Foredrag om smertereduktion med hypnose

Foredrag om smertereduktion

Målgruppe: Alle. Tid: 60-90 minutter

Det er i hjernen, at smerter opleves og det afhænger af den tilstand, hjernen er i. De fleste har selv som børn eller voksne oplevet at man ikke kan mærke at man har slået sig før man er klar over skaden. Hjernens forskellige centre kan påvirkes med hypnose og dermed kan smerteoplevelsen også ændres med hypnose, som er en helt naturlig tilstand af koncentreret opmærksomhed. Effekten er dokumenteret af videnskabelige forsøg. Foredraget gennemgår den moderne viden om hvad smerte er samt hvordan hypnose anvendes til smertereduktion, både ved operationer og til at dæmpe eller fjerne kroniske smerter.

Hjernens smertesystem

Smerter er ikke noget, der opstår i kroppens nerver, men er i sidste ende en fortolkning af nervesignaler oppe i hjernen. Hjernens fortolkning afhænger af den samlede krops- og sindstilstand. De forskellige centre i hjernen har forskellig funktion i fortolkningen af smerten. Den såkaldte “gate-teori” for smerter har desuden vist, at hjernen er i stand til at lukke af for nervesignaler. Det er disse principper, der muliggør smertereduktion, selvom kroppens signaler ikke ændres.

Ændring af oplevelsen af smerte

Der er flere interessante historier bag smerte-teorien, blandt andet en håndværker der fik et søm op gennem støvlen og skreg i smerte, indtil det viste sig at hverken tæer eller fod var ramt. Der er også blevet foretaget forsøg, hvor hypnotiserede personer enten oplever smerte, selvom der ikke er nogen fysisk påvirkning, eller oplever mindre smerte på trods af en fysisk smertepåvirkning.

Hypnose

Hypnose er en naturlig tilstand af koncentreret opmærksomhed, som alle mennesker er i stand til at opnå til en vis grad, selvom der er nogle, der har nemmere ved det end andre. Hypnose foregår ved at hypnotisøren kommer såkaldte hypnotiske “forslag”. Det er forslag til, hvad den der, bliver hypnotiseret, skal forestille sig. Det er dog altid frivilligt, og i sidste ende er det helt frivilligt, hvor levende man forestiller sig de hypnotiske forslag. Det kan f.eks. være et hypnotisk forslag om at føle en varme der breder sig gennem kroppen. Eller et forslag om at stå i en grøn bøgeskov.
Forskellige hypnotiske forslag påvirker forskellige områder af hjernen. Da hypnose forstærker forestillingsevnen påvirkes hjernen mere, end når man forestiller sig noget uden hypnose. Med de rette hypnotiske forslag kan man dermed ændre på hjernens tilstand og dermed på hjernens oplevelse af smerte.

Selvhypnose

Det er muligt at lære simple teknikker til at give sig selv hypnotiske forslag. Udover at give fysisk og psykisk afslappelse kan man også med selvhypnose påvirke hjernens oplevelse af smerte og dermed opnå en daglig reduktion af smerter.

Hør mere om foredraget smertereduktion med hypnose

Læs mere om stress