Lavt selvværd og mindreværd løftes med hypnoterapi

Hypnose og hypnoterapi som behandling af lavt selvværd og mindreværd

Mange mennesker lider af lavt selvværd eller dårligt selvværd, men hvad er det egentlig?

Lavt selvværd eller mindreværd er en meget ubehagelig følelse. Det er en følelse af at man er mindre værd end andre og at man ikke fortjener det samme som andre. Ofte føler man at man mangler noget for at kunne føle anderledes.

Faktisk findes selvværd slet ikke i "naturen", det er noget, vi mennesker har valgt at kalde en bestemt type følelse. Læs her om hvordan jeg hjælper med at fjerne følelsen af lavt selvværd med min måde at bruge hypnose og hypnoterapi på.

Nederst kan du se en video, hvor du kan prøve hypnose der guider dig til at ændre dine følelser og din sindstilstand.

Se hypnose-video til bedre selvværd og trivsel

Lavt eller dårligt selvværd findes ikke!

“Selvværd” findes ikke i sig selv i naturen. Hverken højt selvværd, lavt selvværd eller dårligt selvværd. Selvværd er ikke en evne eller egenskab, det er ikke noget man er født med, selvværd er ikke noget man har eller ikke har. Selvværd er ikke ligesom vores hukommelse eller farveblindhed.

Det er meget vigtigt, for hvis man har “lavt selvværd”, så føles det meget virkeligt. Det føles som noget man “har”, næsten lige som hvis man har lungebetændelse eller lider af en sygdom. Det er fordi, selvværd er et ord for følelser.

Ordet “selvværd” er noget, psykologien har defineret. Selvværd er en beskrivelse af nogle almen-menneskelige følelser. Ligesom vi har lært andre følelser at kende igennem vores barndom som f.eks. glæde, lykkefølelse, vrede, jalousi og hygge. Det er altsammen følelser. De findes som følelser, de hænger sammen med vores tanker og på den måde er de en del af det, vi oplever.

Så hvis man har “lavt selvværd” eller “dårligt selvværd” er det altså fordi man har nogle følelser, som man ikke er alene om. Psykologien har beskrevet dem, fordi det er helt almindelige følelser som mennesker formentlig altid har haft. De er en konsekvens af vores tænkehjerne.

Hvad er forskellen på selvværd, selvtillid og selv-mestring?

Selvom selvværd altså ikke er en “rigtig ting” men et spørgsmål om definitioner, er det faktisk rigtigt nyttigt at bruge begreberne. Så er det nemmere at tale om og nemmere at gøre noget ved.

Selvværd er defineret som følelsen af ens egen værdi, at man er “god nok” som person.

Symptomer på lavt selvværd

Symptomer på lavt selvværd kan være, at

  • man tit tænker “der er noget galt med mig” og har en grundlæggende følelse af at det er rigtigt, uanset hvad andre siger
  • man tænker mange negative tanker om sig selv - og er overbevist om at disse tanker er rigtige
  • man har svært ved at tage imod komplimenter fra andre
  • man tager kritik meget nært og personligt
  • man har svært ved at sige “pyt” til tidligere konflikter
  • man sætter sig selv sidst i forhold til hvad andre har behov for
  • man har svært ved at sige nej til andres behov

Selvtillid er troen på at man “kan” - at “man er generelt er god til forskelligt”. Selvtillid er også en følelse.

Selv-mestring (eng. self-efficacy) minder lidt om selvtillid, . som går mere konkret på om man mener man er i stand til at klare en bestemt opgave. Selv-mestring er ikke så meget en følelse som selvtillid er, selvmestring er mere baseret på hvad man har erfaret tidligere og på en vurdering af hvor svær en opgave er, om man tidligere har kunnet udføre opgaven eller noget der ligner og om man har set andre udføre den. Man kan altså godt have høj selv-mestring indenfor nogle områder, hvor man tidligere har erfaret det, f.eks. hvis man er god til at lave mad eller god til at finde vej. Samtidig kan

Høj selvtillid er en generel følelse og nogle gange svarer en høj selvtillid slet ikke til virkeligheden. Det ser man f.eks. i de første afsnit at en ny X-Factor sæson, når personer med høj selvtillid kommer til audition og med en kæmpe selvtillid tror de skal vælte dommerne bagover. Men når de åbner munden er det tydeligt, at de ikke har evnerne. Her ville en mere realistisk selv-mestring have hjulpet.

Endelig hænger selvværdet også sammen med ens evne til selv-hævdelse - at man kan sætte grænser for andre og sørger for at få opfyldt sine egne behov. Alle mennesker har basale behov, ikke bare for mad, drikke og kærlighed, men også for tryghed, omsorg og respekt fra andre. Hvis man har følelsen af lavt selvværd, vil man have sværere ved at sætte grænser for andre og vil nemmere

Hvordan kan man få bedre selvværd?

Det kan være fornuftigt at bruge begreberne selvværd, selvtillid, selv-mestring og selvhævdelse til at vurdere de følelser, tanker og den opførsel man har.

Det er også sundt at erkende, at det ikke er sundt at bruge meget tid på at bekymre sig eller sige negative ting til sig selv. Og at man vænner sig til at se nuancerne i sit liv fremfor at se meget sort-hvidt på sit liv. Hvis man f.eks. har en følelse af “aldrig” at være god til noget, kan man f.eks. tænke over, om der er nogle ting man er god til, men som man måske har tendens til at glemme, fordi de negative tanker fylder meget i ens bevidsthed. Men det kan det være fornuftigt med en guide der hjælper én igennem, da man ofte har en tendens til at fare vild i sine egne tanker.

Det er til gengæld sundt at træne at lægge mærke til sine egne tanker og følelser objektivt. Det er blandt andet det, man øver sig i med mindfulness meditation. Når man dykker ned i tanker, følelser og det man kan mærke i kroppen, dukker der ofte nogle bestemte mønstre op, som stammer fra noget, ens hjerne tidligere har lært.

I sidste ende handler det om at træne sig i at bruge hjernen og undgå de automatiske, negative tanke-mønstre, der gør at man igen og igen havner i de samme reaktioner. Dét er hypnose og mentaltræning godt til.

Hvordan kan jeg med hypnose hjælpe med selvværdet?

Hypnose i sig selv kan ikke ændre på selvværd! Man kan altså ikke bare trylle selvværdet højere, ligesom man heller ikke kan få en pille der giver bedre selvværd. Husk stadigvæk, at selvværdet er følelser.

Med hypnoterapi kan jeg derimod hjælpe med at booste selvværdet og fjerne den falske følelse af lavt selvværd, som har sneget sig ind via tankerne og skabt en følelse af at det lave selvværd er en virkelig ting.

Kursus i bedre selvværd

Jeg har taget kursus i at arbejde med selvværd og i den måde, jeg anvender hypnose og samtaleterapi er som værktøjer til at påvirke følelser, tankemønstre og overbevisninger.

Jeg tager næsten altid udgangspunkt i følelserne. Følelser er forbundet med noget fysisk. Noget man kan mærke i brystet, maven, halsen, kinderne - eller ørerne. Find selv på flere, for det er helt individuelt hvordan man kan mærke følelsen i kroppen. Det vigtigste er at man kan mærke “noget”. Følelserne og det fysiske er det, der overbeviser hjernen om at det er virkeligt. Tankerne kommer oveni - og de finder altid en forklaring på, hvorfor man føler sådan. Hjernen har en stærk evne til at skabe en mening i det, vi oplever. Men det er ikke altid, den har ret.

Overbevisninger er hjernens måde at skyde genvej. Selvom en overbevisning er bevidst som en “det er sådan det er”-tanke, er det sjældent bevidst, hvad det er der har givet én den overbevisning.

Højt selvværd - når selvværdet løftes med hypnose

Samtale og hypnose

Samtale hjælper med de dele af selvværdet, som man er bevidst om: tanker og overbevisninger. Hypnosen derimod giver mulighed for at ændre på de automatiske tanker og følelser, som man typisk ikke er bevidst om, det der foregår i underbevidstheden.

Jeg anvender hypnoterapi individuelt

Den måde, jeg laver hypnoterapi til bedre selvværd vil derfor være forskelligt fra person til person og ofte være en proces, hvor både bevidsthed og underbevidsthed inddrages. Hypnosen kan direkte gå ind og påvirke eller opløse de følelser der giver det lave selvværd.

Eftersom selvværdet faktisk ikke findes kan vi ikke løfte det - men vi kan fjerne den falske følelse af lavt selvværd, den følelse, der f.eks. siger “jeg er forkert”, “ingen kan elske mig”, “der er noget galt med mig”, “andre er pænere end mig”, “andre er klogere end mig” osv.

Når man oplever at det er falske følelser og tanker kan man gennemskue den illusion som hjernen har skabt gennem automatiske, ubevidste tankemønstre. Og så vil man af sig selv føle sig meget bedre.

Jeg vil typisk både bruge hypnose og hypnoterapi og uddanne min klient i forskellige teknikker som kan være nyttige, f.eks. mindfulness eller krops- og neuro-baserede teknikker til at dæmpe angst, stress eller dårligt humør.

Se den gratis hypnosevideo der hjælper til bedre selvværd og sindstilstand

Se den gratis video hvor du guides igennem selvhypnose, der påvirker dine følelser. Det handler om bedre selvværd og positiv sindstilstand.

Hypnose på video er naturligvis ikke det samme som at sidde overfor mig i virkeligheden, men det kan give dig et indtryk af, hvordan det foregår.