Foredrag om aktiv stress-reduktion

Aktiv stressreduktion

Målgruppe: Alle. Tid: 60-90 minutter, kan tilpasses

Foredraget gennemgår hvordan stress opstår og vedligeholdes samt hvad der skal til for at komme ud af stress. Det er heldigvis muligt i løbet af få uger at reducere sin stress. Aktiv stressreduktion er et sæt af metoder til at forebygge og komme ud af stress som bygger på viden om den biologiske stress-respons, afslapnings-responsen og mindful opmærksomhed på tanker, følelser og kroppens sanser.

Stress i befolkningen

Stress er et stigende problem for mange og opstår i et samspil mellem job, privatliv, økonomi og den enkeltes personlighed. Selvom vi er forskellige, er de basale mekanismer bag stress dog de samme. Stress opstår ud af biologisk stress som er en helt naturlig mekanisme der skal sørge for at dyr og mennesker er i stand til at klare udfordringer i kortere perioder. Men når stress står på i længere perioder, er vi ude over hvad naturen havde til hensigt. Her opstår der stress-symptomer som f.eks. irritation, voldsomme følelsesudbrud, hjertebanken, trykken for brystet, angst, følelse af tristhed og uoverskuelighed. På længere sigt kan overbelastningen i form af stress medføre forhøjet blodtryk, mavesår og problemer med hukommelsen .

Anti-stress

Alt i naturen handler om at holde en balance. For at holde vores krop i live skal temperatur, blodtryk og mange andre parametre holdes omkring et balancepunkt. På samme måde kan man se på sin stress. Som en konto, man godt kan hæve fra i et stykke tid, men man skal også huske at sætte ind på kontoen, for at den ikke er i permanent underskud. Udover den biologiske stress-reaktion har naturen naturligvis også forsynet os med en anti-stress mekanisme som gør at vi kan genoprette stress-balancen. I foredraget gennemgås de helt simple metoder til at aktivere denne mekanisme, der kaldes afslapnings-responsen.

Stress hos mennesker

I modsætning til dyrene er vi mennesker med vores imponerende forestillingsevne også i stand til at opleve stress, selvom der ikke er nogen fysisk trussel. For at undgå det er vi nødt til at “få styr på” vores tanker, følelser og adfærd samt at mærke efter, hvad kroppens sanser fortæller. Alle disse komponenter påvirker hinanden og skal derfor håndteres både samlet og hver for sig.

Nedbryd opgaven

Overbelastning og stress medfører at man fungerer ringere end før stressen. Det, der tidligere var overkommeligt, opleves nu som uoverskueligt, både på job og i privatlivet. Metoden er her at bryde opgaver og udfordringer ned i mindre dele.

Det samme gælder de stærke følelser, der ofte følger med, som f.eks. angst, irritation, vrede, tristhed. Med bestemte teknikker kan følelser brydes ned i mindre dele. Når en følelse separeres i dels oplevelsen af kroppens sanser og dels i tanker i form af ord og billeder, bliver følelsen håndterbar.

Mærk kroppen

Ofte har en stress-ramt igennem længere tid ignoreret advarselssignaler fra kroppen, så det er vigtigt at genopdage kroppens sanser. Det handler basalt set om at vænne sig til at lægge mærke til hvordan kroppen har det og acceptere sansningen istedet for at undertrykke den.

Tanker

Tanker kan bevæge sig frit mellem fortid, nutid og fremtid. Tankerne kan kredse om virkelige begivenheder eller situationer som man blot forestiller sig. I forbindelse med stress kredser de igen og igen omkring løsning af problemer. Det er helt naturligt, for det er hjernens fornemste opgave at løse problemer. Men når hjernen kun bruges til at tænke over problemer 24-syv svarer det lidt til at køre sin hjerne i 1. gear hele vejen.

Mindfulness

Mindfulness er en simpel metode til at lægge mærke til både sine tanker, sine følelser og kroppens sanser. En almindelig misforståelse er at mindfulness og meditation i det hele taget handler om at undgå at tænke tanker. Men de aktive ingredienser i mindfulness er tilstedeværelse og observation. Observation af kroppens sanser, ens tanker og følelser er første skridt i at begynde aktivt at kunne ændre på sine egne reaktioner.

Strategier

Når man begynder at lægge mærke til sine egne reaktioner bliver det også muligt at finde ud af, hvad der helt præcist stresser én. Ofte har man allerede bestemte strategier for at håndtere stressende og belastende situationer og ens egne reaktioner. Måske kan man nu udvikle nye og bedre strategier hvor man ikke længere fokuserer på problemer men på løsninger: i en bestemt situation reagerer jeg nu sådan her - men jeg ville hellere reagere sådan her. Og når man har fundet løsningen skal den nye strategi trænes.

Mentaltræning med selvhypnose

Hypnose er et naturligt indadrettet fokus, hvor man meget koncentreret bruger sin forestillingsevne. Mentaltræning stammer fra hypnose og anvender mange af de samme principper, dog uden at kalde det hypnose. Det er muligt at lære selvhypnose til både at træne nye strategier og til at give sig selv positive ord og sætninger. Hypnose og selvhypnose er velegnet til ændre på følelser, humør, motivation og vanetænkning og er derfor en genvej til at træne sine ændrede strategier.

Løsningen er aktiv stressreduktion

Ved at kombinere mindful opmærksomhed med viden om stress samt anvende praktiske teknikker til at regulere sin egen stress-tilstand og håndtere tanker, følelser og sanser, er det muligt aktivt at reducere den stress, der allerede er opbygget. Ved at træne sine reaktioner med selvhypnose bliver man i stand til at ruste sig sig bedre til at fremtidige situationer, så man fremover møder sine udfordringer på den bedst mulige måde. Dette er aktiv stressreduktion.

Hør mere om foredraget Aktiv stressreduktion

Læs mere om stress. Lær mere om ReSTEAM, et antistress forløb hvor principperne bag aktiv stressreduktion er sat i system.