Meta-teknikken - kursus for terapeuter

Heldags-kursus i meta-teknikken

29. februar 2020 kl 9-17Fjelsted skovkro, Fyn

Kurset er beregnet til terapeuter. Du behøver ikke være uddannet hypnoterapeut, da meta-teknikken både kan anvendes med og uden hypnose. Kontakt mig, hvis du vil vide mere.

Tilmelding - bemærk lav pris indtil 25. januar 2020

Lær meta-teknikken ...
 • hvis du vil have en enkel teknik, der effektivt kan skabe resultater
 • hvis du gerne vil slippe for at læse scripts op og få overblik og frihed
 • hvis du vil have en generel forståelsesramme for forandring
 • hvis du vil lære at skabe det rette mindset hos din klient og dig selv

Meta-teknikken som metode

Meta-teknikken kan anvendes som en teknik i sig selv. Du kan anvende den helt simpelt som en coachende samtale, hvor du helt naturligt faciliterer klienten gennem problemløsning. Du kan også anvende den mere direkte, hvor du engagerer klienten og opbygger følelser, der giver nyt perspektiv og skaber en forandring som klienten mærker med det samme.

Baggrunden for meta-teknikken

Meta-teknikken hedder “Meta-pattern” på engelsk og er det mønster, alle NLP-teknikker er bygget over. Det er altså f.eks. NLP-teknikker som Swish, Six-step reframe, visual squash og V/K dissociation (fast phobia cure).

 • Gå ind i en problem-tilstand
 • Nulstil
 • Gå ind i en ressource-tilstand
 • Træk ressource-tilstanden tilbage til problemtilstanden

Det er en generel struktur for forandring. Når du først har lært strukturen at kende, kan du begynde at genkende den i mange andre teknikker og metoder indenfor både hypnoterapi og andre terapiformer.

Glem alt om scripts og bliv fri

Strukturen i meta-teknikken er simpel og fleksibel. Derfor ved du altid, hvor du er. Du kan gøre det simpelt eller udvide undervejs og tilpasse dig hvad der sker. Derfor har du ikke brug for scripts. Du kan anvende meta-teknikken på f.eks. angst, motivation, selvværd, tristhed, vrede, nervøsitet og stress. Alle typer følelser - og dermed faktisk alle typer problemer. Meta-teknikken er lige god på børn og voksne.

Hjernens neurale netværk

Meta-teknikken bygger på viden om hjernens neurale netværk og hvordan vi lærer og glemmer. I NLP bruger man “ankring” som igen er en direkte anvendelse af hvordan hjernen husker sammenhænge. I kurset går vi kort igennem teorien bag alt dette - men på en letforståelig måde. Desuden sætter jeg det i perspektiv i forhold til den nyere hjerneforskning, som viser hvordan hjernen forsøger at forudsige vores verden og hvordan følelser er noget, vi selv konstruerer hele tiden ud fra den sammenhæng, vi er i.

Det hypnotiske mind-set og dit terapeutiske mindset

Uanset om man anvender hypnose eller ej anvender man som terapeut forskellige metoder og teknikker. Virker de?

Har du haft klienter, der spørger om man skal “tro på det” for at terapien virker? Har du selv været i tvivl om det du laver, virker?

Helt tilbage til 1960'erne definerede Theodore X. Barber det såkaldte “hypnotiske mind-set”, den bedste måde for klienten til at lade sig hypnotisere på. I nyere tid har Adam Eason og Anthony Jacquin moderniseret og forenklet mind-settet. Mind-settet er rammen om ikke bare hypnose, men også det der foregår i terapien, både samarbejdet med dig - og når klienten kommer hjem.

Men hvis vi skal formidle forandring for klienten - hvilket mindset skal vi så selv have? Hvad er det terapeutiske mind-set. Eller det hypno-terapeutiske mind-set? Meta-teknikken gør det nemt for både dig og din klient at komme i det rette mind-set. Og så sker der noget, som klienten kan mærke med det samme. Med meta-teknikken måler man undervejs, hvordan det føles, så klienten kan mærke forandringen ske.

Tidligere kursus

Jeg holdt en kort udgave af kurset hos Jan Tegner Christensens Extra-care hypnose i oktober 2019. Der var stor tilfredshed. Evalueringen viste:

 • Indholdet var interessant og spændende.
 • Jeg kommer til at bruge det, jeg har lært
 • Indholdet blev formidlet på en letforståelig måde

Udtalelser fra tidligere kursister

“Let forståeligt og meget anvendeligt”

“Keep going Dejlig med din autencitet”

“En pause ville have været godt 😉”

Program

Jeg har taget imod feedback og indlagt pauser i dagens program!

Foreløbigt program (forbehold for mindre ændringer).

 • 9:00-10:00 Morgenmad og kaffe
 • 10:00-12:00 Meta-teknikken 1, øverunde
 • 12:00-13:00 Frokost (er indeholdt). Hvis du kender Fjelsted Skovkro, ved du hvor god den er. Ellers, glæd dig!
 • 13:00-14:30 Meta-teknikken, udvidelser, andre teknikker, teori, øverunde
 • 14:30-15:00 Kaffe og kage
 • 15:00-16:30 Klientens og dit eget mindset, øverunde
 • 16:30-17:00 Meta-teknikken som værktøj til klienten og for grupper

Få en plads på holdet

Tilmelding - bemærk lav pris indtil 25. januar 2020