Hypnose-terapi mod stress

Hypnoterapi der hjælper mod stress og belastningsreaktion

Jeg kan hjælpe dig af med stress og belastningsreaktion med enkle metoder baseret på at biologisk stress er naturligt. Vi arbejder med sammenhængen mellem tanker, følelser og kropslige reaktioner. Du lærer en enkel måde at navigere på, og hvordan du kan regulere din egen krops stress-reaktioner, så du kan fortsætte med at leve et rigt liv, bare uden skadelig stress.

Nederst kan du se en video, hvor du kan prøve hypnose til at stresse af og finde ro.

Se hypnose-video mod stress

At holde sig stressfri

Jeg arbejder ud fra den model om stress, at stress er kroppens naturlige måde at klare udfordringer og belastning på. Disse udfordringer er uundgåelige i de fleste menneskers liv. Det handler derfor om at have værktøjer til at håndtere stress. Så kan man nemlig stadig leve et rigt liv med udfordringer.

At blive stressfri handler om at starte med at regulere kroppen ned fra et højt stressniveau og få fjernet de mest generende stress-symptomer.

Du lærer hos mig at holde krop og sind i en stress-fri balance ved at regulere din egen tilstand. Både kropslige og mentale teknikker kan bruges til at regulere din krops aktuelle tilstand.

En vigtig del af dette er at kunne mærke sig selv og vide hvornår man skal regulere sig selv op og ned. Desværre er det ofte det, der går galt - man ignorerer faresignalerne og bliver mere og mere “døv” overfor hvad kroppen fortæller én.

Endelig er det nødvendigt at sikre sig, at stressen ikke opstår igen, altså forebygge at ny stress ophober sig igen. Her handler det om at at have redskaber til bearbejde de udfordringer, der sker. Det gælder både tanker og følelser.

Stop stressen i tide - hypnose mod stress

Langvarig stress

Krop og sind hører sammen i ét stort system og det viser sig særligt ved langvarig stress. Nervesystemet producerer skadelige stress-hormoner, som ændrer hjernen, giver dårligt immunforsvar, højt blodtryk og kan på langt sigt give sygdomme i hele kroppen. De typiske symptomer på stress er hovedpine, mavesmerter, trykken for brystet, hjertebanken, koncentrationsbesvær og problemer med hukommelsen samt angst og nedtrykthed (depression).

Behandling for stress kan i nogle tilfælde kræve en indsats på mange fronter samtidigt. Der kan være tale om ændringer på arbejdspladsen eller i privatlivet for at nedsætte stressfaktorerne midlertidigt eller permanent.

Men det er essentielt også at få nervesystemet bragt i ro og balance og her er det bedst at bruge en kombination af værktøjer.

Hypnose og hypnoterapi mod stress

Du kan bruge hypnose hos mig som en del af din samlede indsats mod stress. Dette gælder uanset om du vil forebygge fordi du føler dig stresset eller om du er sygemeldt med stress.

At være i hypnose er meget afslappende - både fysisk og psykisk.

En hypnosesession bringer balance i dit nervesystem og får dig til at finde ro. Hos mig lærer du desuden selvhypnose - evnen til at give sig selv positive påvirkninger.

Redskaber til stressreduktion

Du får her hos mig vejledning i at bruge forskellige redskaber til stressreduktion som du kan anvende i det daglige, blandt andet simple metoder til at aktivere den positive afspændings-respons som modvirker den skadelige stress-respons.

Det kan være kropslige teknikker som vejrtrækning, der er meget effektivt til at regulere nervesystemet.

Det er mentale teknikker som selvhypnose, mindfulness og fokustræning. Derudover kan vi se på om du oplever ufrivillige følelser eller tanker.

Ikke to behandlinger er ens - vi arbejder ud fra dig og din særlige situation og arbejder mod de mål, du sætter dig.

Metakognitiv terapi mod stress

Stress hos mennesker opstår pga tanker, der holder den biologiske stress ved lige. Metakognitiv terapi er effektivt mod stress idet man her arbejder med at reducere mængden af negative tanker og overbevisninger om tankerne.

Jeg kombinerer derfor metakognitiv terapi med hypnoterapi som en del af behandlingen mod stress.

Mindfulness mod stress - stressreduktion

At dyrke mindfulness er et virkeligt effektivt middel mod stress. At have mindfulness om en del af sit liv gør én robust overfor stressende udfordringer. Det er der forsket meget i. Desværre opgiver mange at dyrke mindfulness fordi de afprøver nogle teknikker selv gennem videoer eller en app. Eller man starter på et kursus uden rigtigt at få mindfulness ind i hverdagen.

Jeg er uddannet mindfulness instruktør i et særligt system til mindfulness, der gør det enkelt at lære og let at anvende. Dette anvender jeg naturligvis med de klienter, der har gavn af stress-reducerende mindfulness. Netop fordi det er et system vil det tiltale de, der er kontrolmennesker og tænker systematisk. Og for mindre systematiske mennesker er det rart at det er et enkelt og overskueligt system, hvor alle mindfulness-teknikkerne har et bestemt formål. Så ved man, hvad man skal gøre hvornår.

Så selvom du måske er skeptisk overfor mindfulness så er jeg sikker på at jeg kan lære dig noget nyt, som vil forandre dit syn på hvor effektivt et middel det er. Du kan læse mere og se nogle videoer under mindfulness. Overvej også et kursus.

Videoer til afstressning og afspænding

Jeg har lavet en samling hypnosevideoer som kan bruges til afspænding og afstressning. NB: Videoerne er ikke hypnoterapi og derfor ikke min sædvanlige 360° tilgang til stress. Men de demonstrerer hypnose som en positiv påvirkning der kan indgå i at få stresset af dagligt.

Med online kurset Hypnose til afspænding har du adgang til at høre og se videoerne når du vil uden forstyrrelser.

Videoerne ligger også gratis (for både dig og mig) på youtube, til gengæld er der reklamer…

Stop tankerne

Her er en simpel metode til lige at få lidt ro fra tankerne.

Book tid til personlig stresshåndtering

Hvis du gerne vil forebygge stress eller du allerede lider af stress i større eller mindre grad, så overvej at booke en tid. Dette handler udelukkende om dine behov. Vi tager problemer og udfordringer fra gang til gang og øger din trivsel og dine evner til stresshåndtering med værktøjer der passer til dig.

Book tid til personlig stresshåndtering

ReSTEAM forløb i stresshåndtering

Er du på udkig efter et mere generelt forløb i stresshåndtering, som f.eks. et privat kursus eller kursus på din arbejdsplads, så se på forløbet ReSTEAM stresshåndtering.

Stress i Danmark

Iflg Den nationale sundhedsprofil fra 2017 føler 25% af alle danskere at de har et højt stressniveau. Men kigger man på forskellen mellem kønnene og aldersfordelingen ser det meget værre ud. Værst ser det ud for kvinder i aldersgruppen 16-24, hvor det gælder hele 40,5% og i aldersgruppen 25-34 år, hvor det er 34%! For mænd er udsvinget ikke helt så stort. De mest stressede er mænd i alderen 25-34, hvor de 24,6% føler et højt stressniveau.

Stress for os mennesker

Kortvarig stress eller biologisk stress gør os i stand til at klare udfordringer og pressede situationer. Sålænge nervesystemet kommer i balance igen, er stress ikke farligt. I dyrenes verden falder stressniveauet helt naturligt, når de stressende omstændigheder er væk. Men for os mennesker kan den stressede tilstand følge med os til og fra arbejde, med i seng og i det hele taget være tilstede hele tiden, fordi vores tænkende hjerne er i stand til at kredse om det stressende igen og igen. Det problem har dyr ikke; når f.eks. det angribende rovdyr er væk, tænker dyr ikke over det bagefter.

Hvordan opstår stress?

Hos os mennesker opstår stress, når vores udfordringer overstiger vores formåen. Vi kan “klare” stress i lange perioder og vores udholdenhed kan svinge op og ned. Det er summen af udfordringer i vores liv, der bidrager til stress. Det kan skyldes arbejdet, privatlivet eller f.eks. bekymringer om sig selv eller andre. Dertil kommer menneskets unikke evne til at blive i stress-tilstanden. Det sker, når vores hjerne forestiller sig fremtiden, kredser om fortiden eller igen og igen tænker de samme tanker om problemet. Sålænge man tænker på problemet er man i stress-tilstanden og nervesystemet får ikke mulighed for at komme i balance.

Igennem stress - gratis hypnosevideo til at forebygge og fjerne stress

Se den gratis video Igennem stress med guidet selvhypnose som virker afstressende, ego-styrkende og beroligende. Inkluderer en åndedrætsøvelse.

Hypnose på video er naturligvis ikke det samme som at sidde overfor mig i virkeligheden, men det kan give dig et indtryk af, hvordan det foregår.


Stresskursus - metakognitiv stresshåndtering

Kursus i stresshåndtering vha metoder fra metakognitiv gruppeterapi og mindfulness. Kurset afholdes af Kim Oechsle gennem hjerneogkrop.dk

Læs videre

Kortvarig, langvarig og biologisk stress

kategori Stress

Kortvarig stress Kortvarig stress er helt naturligt. Kroppen er bygget til at håndtere kortvarig stress og normalt er kortvarig stress ikke skadeligt. Det er bare kroppens måde at præstere mere i en presset situation. Kortvarig stress hjælper én til at komme igennem jobsamtalen, eksamen eller når ens fly er forsinket. Der kan være en periode, hvor man er presset og har brug for at yde mere. F.eks. når man skifter job eller flytter til en ny by.

Læs videre

Liste over stresssymptomer

kategori Stress

Liste over stress-symptomer Stress-symptomer opstår, når krop og sind belastes i kortere eller længere tid. Det er normalt kun de langvarige belastninger, der er skadelige, men det afhænger naturligvis af graden af belastning. Læs om kortvarig stress, langvarig stress, akut stress og biologisk stress. Nederst kan du se en video, hvor du kan prøve hypnose til at stresse af og finde ro. Se hypnose-video mod stress Stress og andre sygdomme De fleste stress-symptomer kan også opstå af andre årsager.

Læs videre

Hypnose mod søvnbesvær - problemer med at sove

kategori Behandlinger

Søvnproblemer kan afhjælpes med hypnose Jeg kan hjælpe med hypnose og afslapningsteknikker, hvis du ikke kan falde i søvn, vågner i løbet af natten eller generelt har en dårlig søvn. Årsager til søvnproblemer Hyppige problemer med at falde i søvn eller vågne i løbet af natten kan skyldes tanker, der kører i ring stærke følelser, der vælder op i én fysisk uro i kroppen svært ved at falde til ro ubearbejdede årsager til søvnløshed Stress og søvn Ovenstående er også forbundne med stress.

Læs videre

Forebyggelse og stresshåndtering med ReSTEAM

kategori Behandlinger

Stresshåndtering med ReSTEAM Gennem et forløb, hvor vi arbejder med stress som biologisk mekanisme, bliver du generelt bedre til at håndtere stress. Jeg har sat metoderne i system sammen med min gode kollega Michael Beligiannis. Vores særlige metode hedder ReSTEAM. Med ReSTEAM giver vi dig konkrete metoder til at håndtere stress og stress-symptomer: tankemylder, søvnløshed, spændinger, humørsvingninger, smerter, udkørthed, manglende motivation, angst m.m. Med ReSTEAM kan du få et individuelt stressforløb eller du kan deltage i et anti-stress og trivselsforløb med ReSTEAM på din arbejdsplads.

Læs videre

Hypnose mod depression, tristhed, modløshed, opgivenhed

kategori Behandlinger

Metakognitiv hypnose-terapi kan løfte depression Depression er en midlertidig tilstand som særligt er forbundet med negative tankemønstre, som kan være svære at komme ud af. Men bemærk ordet midlertidigt! Alle følelsesmæssige tilstande ændrer sig, når de ikke vedligeholdes. Nøglen til at stoppe depression er derfor at stoppe den negative cyklus af negative tanker og følelser, som skaber depressionen. NB: Depression er en diagnose som kan stilles af læger, psykiatere eller psykologer.

Læs videre