Foredrag fra Kim Oechsle

Kim Oechsle fra hypnotiseret.dk er en erfaren foredragsholder og nyder at formidle indviklet stof på en uhøjtidelig, underholdende og let forståelig måde.

Kim holder foredrag om anvendelse af hypnose, aktiv stress reduktion, selvværdstræning, smertereduktion m.m.

Foredragene kan bruges som event på din arbejdsplads, en forening eller uddannelsessted, kurser eller privat til en fest eller til home party.

Hør mere om foredrag

Foredraget 'Mindfulness som mental fitness - træn hjernen smartere'

kategori foredrag

Mindfulness træner hjernen smartere til større båndbredde og fleksibilitet Workshop om en bedre måde at bearbejde dine egne tanker, følelser og sanseindtryk Et spændende og underholdende foredrag eller workshop om vores afhængighed af tanker og hvordan mindfulness kan træne hjernen til at bearbejde tanker, følelser og sanseindtryk mere hensigtsmæssigt, så man reducerer stress, bliver modstandsdygtig over for udfordringer og øger trivsel og livskvalitet fordi livet opleves mere intenst. Publikum inddrages og udfordres med forskellige øvelser til at opdage tankeprocesser, man ikke er klar over.

Læs videre

Foredraget "Hypnose - seriøst?"

kategori foredrag

Hypnose - seriøst? - om hypnose som bevidst og ubevidst påvirkning Målgruppe: Alle. Tid: 60-90 minutter, kan tilpasses Underholdende og lærerigt foredrag eller workshop, hvor hypnose afmystificeres som påvirkning og følelsen af virkelighed. Kim Oechsle viser med eksempler, hvordan vi både påvirkes udefra og af vores egne tanker. Hvem kan hypnotiseres? Der er lagt masser af hypnose-demonstrationer ind undervejs. Publikum er i høj grad en del af oplevelsen og alle får mulighed for at komme i hypnose og prøve nogle af de klassiske hypnosefænomener på egen krop.

Læs videre

Foredraget "Hypnose og videnskab"

Hypnose og videnskab Målgruppe: Akademisk interesserede. Tid: 60-90 minutter, kan tilpasses Hør mere om foredraget videnskab & hypnose Hypnoseforskning Det er ikke så alment kendt, men der er udført seriøs forskning i hypnose i over 150 år. Hypnoseforskningen har både forsøgt at forstå hvad hypnose egentlig er og at afklare hvad hypnose kan bruges til. Dette foredrag henvender sig til akademisk interesserede. Jeg nævner historien, definitioner af hypnose, forskningsresultater og hvad man ved om hypnose i dag.

Læs videre

Foredrag om aktiv stress-reduktion

kategori stress

Aktiv stressreduktion Målgruppe: Alle. Tid: 60-90 minutter, kan tilpasses Foredraget gennemgår hvordan stress opstår og vedligeholdes samt hvad der skal til for at komme ud af stress. Det er heldigvis muligt i løbet af få uger at reducere sin stress. Aktiv stressreduktion er et sæt af metoder til at forebygge og komme ud af stress som bygger på viden om den biologiske stress-respons, afslapnings-responsen og mindful opmærksomhed på tanker, følelser og kroppens sanser.

Læs videre

Foredraget "Træn dit selvværd"

kategori foredrag

Selvværd kan trænes! Målgruppe: Alle. Tid: 60-90 minutter, kan tilpasses Mange har en oplevelse af at have lavt eller dårligt selvværd. Selvværdet er ens egen følelse af “værdi” som menneske. Nogle forklarer det for sig selv og andre som at man “ikke duer til noget”. Nogle reagerer på lavt selvværd ved at servicere andre i en grad så de helt forsømmer egne behov. Nogle har høj selvtillid og fremstår overfor andre som nogen der har “styr på det hele” men føler samtidig at de er en fiasko.

Læs videre

Foredrag om smertereduktion med hypnose

kategori smerter

Foredrag om smertereduktion Målgruppe: Alle. Tid: 60-90 minutter Det er i hjernen, at smerter opleves og det afhænger af den tilstand, hjernen er i. De fleste har selv som børn eller voksne oplevet at man ikke kan mærke at man har slået sig før man er klar over skaden. Hjernens forskellige centre kan påvirkes med hypnose og dermed kan smerteoplevelsen også ændres med hypnose, som er en helt naturlig tilstand af koncentreret opmærksomhed.

Læs videre

Kim Oechsles bog DU ER en bevidsthed i EN HJERNE I EN KROP

Læs om Kim Oechsles bog DU ER en bevidsthed i EN HJERNE I EN KROP.

Læs videre