Metakognitiv hypnoterapi i Aarhus

Metakognitiv hypnoterapi - når tankerne kontrollererer én

Metakognitiv hypnoterapi kombinerer hypnoterapi med metakognitiv terapi. Hypnose kan bruges til at vise hvilken magt, tanker kan have og til at lægge mere vægt på positive tanker. Hypnose og mindfulness kombineret med metakognitiv terapi giver indsigt og praktiske værktøjer til hvordan tankerne kan bruges mere konstruktivt. Dette supplerer den metakognitive metode som både drejer sig om at lægge mindre vægt på sine tanker og at reducere gentagne, negative tanker.

Jeg kombinerer den metakognitive metode med hypnoterapi og mindfulness, idet metoderne supplerer hinanden.

Jeg supplerer mine øvrige uddannelser med den 4-årige uddannelse som metakognitiv psykoterapeut, som jeg pt er i gang med.

Når tankerne styrer én

Mange mennesker føler, i hvert fald i perioder, at tankerne styrer én mere end man selv styrer tankerne. Det gælder især, hvis man går igennem nogle svære perioder i sit liv.

Hjernen bliver ved med at vende tilbage til de negative tanker, og det føles ikke som om man selv kontrollerer hvornår de dukker op. Det giver meget ofte problemer med at sove og man får det ofte følelsesmæssigt dårligt imens.

Tankerne føles virkelige

Når tanker påvirker følelser, er det fordi hjernen på en måde “simulerer” tanken. Hvis man f.eks. bekymrer sig om fremtiden, så forestiller man sig en situation så levende, at hjernen føler det som om, det er noget der sker lige nu.

Derfor reagerer den ved at sætte kroppen igang. Der bliver sendt stresshormoner og andre ubehageligheder rundt i kroppen. Man kan ende med at få det både psykisk og fysisk dårligt.

Det er vel at mærke ikke tanken i sig selv, men den måde, tanken opleves på, som giver problemet.

Metakognitiv hypnoterapi kan hjælpe når tanker og bekymringer gentager sig og bliver et problem i sig selv
Metakognitiv hypnoterapi kan hjælpe når tanker og bekymringer gentager sig og bliver et problem i sig selv

Hypnose viser hvordan tanker kan gøres virkelige

Hypnose sker, når man lever sig så meget ind i sine forestillinger at det føles virkeligt. I hypnoterapi bruger man det til at påvirke sindet på en positiv måde. Men hypnose er ikke kun noget der sker, når der er en hypnotisør til stede. Tværtimod kan man sammenligne hypnose med det, som alle mennesker gør, når de lever sig for meget ind i deres negative tanker og forestillinger.

Derfor bruger jeg hypnose til at vise mine klienter, hvad tanker kan gøre. Jeg viser hvordan mine klienters negative tanker hænger sammen med de ubehagelige følelser, uro i kroppen og endda smerter, som de ofte har problemer med. At man får øje på den konsekvens er også et af formålene med metakognitiv terapi, fordi man så kan se et formål med at ændre sin tankestrategi. Man ændrer sine overbevisninger om sine tanker, de såkaldte meta-kognitioner.

Positive tanker har også værdi

Men jeg viser også mine klienter, at de positive tanker kan bruges aktivt, og hvor mange stærke ressourcer, der faktisk er i de positive tanker og følelser, når man bare får øje på dem og bliver klar over det.

Begge dele er ofte en øjenåbner. Nogle har en forestilling om, at jeg med hypnose “ændrer” mine klienter, men faktisk er min rolle ikke at “gøre noget” ved klienterne, men derimod bare at vise, hvor meget de er i stand til at styre selv med tanker og følelser.

Metakognitiv terapi kombineret med hypnoterapi og mindfulness lysner tankerne
Metakognitiv terapi kombineret med hypnoterapi og mindfulness lysner tankerne

Overvej metakognitiv hypnoterapi

Jeg anvender metakognitiv hypnoterapi, når det især er tanker og tanker om problemer, der fylder. Det gælder f.eks. ofte

  • Stress - stress opstår af at det, der stresser, bliver ved med at være i bevidstheden, ofte 24/7
  • Depression eller depressive tendenser som tristhed, opgivenhed, mangel på energi
  • Angst - angst er en kombination af den kropslige reaktion og tankerne omkring situationer og angsten i sig selv
  • OCD - når tanker kræver at man skal gøre bestemte ting eller tankerne forhinder én i at gøre noget
  • PTSD - når små og store traumatiske begivenheder i fortiden bliver ved med at forfølge én i nutiden
  • Lavt selvværd - lavt selvværd er en følelse, men den opleves gennem tanker, som ofte kredser om det samme

Mere om metakognitiv terapi

NB: Jeg udfører også ren metakognitiv terapi uden at kombinere med hypnose.

Den psykologiske illusionsmodel og metakognitiv hypnoterapi

Jeg anvender også den psykologiske illusionsmodel hvis grundprincipper ligger meget tæt op af metakognitiv terapi mht til at betragte tanker som tanker. Den største forskel ligger i de mentale øvelser og den praktiske tilgang.