Symptomer i krop og sind - smerter, ubehag, spændinger, tanker og følelser

Symptomer på smerte, ubehag, spænding kan behandles med hypnose

Krop og sind hører sammen. Hjernen, kroppen og nervesystemet påvirker hinanden begge veje. Fysiske symptomer kan komme af at have det dårligt psykisk - og omvendt. Herunder er en liste over fysiske og psykiske symptomer og hvordan jeg kan hjælpe med terapi og hypnose.

NB: Symptomer skal altid tages alvorligt! Her er fokus på de symptomer hvor der kan være psykologiske årsager. Men du skal altid overveje om der kan være andre årsager, så sørg også for at få afklaret alvorlige symptomer med din læge.

Smerter

Smerter i hovedet

Migræne

Migræne er hovedpine, der kommer i anfald. Ofte har man også kvalme og tåler ikke lys. Hypnose kan hjælpe, blandt andet med metoder mod smerter

Hovedpine

Generel hovedpine kan opstå af mange grunde. Hypnose kan bruges til at dæmpe smerter. Hypnose-terapi kan hjælpe, hvis hovedpinen f.eks. kommer af bekymringer, dårlig søvn, stress, angst, spændinger.

Der er videnskabelig dokumentation for, at både migræne og generel hovedpine kan afhjælpes med hypnose. Det gælder dog ikke klyngehovedpine (Horton's hovedpine).

Brystsmerter og hjertet

Trykken og knugen for brystet

Det kan føles som om det kommer fra hjertet, men skyldes ofte andre typer muskelspændinger - det kan være et symptom på stress eller negative følelser, som man ubevidst forsøger at undertrykke.

Ekstra hjerteslag og hårde, tunge hjerteslag

Kan opstå som følge af overaktivitet i nervesystemet og er symptom på stress og angst

Alt for regelmæssig hjerterytme

Bemærk at en normal hjerterytme ændrer sig en smule sammen med åndedrættet! Dette måles med et HRV-apparat (hjerte-rytme-varians), hvor høj HRV afspejler et velfungerende nervesystem. Lav HRV kan være et tegn på stress.

Mavesmerter og maveproblemer

Smerter i maven ses ofte hos børn - men sandelig også hos voksne. Hele maveregionen er i direkte kontakt med nervesystemet og påvirkes med det samme.

Knugen og trykken i maven

Kan være tegn på at det autonome nervesystem er aktiveret i kamp/flugt tilstand, fordi hjernen opfatter en situation som en trussel.

Skarp smerte i maven

Bør undersøges ved lægen med det samme. Kun hvis alle mulige fysiske årsager er afdækket og smerterne er kroniske og uforklarlige, bør smerteoplevelsen ændres med hypnose. Det vil typisk være når der tages smertestillende mod kroniske smerter.

Uro i maven

Kan også give diarée - ses ofte ved nervøsitet og angst.

Irritabel tyktarm

Irritabel tyktarm er forbundet med aktivering af nervesystemet. Der er stor evidens for effekten af hypnoterapi mod IBS.

Kold mave

Maven kan føles som en kold klump - kan være tegn på at det parasympatiske nervesystem, der nedregulerer aktivitet, har aktiveret “luk ned”. Ses ved angst, modløshed[/tristhed]

Smerter i hals og nakke

Nakkespændinger

Ofte vil et overaktiveret nervesystem gøre, at musklerne spændes, uden at man nødvendigvis lægger mærke til det. Her kan hypnose kombineret med afspændingsøvelser, åndedrætsøvelser kunne fjerne spændingerne. I kombination med hypnoterapi kan årsagerne også bearbejdes.

Halsen snører sig sammen

Halsen er tæt forbundet med nervesystemet og ubehagelige følelser ses ofte i forbindelse med angst, vrede, frustration.

Svært ved at få luft

Er ofte forbundet med angst og panikanfald, men omvendt vil en hæmmet vejrtrækning i sig selv ofte kunne sætte hjernen i alarmberedskab og skabe følelsen af angst. I hjernescanninger kan man se at angst-centrene (omkring amygdala) aktiveres, når forsøgspersonen holder vejret. Vejrtrækningsøvelser og bearbejdning af sanseoplevelsen med hypnoterapi kan være gavnligt.

Smerter i ryg

Rygsmerter

Smerter i ryggen er en folkesygdom, fordi der kan være så mange årsager. Der kan være muskel- eller ledproblemer, diskusprolaps og meget mere. Men der er ikke altid nogen klar sammenhæng mellem fysiske problemer i ryggen og de smerter, man oplever. Nervesystemet kan fortolke signaler forkert, så de opleves som smerter uden grund. Rygsmerter kan desuden opstå som følge af negative følelser, som man instinktivt forsøger at holde ude af bevidstheden. I dette tilfælde kan smerterne ofte fjernes helt med terapi.

Muskelspændinger i ryggen

Se under nakkespændinger

Smerter i led

Ledsmerter

Smerter i kroppen led kan skyldes generel inflammation eller gigt. Der er god evidens for virkningen af hypnoterapi mod gigtsmerter. Ledsmerter være forbundet med konstant aktivering af nervesystemet, f.eks. ved stress

Koldsved og kolde hænder og fødder

Koldsved og kolde hænder

Kolde hænder og koldsved kan være tegn på, at nervesystemets kamp/flugt reaktion er i gang. I så fald nedprioriteres hænder og fødder - istedet opprioriteres de store muskler i kroppen og benene. Åndedrætsøvelser og hypnoterapi er gavnligt. Der kan også være forbindelser til angst og stress. Endelig kan kolde hænder skyldes et dårligt blodomløb pga rygning.

Andre smerter

Cancersmerter (kræftsmerter)

Smerter i vævet som følge af kræftknuder eller operation evidens: forsøg med brystkræftsmerter

Nervesmerter

Smerter som opstår pga skader i nervetråde er nogle af de sværeste at medicinere, men hypnose giver god effekt, da det påvirker smerteoplevelsen. evidens: nervesmerter for HIV patienter

Smerter overalt i kroppen

Ses ved bla fibromyalgi, hvor der er evidens for effekt af kognitiv adfærdsterapi kombineret med hypnose. Der er indikation for at smerter kan opstå ved langvarig udsættelse for stress og undertrykkelse af stærke negative følelser, f.eks. i forbindelse med tidligere traumer.

Udmattethed, tristhed, modløshed

Dårlig søvn

Svært ved at sove, hyppige opvågninger eller når man vågner alt for tidligt - se søvn

Kronisk eller langvarig udmattethed

Når man vågner op udmattet eller er udmattet hele dagen kan det skyldes, at hjernen drømmer for meget, og det kan være tegn på depression. Der er også nogle former for kronisk træthed, hvor det kan hjælpe at få aktiveret afspændingsresponsen med hypnose, åndedrætsøvelser og lignende.

Modløshed og tristhed

Kronisk modløshed og opgivenhed er tegn på at det parasympatiske nervesystem er lukket ned og kan være et forstadie til depression. Denne tilstand ses ofte efter en periode med langvarig stress, fordi nervesystemet lukker ned efter at have været overaktiveret for længe.

Hypnoterapi kan bruges til at give ny motivation og energi.

Stærke, negative følelser

Afsky

Afsky kan være en følge af en fobi. Ved fobier oplever man angst, men hjernen kan snyde sig selv og få kamp/flugt-følelsen til at blive til afsky.

Had

Oplever man stærkt had til andre eller sig selv er det vigtigt at vide, at det ikke er sandhed. Hadet er en følelse - og alle følelser er midlertidige og afhænger af en fortolkning. Hvis kilden til had var en objektiv sandhed, ville alle jo hade nøjagtigt det samme. Hypnoterapi kan være en måde at komme ud af de negative følelser.

Vrede

Vrede er en energifyldt følelse som hjernen faktisk kan blive helt afhængig af. Men følelsen aktiverer det sympatiske nervesystem til kamp (og flugt) og sætter kroppen i alarmberedskab imens. Det er ikke sundt og bør reguleres. Det kan hjælpe med mindfulness til selvobservation og hypnoterapi til at forstå og måske ændre følelserne

Angst

Angst opstår, når hjernen vurderer den konkrete situation som en trussel. Evidens: (kognitiv) hypnoterapi mod angst, evidens: angst-behandling for kræftramte

Ubehagelige tanker og angst for tanker

Vores tanker kan nogle gange i sig selv blive et problem. Når tankerne bliver så ubehagelige at man bliver bange for sine egne tanker

Allergisymptomer

Se allergi

  • Kløe i øjne, hud og hals
  • Prikken i huden
  • Hævelser i hud, hals, ansigt
  • Høfeber
  • Nældefeber
  • Udslæt