Liste over stresssymptomer

Liste over stress-symptomer

Stress-symptomer opstår, når krop og sind belastes i kortere eller længere tid. Det er normalt kun de langvarige belastninger, der er skadelige, men det afhænger naturligvis af graden af belastning.

Læs om kortvarig stress, langvarig stress, akut stress og biologisk stress.

Nederst kan du se en video, hvor du kan prøve hypnose til at stresse af og finde ro.

Se hypnose-video mod stress

Stress og andre sygdomme

De fleste stress-symptomer kan også opstå af andre årsager. Det er derfor vigtigt at gå til lægen og få undersøgt symptomerne.

Stress opstår i et samspil mellem kroppen og sindet - og bekymringer omkring helbredet kan øge stress-niveauet i sig selv. Det er derfor vigtigt at se holistisk på det, altså se på det samlede billede.

Hvis man lider af kroniske sygdomme eller er i et langvarigt sygdomsforløb vil det også være stressende i sig selv. Derfor kan det være fornuftigt at supplere behandlingen med reduktion af stress i sig selv.


Angst

Da kroppen er i en kamp/flugt reaktion under stress, er det forståeligt, at mange oplever angst.

 • tidligere angst og uro forstærkes
 • angst kan opstå i situationer, der tidligere ikke udgjorde et problem, f.eks. arbejdspladsen, indkøb, familiebesøg, trafik og meget andet

Appetit

 • stærkt forøget appetit - man spiser væsentlig mere, måske for at kompensere for tab af energi
 • stærkt forringet appetit

Brystet - symptomer på stress

 • brystsmerter som ikke stammer fra hjertet, men brystmuskulaturen
 • følelse af trykken

Depression

Stress og depression hænger ofte sammen. Det skyldes at den sidste fase af stress er en nedlukning af kroppen, hvor man ingen energi har. Depressionen er en tilstand, der opstår - og heldigvis også en tilstand, der kan forsvinde igen.

Depression er en tilstand, der kan være svær at komme ud af alene og har man mistanke til om en selv eller andre har en depression bør man søge professionel hjælp straks. Vær dog opmærksom på at de bedste resultater fås når man ser på helheden af ens liv. Alle faktorer, deriblandt ens stressniveau, er essentielle for at få bugt med depression.

Hjertet og stress

Ved kortvarig stress sættes hjerterytmen op og blodårerne trækkes sammen for at øge blodtrykket. Ved langvarig stress har denne tilstand stået på i for lang tid og det giver symptomer som

 • kraftig hjertebanken eller kraftige hjerteslag
 • arytmi i hjerteslagene - uregelmæssig hjerterytme
 • dobbelt-slag i hjerterytmen
 • inflammationer omkring hjertet
 • Takotsubo syndromet kan ses ved akut, voldsom stress, f.eks. i forbindelse med sorg. Hjertet ændrer form og det kan medføre hjerteproblemer

Hjerte-karsystemer, blodårer og stress

Da blodårerne trækker sig sammen som følge af stress-responsen ses

 • forhøjet blodtryk
 • forhøjet kolesteroltal
 • inflammation i blodårer og omkring hjertet

Hoved-regionen og stress-symptomer

 • svimmelhed
 • susen for ørerne
 • tinnitus

Hudproblemer og stress

Huden er stærkt påvirkelig af vores sind. Huden påvirkes derfor også under stress. Har man hudsygdomme i forvejen, kan de springe ud eller forværres. Det gælder

 • psoriasis
 • eksem

Hukommelse og stress

Den første reaktion på stress er at koncentration og fokus skærpes. Stress medfører På langt sigt medfører den øgede belastning dog

 • nedsat hukommelsesfunktion
 • distræthed
 • man glemmer ofte aftaler eller små ting

Humøret påvirkes af stress

Humøret påvirkes af stress og der ses forskellige humørændringer på forskellige tidspunkter i stressforløbet.

Humør og kortvarig stress

I starten af en stressperiode kan kamp/flugt reaktionen give flg reaktioner

 • en følelse af at kunne “klare alt” - være uovervindelig
 • konfronterende adfærd
 • hidsighed

Humør og langvarig stress

 • humørsvingninger
 • let til gråd
 • modløshed - man synes ikke rigtig om noget
 • opgivenhed - man orker ikke noget og gennemfører ikke
 • irritation - man irriteres nemt og kan virke opfarende
 • tristhed

Immunforsvaret bliver dårligere ved langvarig stress

Stresshormonet kortisol har på kort sigt nogle gode egenskaber, blandt andet øges immunforsvaret og evnen til at modstå inflammation. Hvis cortisolniveauet er for højt for længe i blodet, som man ser ved langvarig stress, medfører det desværre præcis det modsatte: immunforsvaret sænkes og risikoen for inflammation øges.

Koncentration og stress

 • nedsat koncentration
 • tankerne flyver fra emne til emne
 • svært ved at koncentrere sig om andet end problemer

Manglende energi og kronisk træthedssyndrom som følge af stress

Når nervesystemet belastes pga stress i længere tid, er det for det første drænende for energien, idet kroppen bruger ressourcer på at opretholde denne tilstand.

 • træthed
 • udmattethed
 • kronisk træthedssyndrom sættes i forbindelse med langvarig stress fordi det måske skyldes at den naturlige op- og nedregulering af nervesystemet forringes

Mave- tarmsystemer påvirkes af stress

I de senere år er man blevet klar over, hvor meget maveregionen har at sige i forhold til vores helbred og velvære. Tarmene indeholder neuroner og er gennem nervesystemet forbundet med hjernen. Det er derfor ikke overraskende, at maven og tarmene også reagerer på stress.

Stress påvirker desuden slimhinden i mavesækken, så den bliver mere sårbar over infektioner og inflammation. Dette kan bla medføre udtrætning, når kroppen konstant skal nedkæmpe inflammation.

Symptomer

 • mavesår - forårsages af bakterien helibacter pylori
 • smerter i maven og i tarmene
 • irritabel tyndtarm
 • spiserøret kan irriteres og endda gå i kramper

Musklerne spændes og kan give smerter ved stress

Stress medfører ofte, at musklerne spændes. Små og store muskelspændinger kan opbygges og ved langvarig stress kan hårde, spændte muskler være blevet en så naturlig del af ens liv, at man ikke længere tænker over det.

Det kan være

 • spændinger
 • følelsesløshed i kroppen
 • følelsesløshed i fingrene

Nervesystemet belastes af stress

Stressresponsen gør, at der sendes stresshormoner rundt i kroppen som fungerer som signalstoffer der ruster kroppen til kamp eller flugt. Det drejer sig om adrenalin, noradrenalin og kortisol som alle øger kroppens præstation på den korte bane, men som giver problemer på langt sigt.

Sex

Langvarig stress påvirker lysten til sex negativt hos både mænd og kvinder

Søvn

Stress går ofte ud over søvnkvaliteten med det samme. Både ved indsovning, hyppige opvågninger i løbet af natten eller at man vågner for tidligt

 • svært ved at falde i søvn
 • urolige drømme og mareridt
 • hyppige opvågninger i løbet af natten
 • man vågner for tidligt og kan ikke falde i søvn

Smerter kan skyldes stress

Smerter er noget, der opleves i hjernen. Hjernens egen tilstand påvirker derfor også hvor stærke smerter i kroppen opleves. Allerede eksisterende kroniske smerter kan forstærkes. Nye smerter kan opstå.

Hvis man oplever kroniske smerter bør man altid opsøge læge og få undersøgt for fysiske årsager. Hvis der ikke kan findes en fysisk årsag, bør man fortsætte med at afklare om der kan være en sammenhæng til stress eller måske en bagvedliggende psykologisk årsag.

Da den biologiske stressreaktion påvirker hele kroppen kan stress hænge sammen med

 • hovedpine og migræne
 • smerter i nakken og skuldrene
 • smerter i brystet
 • smerter i maven
 • smerter i led og muskler

Stress kan give øget forbrug af mad, tobak, alkohol

Når vi er stressede og i det hele taget har det ubehageligt, vil vi naturligt forsøge at kompensere for at få det bedre. Mange opdager, at de kan få en midlertidig lindring ved at bruge stimulanser som tobak eller alkohol - eller bare ved at spise mere eller at spise mere usundt.

Samtidig ved man godt, at det ikke er den rigtige vej. Tobak er skadeligt, alkohol er skadeligt i større mængder, og den rigtige mængde sund mad er essentielt for at man kan have det godt.

Her er det vigtigt at finde andre veje til at regulere sit ubehag.

Vejrtrækning og stress

Stress påvirker åndedrættet både på kort og langt sigt

 • åndenød
 • tendens til at trække vejret overfladisk i den øverste del af lungerne
 • hurtige, korte indåndinger og udåndinger
 • astma kan udløses både af langvarig og akut stress

Igennem stress - gratis hypnosevideo til at forebygge og fjerne stress

Se den gratis video Igennem stress med guidet selvhypnose som virker afstressende, ego-styrkende og beroligende. Inkluderer en åndedrætsøvelse.

Hypnose på video er naturligvis ikke det samme som at sidde overfor mig i virkeligheden, men det kan give dig et indtryk af, hvordan det foregår.