Underbevidstheden

Bevidstheden er dig. Bevidstheden består af vores tanker og den selverkendelse, der følger med. “Jeg tænker, altså er jeg” sagde Descartes helt tilbage i 1600-tallet. Men du har også en underbevidsthed. Den har mennesker altid haft - men først omkring år 1900 blev den for alvor “opdaget” af psykologien, da Sigmund Freud beskrev “det ubevidste”.

Faktisk er vi alle styret af vores underbevidsthed. Underbevidstheden står for vore sanser, reflekser, styring af kroppen og ikke mindst vores følelser. Alt det vi gør automatisk - “uden at tænke over det” - som f.eks. at bevæge os, blive forskrækkede når vi hører en høj lyd, blive glade når vi ser en ven, står underbevidstheden for. Underbevidstheden er altså ikke en “ting” men en fællesbetegnelse for alle de processer, der foregår helt automatisk og udenfor bevidsthedens kontrol. Mange af disse processer er en del af vores nervesystem, og mange af dem er automatiske reaktioner, vi har lært gennem livet.

Bevidstheden står for vores tanker, vores vilje og den indre stemme de fleste af os har når vi “siger noget til os selv”. Bevidstheden kan rumme meget mindre end underbevidstheden kan. Når vi f.eks. skal lære noget nyt, anvender vi bevidstheden til at kontrollere kroppen og vores opmærksomhed. Når først vi har lært en ny færdighed, kan underbevidstheden tage over - og så bliver det lettere, fordi underbevidstheden kan mestre meget mere på samme tid. Vi kender alle den fornemmelse af bevidst at prøve at gøre noget, som man normalt gør uden at tænke over det. Så føles det pludselig klodset og unaturligt. Prøv f.eks. at koncentrere dig om at bevæge tandbørsten frem og tilbage i munden, næste gang du børster tænder!

Hvem bestemmer?

Vi har en fornemmelse af at det er vores bevidsthed, der bestemmer, men faktisk er der meget der tyder på, at det er underbevidstheden, der tager beslutningen om hvad vi skal gøre - og så bagefter giver bevidstheden besked om det! Det er måske også det der gør, at selv bevidstheden af og til kan have svært ved at styre tankerne?

Uanset om dette er rigtigt eller ej, er faktum at underbevidstheden er både større og stærkere end bevidstheden. Hvis underbevidstheden vil noget, er det svært at kontrollere den med bevidsthedens tanker og viljestyrke. Det kan lade sig gøre til en vis grad, men underbevidstheden vinder i længden.

Det fungerer som regel, men af og til kan underbevidstheden have fået en forkert opfattelse der gør, at den reagerer uhensigtsmæssigt. F.eks. ved at man bliver overdrevet angst eller nervøs i nogle bestemte situationer, eller man har fået en dårlig vane eller last.

Underbevidstheden + bevidstheden = dig!

Den gode nyhed er, at underbevidstheden er en del af os, en vigtig og stærk ressource, som i virkeligheden kun vil os det godt. Dens funktion er at beskytte os mod farer, som bevidstheden ikke når at opfange.

Underbevidstheden rummer også minder, som vi for længst har glemt. Minder fra barndommen som vi ikke bevidst kan kalde frem er stadig lagret dybt inde i hukommelsen.

Med hypnoterapi kan man kommunikere med underbevidstheden og både grave glemte minder frem og ændre på underbevidsthedens automatiske reaktioner. Læs mere under Hypnoterapi