Forskning i hypnose

Forskning i hypnose

Der er blevet forsket i hypnose siden opdagelsen.

Herunder er eksempler på forskningsartikler og resultater inddelt efter emner.


Hypnose og hjerneforskning

Der forskes i hvordan hypnose påvirker hjernen og det kan både fortælle os hvad hypnose er og hvordan hjernen virker. Teorier om hypnose Man har gennem tiden forsøgt at forstå hypnose som en slags søvn eller drømme, som trance eller som skuespil. Hjerneforskerne her skriver i 2017 flg. Landry, M., Lifshitz, M., & Raz, A. (2017). Brain correlates of hypnosis: A systematic review and meta-analytic exploration. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 81, 75-98.

Læs videre

Hypnose og kognitiv terapi

Hypnose i sig selv er ikke terapi, men det kan kombineres med andre former for terapi, f.eks. kognitiv (adfærds-)terapi. Kirsch, I., Montgomery, G., & Sapirstein, G. (1995). Hypnosis as an adjunct to cognitive-behavioral psychotherapy: a meta-analysis. Journal of consulting and clinical psychology, 63(2), 214. Der blev foretaget en meta-analyse af 18 undersøgelser, hvor kognitiv adfærdsterapi blev sammenlignet med med den samme terapi suppleret med hypnose. Resultaterne viste, at tilføjelsen af hypnose forbedrede behandlingsresultatet væsentligt, således at den gennemsnitlige klient, der modtog kognitiv adfærdsterapi hypnoterapi viste større forbedring end mindst 70 % af de klienter, der modtog ikke-hypnotisk behandling.

Læs videre

Forskning i hypnose mod smerter

Hypnose har været anvendt til behandling af smerter lige siden opdagelsen og der er meget forskning der viser effekten, til akutte smerter men især kroniske smerter. Kroniske smerter Kroniske smerter - metaanalyse 2014 Et vigtigt metastudie fra to at de vigtigste forskere indenfor hypnose til behandling af kroniske smerter. De fleste patienter har gavn af behandlingen. Mere velvære, en større følelse af kontrol, bedre søvn og øget tilfredshed med livet, uafhængigt af, om de rapporterer om smertelindring eller ej.

Læs videre

Forskning i hypnose for senhjerneskadede

Hypnose er her i Danmark blevet anvendt til at hjælpe til bedre hukommelse for mennesker der har fået en hjerneskade. Hukommelsesforbedringer med hypnose I Danmark er foretaget nogle interessante forsøg hvor patienter der har fået en hjerneskade (senhjerneskadede) med hypnose kan genoptræne deres arbejdshukommelse. Lindeløv, J. K., Overgaard, R., & Overgaard, M. (2017). Improving working memory performance in brain-injured patients using hypnotic suggestion. Brain, 140(4), 1100-1106. Vi konkluderer, at hypnotisk suggestion kan genoprette arbejdshukommelsespræstationer hos hjerneskadede patienter.

Læs videre

Forskning i hypnose mod depression

Hypnose kan anvendes sammen med behandling af depression. Depression og hypnose Leonard S. Milling, Keara E. Valentine, Hannah S. McCarley & Lindsey M. LoStimolo (2019) A Meta-Analysis of Hypnotic Interventions for Depression Symptoms: High Hopes for Hypnosis?, American Journal of Clinical Hypnosis, 61:3, 227-243, DOI: 10.1080/00029157.2018.1489777 Den gennemsnitlige vægtede effektstørrelse for fire forsøg med hypnose ved den længste opfølgning var 0,52 (p ≤ 0,01), hvilket indikerer, at den gennemsnitlige deltager, der blev behandlet med hypnose, viste større forbedring end ca.

Læs videre

Hvad er metaanalyser i forskning?

Meta-analyser i videnskabelig forskning er studier, der sammenligner flere andre studier og gennem disse studier samler data og opsummerer resultaterne så man kan udlede mere generelle konklusioner.

Læs videre

Hvad er RCT (Randomised Control Trial)

RTC - Randomized Control Trial beskriver videnskabelig forsøg som både har en gruppe får behandling og en kontrolgruppe, som modtager en anden behandling eller ingen behandling og at forsøgsdeltagerne placeres tilfældigt i en af grupperne.

Læs videre