Foredraget "Træn dit selvværd"

Selvværd kan trænes!

Målgruppe: Alle. Tid: 60-90 minutter, kan tilpasses

Mange har en oplevelse af at have lavt eller dårligt selvværd. Selvværdet er ens egen følelse af “værdi” som menneske. Nogle forklarer det for sig selv og andre som at man “ikke duer til noget”. Nogle reagerer på lavt selvværd ved at servicere andre i en grad så de helt forsømmer egne behov. Nogle har høj selvtillid og fremstår overfor andre som nogen der har “styr på det hele” men føler samtidig at de er en fiasko.

Foredraget består af en gennemgang af begreberne selvværd, selvtillid og selvmestring. Undervejs anvender jeg hypnose til at demonstrere pointer og give oplevelser både til enkeltpersoner og til hele publikum. Der afsluttes med en fælleshypnose til fælles løft af ens selvværd.

Selvværd som begreb og følelse

Selvværdet er beslægtet med begreber som selvtillid og selvmestring og defineres som ens egen vurdering af evnerne til dels at klare udfordringer og dels hvorvidt man har fortjent at opleve glæde. Selvværdet opleves dog meget mere konkret end denne definition - selvværd er en personlig følelse og derfor også svært at måle eller beskrive objektivt. Heldigvis er det muligt at forbedre sit selvværd. I foredraget gennemgår jeg flere traditionelle og gennemprøvede forslag til hvordan man på egen hånd kan forbedre sit selvværd.

Selvværd som sammenligning

Den lave selvværdsfølelse hænger tæt sammen med sammenligninger med andre. Man kan sammenligne evner, udseende, økonomi og mange andre. Men ingen af disse sammenligninger har noget med selvværd at gøre. Man kan sagtens være både rig, smuk og klog og stadig have et lavt selvværd.

Negative tankemønstre

Vores tanker opstår uden for vores bevidsthed som følge af vores erfaringer, vaner og ikke mindst vores aktuelle tilstand: er vi i en tilstand af ro, frygt, oprevethed eller tristhed. Tankemønstrene og vanetænkningen gør at vores tanker opleves ofte som om tankerne har deres eget liv - som om de ikke kan styres. Og tankerne i forbindelse med lavt selvværd kredser ofte omkring at man “ikke er god nok”.

Jeg sætter dette i perspektiv i forhold til hypnose. Hypnose som begreb bliver afmystificeret. De hypnotiske fænomener gennemgås kort, og der er mulighed for at se og prøve hypnose i en eller flere demonstrationer. Et af de hypnotiske fænomener er oplevelsen af “ufrivillighed” - at man oplever at det ikke er en selv der handler. Og dermed kan ufrivillige, negative tanker og følelser sammenlignes med en negativ selvhypnose.

Mentaltræning = tanketræning = selvhypnose

Mentaltræning er en generel betegnelse for teknikker til at træne sine reaktioner, vaner og handlingsmønstre. Principperne i mentaltræning er en slags letvægtsudgave af hypnose. Ved at inddrage hypnose fuldt og helt kan man effektivt træne hjernen til at komme ud af de negative tankemønstre.

Hypnoterapi er desuden en effektiv genvej der giver andre muligheder end traditionelle samtaleteknikker. En af de store styrker ved hypnose er muligheden for at arbejde direkte med følelser.

Desuden kommer jeg kort ind på metoden den psykologiske illusionsmodel, som er en metode jeg anvender til flere forskellige problemstillinger, deriblandt hjælp til forbedring af selvværd.

Kim Oechsle, hypnotiseret.dk holder foredraget Træn dit selvværd Hør mere om foredraget Træn dit selvværd

Læs mere om hypnoterapi som hjælp til lavt selvværd