Selvhypnose

Selvhypnose eller autohypnose er et stærkt værktøj til at påvirke sig selv i en positiv retning. Det kaldes også mentaltræning, positive affirmationer eller visualisering, men for at opnå den bedst mulige selvhypnose skal man give sig selv det rette "hypnotiske mindset".

I modsætning til meditation har hypnose som regel et mål og en retning og er beregnet til at skabe forandring, hvor meditation mere handler om at opnå eller blive i en tilstand.

Hypnotisøren kommer med suggestioner

Når man bliver hypnotiseret af en hypnotisør, bruger hypnotisøren suggestioner. Det lyder mere farligt, end det er, for det engelske ord betyder bare forslag. Jeg kan godt lide at bruge ordet påvirkning på dansk, for det passer bedre.

Man kalder den første del af hypnosen for induktion. Induktionen skal gøre at man bliver mere koncentreret og modtagelig overfor påvirkningerne.

Hypnotisøren siger altså nogle ord for at påvirke den, der skal hypnotiseres. I første omgang, under induktionen, er det ofte en påvirkning om at slappe af. Dels for at det skal være en behagelig oplevelse, og dels fordi det er nemmere at tage koncentrere sig og imod resten af påvirkningerne, hvis man er tryg og behageligt koncentreret.

Hvad sker der under hypnose

Under hypnose koncentrerer man sig om at forestille sig noget, så levende som muligt. En hypnotisør kan f.eks. bede én om at forestille sig at man er et behageligt sted som f.eks. en smuk drypstenshule, hvor man kan høre den beroligende lyd af vand der risler og man kan se smukke blå, hvide farver og glitrende krystaller. Alene ved at læse det her, kan du formentlig danne nogle billeder af situationen. Din hjerne skaber en lille simulation af situationen ud fra ordene alene. Det er også derfor, det er dejligt at læse bøger. Det kan give os en oplevelse at at “være der”, udelukkende ud fra ord.

Men det, der faktisk skaber denne oplevelse - er vores forestillingsevne. I hypnose bruger man denne forestillingsevne maksimalt. Man er altså koncentreret og levet helt ind i forestillingen. Det er det eneste, det handler om.

Mentaltræning er hypnose

Eftersom hjernen jo simulerer det, der foregår, sker der også nogle fysiske ændringer. Derfor virker det også positivt på kroppen, når man forestiller sig behagelige ting. Man kan både forestille sig at være behagelige steder eller at der sker behagelige ting. Og man kan tage skridtet videre og forestille sig, at kroppen heler eller at man oplever at forandre sig.

Under hypnose træner man hjernen - og det kaldes derfor også mentaltræning. Ligesom når man er “ude i virkeligheden” lærer hjernen også af det, den oplever under hypnose. De store forandringer, man kan opleve, kan bl.a. forklares med hukommelses-rekonsolidering.

Hvad er selvhypnose og autohypnose?

Selvhypnose kaldes også autohypnose i modsætning til heterohypnose, hvor der er en hypnotisør involveret. Man siger at “al hypnose er selvhypnose” for selvom hypnotisøren kommer med suggestioner, er det stadig én selv der vælger at tage imod påvirkningen og gå ind i forestillingen.

Derfor kan man faktisk sagtens hypnotisere sig selv! Man behøver ikke at lytte til en andens ord. Man kan skabe de samme forestillinger selv. Du kender formentlig godt den fornemmelse, at man er forsvundet så langt ind i sine egne tanker, at man helt glemmer tid og sted. Eller du kender det at man kan komme til at tænke på noget ubehageligt, så man kan blive skræmt af det, man tænker på. Begge dele er hypnotiske fænomener. Hjernen simulerer det, man forestiller sig.

I selvhypnose udnytter man disse fænomener mere systematisk. Man sørger for at have en plan og nogle mål med det, man forestiller sig. Og så hypnotisererer man sig selv ved at leve sig ind i det og forestille sig det, meget intenst.

Man kan altså sagtens hypnotisere sig selv helt alene. Mange føler dog det er nemmere, når de bliver guidet af en hypnotisør. Mellemtingen er at blive guidet af en lydindspilning.

Selvhypnose og positive affirmationer
Selvhypnose og positive affirmationer påvirker dit sind positivt

Hvad er forskellen på selvhypnose og guidet meditation?

Når man lytter til en guidet meditation skal man som regel også forestille sig at være et behageligt sted. Det minder meget om selvhypnose på lydfil. Men hypnose og selvhypnose har ofte et mål. Under hypnosen sker der påvirkning i en bestemt retning med det formål at skabe en forandring.

Positiv påvirkning

Vi er altid modtagelige overfor påvirkninger. Vi lader os hele tiden påvirke af andres ord, signaler vi opfatter, reklamer, film, politikeres taler eller folks udseende.

Heldigvis har vi også modstandsdygtighed mod påvirkningen. Ellers ville alle reklamer kunne kommandere os til at købe bestemte produkter.

Under hypnose vælger man at lade sig påvirke. Positivt. Den franske psykolog Emile Coué anses som faderen bag selvhypnose, for han opfandt en metode til at påvirke sig selv med positive ord. Det er også ham, der oprindeligt beskrev det, hypnotisører stadig siger i dag: “al hypnose er selvhypnose”.

Emile Coué og positive affirmationer

Coué lagde mærke til, at vi mennesker konstant påvirker os selv uden at lægge mærke til det. Vi tænker tanker om os selv konstant. Mange af de tanker er endda negative. Det er altså negativ påvirkning i hypnotisk forstand. Tankemylder og lavt selvværd er gode eksempler på at vores negative tanker kan ende med at blive et problem i sig selv.

Coué lavede derfor også et system til at påvirke sig selv positivt med sine tanker. Det er en helt logisk tanke, at man også må kunne det, når de negative tanker kan gøre så meget skade.

Coués system kaldes både for selvhypnose og positive affirmationer. Det er meget enkelt.

  • Luk øjnene
  • Gentag, så hurtigt som muligt, 20 gange for dig selv, “Hver dag, på alle måder, får jeg det bedre og bedre”
  • Du skal bevæge læberne imens, men behøver ikke sige det højt
  • Du skal leve dig ind i forestillingen - men gøre det helt uden anstrengelse

Der er blevet forsket i positive affirmationer siden Emile Coués metode, og der er evidens for, at faktisk sker noget i hjernen. Det er bla beskrevet her.

Coués metode er dog stærk, netop fordi den er så simpel og fordi den er nem at kombinere med anden selvhypnose. Derfor er det en god idé at slutte anden selvhypnose af med Coués ord.

Ego-styrkning

Positive affirmationer kan også bruges til at styrke sig selv. Det er igen præcis det modsatte af, hvad alt for mange mennesker går og siger til sig selv: “jeg er en taber”, “jeg kan ikke finde ud af noget”, “ingen kan elske mig”.

Med positive affirmationer fortæller man sig selv positive ting som f.eks. “jeg er god nok”, “jeg bliver stærkere hver dag”.

Det rigtige hypnotiske mindset

For at gå i hypnose - med eller uden en hypnotisør til at hjælpe én, skal man koncentrere sig, leve sig 100% ind i forestillingen og selv tage kontrollen over det, man forestiller sig. Det er nogle af ingredienserne i det, man kalder “det hypnotiske mindset”. Altså den bedste måde, man indstiller sig på for at tage maksimalt imod de påvirkninger, der sker under hypnosen.

Den engelske forsker Adam Eason har en phd i selvhypnose og har i nyere tid fulgt op på forskningen i hvordan man bedst muligt kommer i hypnose. Han har skrevet en bog, The Science of Self-Hypnosis, som forklarer hele videnskaben bag både hypnose og selvhypnose.

Det er dog ikke nødvendigt at læse bogen for at komme i gang med selvhypnose. Principperne er nemlig helt enkle.

Prøv selvhypnose

Her er en nem metode til selvhypnose som indeholder lidt af det hele.

Læg en plan for hvad du vil forestille dig. Det kan være en lille historie eller forestillingen om noget godt, der kommer til at ske. Noget nyt, du kommer til at kunne eller lære. Eller at situationen går godt og den forandring du ønsker, allerede er sket.

  • luk øjnene
  • gør dig mentalt klar til at træde ind i dine egne forestillinger, f.eks. ved at tælle ned fra 10 til 0.
  • giv dig selv påvirkning om at blive mere afslappet og fokuseret, mens du tæller
  • forestil dig situationen, du har planlagt.
  • giv dig selv positive påvirkninger, som styrker dig selv
  • slut af med 20 x Coueś Hver dag, på alle måder, får jeg det bedre og bedre

Lydfiler og video

Du er selvfølgelig også meget velkommen til at prøve guidet selvhypnose gennem mine videoer. Hvis du tilmelder dig mit nyhedsbrev får du også adgang til en række små lydindspilninger.