showhypnotisøren udvælger til gengæld de tilskuere, der er højt hypnotiserbare og laver showet med dem.

Mister man kontrol over sig selv under hypnose?

Faktatjek: NEJ, MEN ...

Man mister ikke fuldstændig kontrollen over sig selv under hypnose. Hvis man under hypnose bliver bedt om at gøre noget, som er helt imod ens principper og moral, vil man gå ud af hypnosen. MEN: under hypnose oplever man ofte, at det føles som om det ikke er en selv, der gør det. Det er et hypnotisk fænomen og er ofte det, der gør at man med sig selv ved, at man har været i hypnose. Det er dog netop kun sålænge at man selv vil være med til fænomenet at det vil vare.

Kan man hypnotisere sig selv?

Faktatjek: JA

Ja, faktisk siger man at “al hypnose er selvhypnose”. Det stammer helt tilbage fra en af hypnosens store forfædre, Emile Coué. Så selvom en hypnotisør hypnotiserer én, er det i sidste ende altid en selv, der skal tage imod den hypnotiske påvirkning, de såkaldte suggestioner, for at man rent faktisk går i hypnose.

Kan man opleve, at ens krop ikke kan bevæge sig i hypnose?

Faktatjek: JA

Ja, det er et af de hypnotiske fænomener og kaldes hypnotisk katalepsi. I et hypnoseshow ser det sjovt ud, når folk ikke kan rejse sig fra en stol. Det er dog vigtigt at huske på, at tilskuerne godt kan vælge ikke at tage imod påvirkningen.

Er hypnose en særlig tilstand?

Faktatjek: NEJ, FORMENTLIG IKKE ...

Det er der stadig debat om. Den mest udbredte holdning blandt forskere er, at hypnose er et naturligt fænomen og ikke en særlig tilstand i hjernen. Man kan ikke måle en hypnotiske tilstand med EEG eller fMRI scanninger. Men man kan godt se, at der sker noget i hjernen, når folk bliver hypnotiserede. Det er bare ikke en tilstand der er speciel.

Vågner man altid af hypnose? Ja, bare rolig. Faktisk har man aldrig sovet.

Vågner man altid af hypnose? Kommer man altid ud af hypnose?

Faktatjek: JA

Hypnose hos hypnotisøren kommer man altid ud af

Strengt taget sover man ikke under hypnose så derfor kan man heller ikke vågne. Men man kan være “langt væk” i sine forestillinger, så det kan godt tage lidt tid lige at orientere sig igen. Der er myter om folk, der ikke kan komme ud af hypnose igen. Min egen onkel optrådte med at hypnotisere folk og var ude for at en ikke ville “vågne”. Efter det holdt min onkel helt op. Faktum er dog, at alle der er i hypnose vil gå ud af hypnosen af sig selv på et tidspunkt, idet det ikke er hypnotisøren, der har skabt hypnosen. Det er personen selv.

Men når det nogle gange ser sådan ud, kan det være fordi personen f.eks. har det rigtigt godt, er afslappet og afklaret og fri for mange af i tanker, som ellers kan fylde vores hoveder til daglig. Det kan også være, at det nogle gange bare er for at drille hypnotisøren…

Negativ selvhypnose kan man blive i hele livet

Noget helt andet er den negative selvhypnose, som man kan bringe sig selv i. Den hænger sammen med de overbevisninger og den indlæring ens hjerne tidligere har lært. Det er en helt anden type hypnose end den man vil opleve hos en hypnotisør, men negativ selvhypnose er noget, man godt kan blive i hele livet.

Kan alle hypnotiseres?

Faktatjek: NEJ

Ikke alle kan hypnotiseres. Det gælder ca 15% af befolkningen. 85% af befolkningen kan hypnotiseres. Og 15% er såkaldt højt hypnotiserbare.

Skal man tro på hypnose, for at det virker?

Faktatjek: NEJ

Nej, og man ved ikke på forhånd om hvor hypnotiserbar, man er. Jeg har ofte folk, der er skeptiske overfor om de selv kan hypnotiseres, og bagefter overraskes over, at de er i stand til at opleve mange hypnotiske fænomener.

Har du flere spørgsmål om hypnose?

Hvis du har flere spørgsmål om hypnose, som du ikke har fundet svar på her på siden, så kontakt mig. Så vil jeg svare efter bedste evne og måske sætte svaret på siden.