Hypnose mod depression, tristhed, modløshed, opgivenhed

Metakognitiv hypnose-terapi kan løfte depression

Depression er en midlertidig tilstand som særligt er forbundet med negative tankemønstre, som kan være svære at komme ud af. Men bemærk ordet midlertidigt!

Alle følelsesmæssige tilstande ændrer sig, når de ikke vedligeholdes. Nøglen til at stoppe depression er derfor at stoppe den negative cyklus af negative tanker og følelser, som skaber depressionen.

NB:

Depression er en diagnose som kan stilles af læger, psykiatere eller psykologer. Den findes i forskellige grader som f.eks. let depression, moderat eller svær depression.

Depression kan føre til selvmordstanker. Er man ved svær depression på vej til aktivt at gøre alvor af selvmordstanker eller tanker om at skade andre, så søg hjælp med det samme ved egen læge eller akut hos Livslinien.

Nederst kan du se en video, hvor du kan prøve hypnose der guider dig til at ændre dine følelser og din sindstilstand.

Se hypnose-video til bedre selvværd og trivsel

Negative følelser

Det er helt almindeligt at have negative følelser som tristhed eller depressive tanker kortvarigt. De er de naturlige modsætninger til begejstring og optimisme. Uden de negative følelser ville vi slet ikke kunne nyde de positive.

Men det er ikke meningen, at vi skal være i negative følelser det meste af tiden. Hvis de negative følelser dominerer i for lang tid, vænner hjernen sig til at være i denne tilstand - og det kan i værste fald ende med depression. Heldigvis er depression også en tilstand, som man kan ændre.

Hvordan myrer finder føde

Ved du, hvordan myrer finder føde? Myrekolonien sender arbejdermyrerne ud for at finde føde. Når en myre går ud fra boet, lægger den et svagt spor af duftstoffer (feromoner) bag sig, så den kan finde tilbage til boet. Hvis den finder føde, lægger den et endnu kraftigere feromon-spor på tilbagevejen. Når andre myrer opdager det kraftige spor, følger de efter, finder maden og forstærker sporet yderligere, så endnu flere myrer opdager det.

Tankemønstre og myrer

Vores hjerner fungerer lidt på samme måde som myrernes strategi til at finde føde. Når vi tænker tanker, har følelser og oplever noget, aktiverer det neuroner. Neuronerne hænger sammen i små og store netværk igennem hele hjernen. Der er neuroner til hukommelse, til at opfatte vores fem sanser og til at styre vores krop. Når netværkene aktiveres samtidigt, bliver de følsomme overfor hinanden og begynder at hænge sammen. Det er sådan, vi lærer nyt.

Tanker og følelser sætter altså spor i hjernen, fuldstændig som myrernes duftspor. Jo flere gange, man tænker de samme tanker og oplever de samme følelser, jo nemmere vil hjernen have ved at aktivere de samme netværk. Tankerne kan til tider have helt deres eget liv. Man kan ikke styre tankerne og oplever tankemylder. Det kan f.eks. give søvnbesvær.

Bekymringer og rumination

Samtidig er hjernen en problemløser. Den fokuserer helst på at få problemer af vejen, og vender og drejer problemet igen og igen for at se, om der er en løsning. Når man gør det igen og igen, siger man at man ruminerer. Det hedder det også, når køer tygger drøv. Så bliver maden kastet op og starter forfra i den første mave.

Desværre så bliver det altså lettere og lettere for hjernen at aktivere de netværk, der har med bekymringer og problemer at gøre. Og da rumination sjældent finder en løsning, men har en tendens til at køre fast og ende med at konkludere, at der ikke er nogen løsning, så bliver der skabt en negativ spiral, som kan være svær at bryde ud af.

Tristhed og modløshed

Tanker er i sig selv ikke noget problem - tanker er flygtige, de fleste opstår helt af sig selv uden for vores kontrol. Det er først, når tankerne starter følelser, at det bliver et problem. Problemløsning og bekymringer aktiverer nervesystemet. Vi har to nervesystemer - det aktiverende (sympatiske) nervesystem, som giver os energi til kamp eller flugt. Og det bremsende (parasympatiske) nervesystem, som lukker ned og fjerner energi. I starten vil det være kamp/flugt mekanismen der dominerer - og det giver os energikrævende følelser som angst, oprørthed, vrede, had, uretfærdighed m.m. Når ruminationen har fundet sted i længere tid, vil energien være brugt - og istedet dominerer luk-ned funktionen i nervesystemet. Det giver udmattethed, modløshed, magtesløshed, tristhed og (flere) depressive tanker.

Stress og depression

Mens denne proces står på, er nervesystemet belastet af pres. Det er det, vi kalder stress. Når denne cyklus gentages over en længere periode, kan perioderne med lav energi blive længere og længere. Det er derfor, langvarig stress er forbundet med depression. Til sidst er der ikke mere tilbage i “batteriet” og hele systemet lukker ned.

Søvn

Det går ofte ud over søvnen. For det første, fordi det kan være svært at falde i søvn, når nervesystemet er overaktiveret. Eller man vågner ofte. Desuden vil hjernen også gerne fortsætte med at bearbejde problemer i drømme, mens man sover - og derfor får man under depression ofte længere perioder med drømmesøvn (REM-søvn) som faktisk gør, at man vågner og er udmattet om morgenen.

Det er ikke nogens skyld

Det er altså en helt almindelig og naturlig proces der gør, at man kan risikere at få depression. Det er ikke ens egen skyld og det behøver ikke skyldes nogen særlig “kemisk ubalance” i hjernen.

Kemi og depression

For at stoppe depression er det nødvendigt at sætte en kile i det, der holder depressionen i gang. Det kan ske i terapi - og når terapien lykkes med at ændre måden, man “bruger” sin hjerne på, er forandringen permanent.

Tanken om at man kan få en pille der kurerer én er tillokkende og det gælder jo for nogle typer sygdomme at man har fundet medicin, der helbreder. Anti-depressiv medicin virker ved at blokere for signalstoffer i hjernen og elektrochok kan “nulstille” hjernen, men ingen af delene ændrer de tankemønstre, der oprindeligt satte depressionen igang. Er man så dårlig af en depression, at man ikke er i stand til at gennemføre terapi, kan det dog være nødvendigt at kombinere.

Metakognitiv hypnose-terapi kan hjælpe

Metakognitiv terapi er en udbredt terapiform der er meget effektiv mod bla depression. Man arbejder især med tanker og overbevisninger om tankerne. Jeg kombinerer den metakognitive tilgang med hypnose.

Jeg anvender hypnose som redskab. Det skyldes at hypnose forstærker indlevelsesevnen og dermed bliver tanker, forestillinger og følelser mere levende. Hypnosen kan også bruges til at skabe forandringer, som man sætter sig som mål. Det sker under sessionen - men ofte vil jeg foreslå selvhypnose, som man fortsætter derhjemme.

Samtidig vil jeg gennem samtale og mentale øvelser hjælpe til at få brudt nogle af de negative tankemønstre, som hjernen er blevet afhængig af. Ofte føles det, som om disse negative tankemønstre har overtaget. Det føles som om tankerne kontrollerer én mere end man kontrollerer tankerne. Dette er noget af det, vi arbejder med. At få genvundet kontrollen over tankerne.

Ofte er det stærkt forbundet med følelser. Følelser, tanker og fysiske fornemmelser blander sig som regel sammen - og den samlede oplevelse bliver for stor og overvældende. Tankerne kan stikke af med én og følelserne bliver for store til at rumme. Samtidig reagerer kroppen fysisk på de forestillinger, man får. Og det sætter endnu flere tanker og følelser igang.

Hos mig arbejder vi med at nedbryde hele din samlede oplevelse i mindre dele i en særlig teknik der hedder BSAFE: Bryd ned, Separér, Acceptér, Fokusér, Erfar.

Ved at tage én lille del af gangen ændrer du dine reaktioner og til sidst vil du opdage, at du ikke har samme reaktioner som før. Tankemønstrene er ændret.

Se den gratis hypnosevideo der hjælper til bedre selvværd og sindstilstand

Se den gratis video hvor du guides igennem selvhypnose, der påvirker dine følelser. Det handler om bedre selvværd og positiv sindstilstand.

Hypnose på video er naturligvis ikke det samme som at sidde overfor mig i virkeligheden, men det kan give dig et indtryk af, hvordan det foregår.