Hypnose mod stress

Hypnose kan afhjælpe stress

Jeg kan hjælpe dig af med stress med enkle metoder, som du selv kan anvende fremover derhjemme. Nederst kan du se en video, hvor du kan prøve hypnose til at stresse af og finde ro.

Stressfri med ReSTEAM - helt enkelt

At blive stressfri handler om at starte med at regulere kroppen ned fra et højt stressniveau og få fjernet de mest generende stress-symptomer. Derefter er det nødvendigt at sikre sig, at stressen ikke opstår igen.

Du lærer hos mig at holde krop og sind i en stress-fri balance ved at regulere din egen tilstand. En vigtig del af dette er at kunne mærke sig selv og vide hvornår man skal regulere sig selv op og ned.

Jeg har sammen med Michael Beligiannis, København udviklet ReSTEAM, som samler de bedste metoder og gør det enkelt for dig at vedligeholde en stress-fri tilværelse.

Tilmeld dig ReSTEAM kursus i stresshåndtering

Stress i Danmark

Iflg Den nationale sundhedsprofil fra 2017 føler 25% af alle danskere at de har et højt stressniveau. Men kigger man på forskellen mellem kønnene og aldersfordelingen ser det meget værre ud. Værst ser det ud for kvinder i aldersgruppen 16-24, hvor det gælder hele 40,5% og i aldersgruppen 25-34 år, hvor det er 34%! For mænd er udsvinget ikke helt så stort. De mest stressede er mænd i alderen 25-34, hvor de 24,6% føler et højt stressniveau.

Stress for os mennesker

Kortvarig stress eller biologisk stress gør os i stand til at klare udfordringer og pressede situationer. Sålænge nervesystemet kommer i balance igen, er stress ikke farligt. I dyrenes verden falder stressniveauet helt naturligt, når de stressende omstændigheder er væk. Men for os mennesker kan den stressede tilstand følge med os til og fra arbejde, med i seng og i det hele taget være tilstede hele tiden, fordi vores tænkende hjerne er i stand til at kredse om det stressende igen og igen. Det problem har dyr ikke; når f.eks. det angribende rovdyr er væk, tænker dyr ikke over det bagefter.

Hvordan opstår stress?

Hos os mennesker opstår stress, når vores udfordringer overstiger vores formåen. Vi kan “klare” stress i lange perioder og vores udholdenhed kan svinge op og ned. Det er summen af udfordringer i vores liv, der bidrager til stress. Det kan skyldes arbejdet, privatlivet eller f.eks. bekymringer om sig selv eller andre. Dertil kommer menneskets unikke evne til at blive i stress-tilstanden. Det sker, når vores hjerne forestiller sig fremtiden, kredser om fortiden eller igen og igen tænker de samme tanker om problemet. Sålænge man tænker på problemet er man i stress-tilstanden og nervesystemet får ikke mulighed for at komme i balance.

Stop stressen i tide - hypnose mod stress

Langvarig stress

Krop og sind hører sammen i ét stort system og det viser sig særligt ved langvarig stress. Nervesystemet producerer skadelige stress-hormoner, som ændrer hjernen, giver dårligt immunforsvar, højt blodtryk og kan på langt sigt give sygdomme i hele kroppen. De typiske symptomer på stress er hovedpine, mavesmerter, trykken for brystet, hjertebanken, koncentrationsbesvær og problemer med hukommelsen samt angst og nedtrykthed (depression).

Behandling for stress kan i nogle tilfælde kræve en indsats på mange fronter samtidigt. Der kan være tale om ændringer på arbejdspladsen eller i privatlivet for at nedsætte stressfaktorerne midlertidigt eller permanent.

Men det er essentielt også at få nervesystemet bragt i ro og balance og her kan hypnose hjælpe.

Hypnose og terapi mod stress

Du kan bruge hypnose hos mig som en del af din samlede indsats mod stress. Dette gælder uanset om du vil forebygge fordi du føler dig stresset eller om du er sygemeldt med stress.

At være i hypnose er meget afslappende - både fysisk og psykisk. En hypnosesession bringer balance i dit nervesystem og får dig til at finde ro. Hos mig lærer du desuden selvhypnose og får også andre redskaber til stressreduktion som du kan anvende i det daglige, blandt andet simple metoder til at aktivere den positive afspændings-respons som modvirker den skadelige stress-respons Det er teknikker som selvhypnose, mindfulness og fokustræning. Derudover kan vi se på om du oplever ufrivillige følelser eller tanker. Ikke to behandlinger er ens - vi arbejder ud fra dig og din særlige situation og arbejder mod de mål, du sætter dig.

Stresshåndtering med ReSTEAM

Gennem et forløb, hvor vi arbejder med ovenstående teknikker, bliver du generelt bedre til at håndtere stress. Jeg har sat metoderne i system sammen med min gode kollega Michael Beligiannis. Vores særlige metode hedder ReSTEAM.

Med ReSTEAM giver vi dig konkrete metoder til at håndtere stress og stress-symptomer: tankemylder, søvnløshed, spændinger, humørsvingninger, smerter, udkørthed, manglende motivation, angst m.m.

Med ReSTEAM kan du få et individuelt stressforløb eller du kan deltage i et anti-stress og trivselsforløb med ReSTEAM på din arbejdsplads.

Tilmeld dig kursus i stresshåndtering

ReSTEAM-systemet

ReSTEAM står for Regulering af Sanser, Tanker, Emotioner, Adfærd - Mindfuldt. Metoden tager udgangspunkt i stress-symptomer og du får hos ReSTEAM adgang til et website, som fungerer som en app på alle telefoner. Du klikker på det, du slås med lige nu - og kan gå direkte ind på metoder der hjælper mod præcis dette. Metoderne er de samme, som du lærer hvis du tager et individuelt stressforløb eller tager kurset i stresshåndtering. ReSTEAM har samlet de bedste metoder fra anerkendte terapeutiske retninger og stressreducerende teknikker. Vi anvender hypnose og mentaltræning, guidede meditationer, mindfulness, autogen træning, åndedrætsteknikker og krop/sind metoder samt metoder fra den såkaldte “tredje bølge” af kognitiv adfærdsterapi.

Det kan du læse mere om på resteam.dk

Lær stresshåndtering på kursus

Er du er interesseret i at deltage på et kursus i Aarhus, hvor du stresser af lærer effektive metoder til at skabe den såkaldte afspændings-respons? Kurset er baseret på ReSTEAM-systemet og du lærer altså at vide præcis hvad du skal gøre ud fra dine stress-symptomer. Hver kursusgang indeholder nye metoder til afstressning og stresshåndtering så du ikke kun får gearet ned hver gang, men også lærer hvordan du selv kan gøre det fremover.

Se hvornår der er hold for stresshåndtering-kurset.

Prøv hypnose til at stresse af og finde ro

Hypnose til afstressning - og forlænge et øjeblik af tryghed, ro og afslapning i både krop og sind. Hypnose på video er naturligvis ikke det samme som at sidde overfor mig i virkeligheden, men det kan give dig et indtryk af, hvordan det foregår.


Kortvarig, langvarig og biologisk stress

kategori Stress

Kortvarig stress Kortvarig stress er helt naturligt. Kroppen er bygget til at håndtere kortvarig stress og normalt er kortvarig stress ikke skadeligt. Det er bare kroppens måde at præstere mere i en presset situation. Kortvarig stress hjælper én til at komme igennem jobsamtalen, eksamen eller når ens fly er forsinket. Der kan være en periode, hvor man er presset og har brug for at yde mere. F.eks. når man skifter job eller flytter til en ny by.

Læs videre

Liste over stresssymptomer

kategori Stress

Liste over stress-symptomer Stress-symptomer opstår, når krop og sind belastes i kortere eller længere tid. Det er normalt kun de langvarige belastninger, der er skadelige, men det afhænger naturligvis af graden af belastning. Læs om kortvarig stress, langvarig stress, akut stress og biologisk stress. Stress og andre sygdomme De fleste stress-symptomer kan også opstå af andre årsager. Det er derfor vigtigt at gå til lægen og få undersøgt symptomerne. Stress opstår i et samspil mellem kroppen og sindet - og bekymringer omkring helbredet kan øge stress-niveauet i sig selv.

Læs videre

Hypnose mod søvnbesvær - problemer med at sove

kategori Behandlinger

Søvnproblemer kan afhjælpes med hypnose Jeg kan hjælpe med hypnose og afslapningsteknikker, hvis du ikke kan falde i søvn, vågner i løbet af natten eller generelt har en dårlig søvn. Årsager til søvnproblemer Hyppige problemer med at falde i søvn eller vågne i løbet af natten kan skyldes tanker, der kører i ring stærke følelser, der vælder op i én fysisk uro i kroppen svært ved at falde til ro ubearbejdede årsager til søvnløshed Stress og søvn Ovenstående er også forbundne med stress.

Læs videre

Hypnose mod tristhed, modløshed og depression

kategori Behandlinger

Hypnose-terapi kan løfte depression Depression er en midlertidig tilstand som særligt er forbundet med negative tankemønstre, som kan være svære at komme ud af. Men bemærk ordet *midlertidigt*! Alle følelsesmæssige tilstande ændrer sig, når de ikke vedligeholdes. Nøglen til at stoppe depression er derfor at stoppe den negative cyklus, som skaber depressionen. NB: Svær depression kan føre til selvmordstanker. Er man på vej til aktivt at gøre alvor af selvmordstanker eller tanker om at skade andre, så søg hjælp med det samme ved egen læge eller f.

Læs videre