Hvad er hypnoterapi eller hypnoseterapi?

Hypnoterapi er terapi under hypnose

Hypnoterapi, eller hypnose-terapi, er en effektiv terapiform hvor hypnotisøren bruger hypnose til at påvirke automatiske reaktionsmønstre for tanker og handlinger - og især følelser. For at udføre hypnoterapi skal hypnotisøren have en videreuddannelse som hypnoterapeut.

Erkendelse og udvikling

Vi oplever verden gennem vores bevidsthed, men vores underbevidsthed styrer vores følelser og bestemmer dermed reelt hvordan vi oplever verden. Underbevidstheden er en fælles betegnelse for alle de processer, der finder sted udenfor bevidstheden. Det er alle de automatiske reaktioner og handlemønstre, vi dels er født med og dels har lært gennem livet.

Præcis den samme begivenhed vil opleves helt forskelligt hvis man er bange, trist, vred eller er nysgerrig eller glad og lykkelig. Det er følelser, der i sidst ende bestemmer, hvordan vi reagerer og opfatter verden. I hypnoterapi udforskes de følelser, der ligger bag den reaktion vi har i bestemte situationer eller de tanker der kører rundt i hovedet på én. Hypnoterapien kan med andre ord give dig en indsigt og erkendelse af, hvorfor du reagerer, tænker eller opfører dig som du gør.

Styring og kontrol af følelser

Indsigten alene er meget nyttig til at forstå og ikke mindst acceptere sig selv. Men med hypnoterapien er det også muligt at styre og kontrollere sine følelser. Du kan lære nogle redskaber og værktøjer, der giver dig kontrollen tilbage. Både når du ligger på hypnosebriksen, er derhjemme og når du står i svære situationer.

Hypnose, visualisering og mentaltræning

Når man er i hypnose kan man udnytte de hypnotiske fænomener. Dissociation kan bruges til at se og opleve sig selv udefra og gør at man også bliver frigjort fra sine følelser. Dermed kan det være nemmere at bearbejde uhensigtsmæssige følelser. Den forstærkede forestillingsevne gør at man mere levende kan visualisere og enten huske tidligere begivenheder eller forestille sig noget andet ske. Hjernens hukommelse kan ændres og det kan forandre den måde man oplever nutiden på.

Endelig har forsøg vist at man kan øve sig på fremtidige begivenheder bare ved at forestille sig dem. Det kan udnyttes til at forberede sig til f.eks. at holde en tale, gennemføre en flyvetur eller lave det perfekte skud i håndbold. Det er samme teknik der anvendes i mentaltræning.

Ideomotoriske bevægelser under hypnose sker udenfor bevidsthedens kontrol. Det er derfor muligt at bruge det til at kommunikere og at påvirke underbevidstheden.

Hukommelsen kan ændres

Hypnoterapeuten kan også bruge din egen underbevidsthed til at finde frem til glemte minder som måske stadig påvirker din opførsel. Underbevidstheden forsøger konstant at beskytte os ud fra de erfaringer, den har gjort sig gennem opvæksten. Nogle, ofte ubehagelige, minder kan imidlertid låses fast i hukommelsen og medføre at underbevidstheden får en forkert opfattelse. Underbevidstheden lagrer minder gennem følelser - og disse følelser vil kunne påvirke én resten af livet.
Modsat minderne i “Harry Potter” osv er det dog ikke nødvendigvis “sandheden” man finder frem til. Hukommelsesforskningen har vist, at hukommelsen ændrer sig hele tiden. Hver gang man husker noget, ændrer man det også en lille smule. Så det man husker eller finder frem til kan nemt være en misforståelse - eller en hukommelse som er opstået efterfølgende. Men det gode ved det er, at hukommelsen kan ændres - og dermed kan man også ændre det, der giver problemer i nutiden.

Det meste af tiden filtreres vores oplevelser med vores bevidstheds “kritiske sans” - det man også kan kalde den sunde fornuft. Men i sjældne tilfælde kan man få en oplevelse som går “rent ind” uden filter. Enten fordi det er en stærk eller traumatisk oplevelse. Eller slet og ret fordi man er uheldig at blive fanget i en tilstand af let trance, hvor det normale “filter” er slået fra.

Man er særligt påvirkelig over for dette, mens man er barn og sindet endnu ikke er færdigudviklet.

Et konkret eksempel var f.eks. en lille pige, der var kommet ind i stuen mens forældrene så en gyserfilm med klovne. Pigen udviklede som voksen klovnefobi.

Et sådant minde glemmes måske bevidst, men lagres i underbevidstheden som et minde som er ubearbejdet. Underbevidstheden lagrer mindet sammen med følelsen af angst. Når kvinden som voksen så en klovn, fik hun en uforklarlig angst. Først under hypnoterapi blev sammenhængen fundet.

Find tilbage - lås op!

Med hypnoterapi er det faktisk muligt sammen med din underbevidsthed at finde det glemte og fastlåste minde frem igen på en skånsom måde - uden at man skal opleve det hele igen. Jeg anvender som regel “film”-metoden, hvor man under dissociation man kan se en episode som film, der kan spoles frem/tilbage og stoppes når man vil.

Det er vigtigt at forstå, at det fastlåste minde repræsenterer den oplevelse, som man bevidst eller ubevidst havde dengang. Det er ikke nødvendigvis det, der skete i virkeligheden - f.eks. kan et barns opfattelse af en situation være markant anderledes end en voksens. Ikke desto mindre er der i underbevidstheden gemt én bestemt opfattelse. Den oplevelse er stadig gemt indeni én - og den kan stadig give meget stærke følelser resten af livet.

Når først mindet er fundet, kan det sammen med hypnoterapeuten bearbejdes med den viden, man har i dag og dets betydning for underbevidstheden kan derfor ændres. Og når underbevidstheden ændrer sin opfattelse, medfører det ofte en pludselig bedring. Det er en meget effektiv metode til personlig udvikling.

I tilfældet med kvinden med klovnefobi kunne hun bearbejde det ubehagelige minde ud fra en voksenbetragtning og blive helt fri for sin angst.

Læs mere om behandling af fobier med hypnoterapi.

Metakognitiv hypnoterapi hos hypnotiseret.dk

Kim Oechsle fra hypnotiseret.dk kombinerer hypnoterapi med andre terapiformer, se f.eks. metakognitiv hypnoterapi.