Hypnose mod kroniske smerter

Hypnose mod smerter

Smerter kan nedsættes væsentligt, så medicinforbrug kan reduceres permanent og give dig livskvaliteten tilbage.

Hypnose og mindfulness er begge veldokumenterede måder at lindre smerter, også smerter der stammer fra fysiske skader.

Pain Reprocessing Therapy (PRT) er en ny metode til behandling af smerter, der helt kan fjerne de kroniske smerter der er neuroplastiske, altså skabt af hjernen.

NB: Jeg udbyder ind imellem et kursus i smertekontrol, hvor du selv kan lære at reducere kroniske smerter.

Pain Reprocessing Therapy

Pain Reprocessing Therapy (PRT) er en helt ny metode til at arbejde med kroniske smerter på.

Det bygger på den nyeste viden om hvad kroniske smerter er. Jeg er uddannet i PRT og kombinerer det med metakognitiv terapi og hypnoterapi så du får den mest effektive behandling mod kroniske smerter.

Nederst kan du se en video, hvor du kan afprøve at fjerne smerter med hypnose.

Se hypnose-video mod kroniske smerter

PRT også som online videokursus

Hvis du har læst bogen “Vejen ud af smerte” af Alan Gordon eller på anden vis vil være selvkørende med øvelserne, har jeg lavet et online kursus med videoer og lydindspilninger til det, der hedder Somatisk Sporing (engelsk Somatic Tracking) som er de øvelser, man træner hjernen med.

Om online kurset

Om indholdet i kurset

Køb af PRT Online kursus

Videokurset og individuelle samtaler kan supplere hinanden. Du kan starte med online kurset eller du kan starte med individuelle samtaler og så senere tilføje kurset, hvis du vil.

NB: Inden du køber, så undersøg om dine smerter kunne være neuroplastiske smerter.

Du er også meget velkommen til at kontakte mig først for at afgøre om online kurset er noget for dig.

Smerter

Smerter er kroppens advarselssystem der gør, at vi passer på vores legemsdele og bliver opmærksom på, når der er noget galt i vores krop. Mange tror, at nerverne i vores krop sender et smertesignal til hjernens “smertecenter”, som så kan reagere. Denne simple model troede lægevidenskaben da også på fra 1600-tallet til midt i 1900-tallet.

Det har vist sig, at smerter er mere komplicerede end som så. For det første er der ikke tale om “smertesignaler”, bare signaler. Signalerne bliver også behandlet undervejs i nervesystemet på vejen op til hjernen. Nervesystemet har ligessom en “hovedhane” hvor der kan skrues op eller ned for de signaler, der går videre til hjernen. Og endelig: der er ikke noget “smertecenter” i hjernen. Oplevelsen af smerte skyldes alt i alt mange forskellige faktorer: nervesystemets signaler, følelser, tanker, fokus og balancen i nervesystemet.

Den gode nyhed: derfor kan smerteoplevelsen ændres.

Akutte smerter

Du kender sikkert godt, at man kan slå sig under en fodboldkamp eller lignende og først senere opdage hvor alvorlig skaden er. Nervesystemet og hjernen har opfattet at der er “ændret noget”, men forbinder det ikke med en smerte, der skal reageres på.

Den australske smerteforsker Lorimer Moseley har en virkelig morsom TED talk, hvor han fortæller om hvordan han blev bidt af en farlig slange, men at hans nervesystem tolkede det som om han bare havde fået en ufarlig rift fra en kvist. Han gik videre og først da giften begyndte at virke, faldt han om. Han kommer sig heldigvis. Et halvt år senere er han igen ude at gå og får igen samme fornemmelse på benet. Men denne gang tolker hjernen dette som noget virkelig farligt. Derfor vrider han sig og skriger af smerte, indtil han opdager at det bare er: en rift fra en kvist. Hans lidt grove pointe er at “smerte er en illusion”.

Et andet kendt eksempel er en engelsk håndværker, der i 1990'erne hoppede ned på et 15cm langt søm, som gik igennem sålen på hans støvle. Han blev givet smertestillende for at lægerne kunne fjerne støvlen, idet den mindste berøring af sømmet gav ham store smerter. Da støvlen endelig blev fjernet, viste det sig at sømmet var mellem to tæer og foden var helt uskadt! Håndværkerens hjerne havde altså fejlagtigt bedømt situationen til at være meget farlig og derfor oplevede han meget kraftige smerter. Smerterne var altså helt reelle. De var bare opstået pga en misforståelse i hjernen.

Hypnose mod kroniske smerter - selv akutte smerter kan være en illusion. En håndværker fik store smerter af at tro at et søm gik igennem hans fod. Smerten var ægte men også en illusion.
Hypnose mod kroniske smerter - selv akutte smerter kan være en illusion. En håndværker fik store smerter af at tro at et søm gik igennem hans fod. Smerten var ægte men også en illusion.

Kroniske smerter og fantomsmerter

Kroniske smerter kan opstå som følge af konkrete, fysiske skader, f.eks. som følge af diskusprolaps, piskesmæld, operationsar eller som følge af psykiske traumer. I forbindelse med f.eks. ulykker er der ofte tale om en blanding. Desuden er placebo'ens onde fætter, nocebo også på spil: hvor placebo-effekten, hvor man tror man får en behandling, kan fremme helbredelse, kan en tro på at man “burde” føle smerter, resultere i at man føler smerter.

Mange mennesker får et højt forbrug af smertestillende medicin for at afhjælpe kroniske smerter, uden at medicinen nødvendigvis tager alle smerterne.

Fantomsmerter har drillet videnskaben længe, for hvordan kan det lade sig gøre, at en arm eller et ben, der er amputeret, fortsat giver store smerter? Smertestillende medicin har ringe effekt på denne type smerter.

Man skal ikke leve med kroniske smerter

Der er mange helt almindelige ting, man selv kan gøre. Motion, søvn, kost og tanker er vigtige elementer som kan højne livskvaliteten, selvom man har et liv med kroniske smerter. Foreningen af kroniske smertepatienter har oversat den engelske pjece, The Pain Toolkit (Smerteværktøjskassen) med gode råd. Tanken i denne er, at man skal lære at leve med smerter. Det er denne tankegang om at kroniske smerter er uhelbredelige ligger bag smertebehandling de fleste steder.

Alle eller nogle af de kroniske smerter kan dog være neuroplastiske. Det er smerter, der er skabt som en overdreven respons i hjernen.

Neuroplastiske smerter

Neuroplastiske smerter er en fællesbetegnelse for den del af de kroniske smerter, som skabes af hjernen pga en form for fejltolkning.

Det er kendetegnende for neuroplastiske smerter at de

 • forekommer steder i kroppen hvor der ikke er noget galt
 • … eller er stærkt overdrevne i forhold til evt. fysiske skader i væv eller nerver
 • afhænger meget af stress eller pres - når man skal noget
 • kan svinge en del i forbindelse med følelser
 • kan være symmetriske - altså at de er samme sted i både højre og venstre side af kroppen
 • gennem måneder eller år er der kommet flere smerter til som ikke har noget med den oprindelige skade at gøre
 • smerter kommer af nogle bestemte bevægelser eller stillinger som egentlig ikke burde skade kroppen
 • man oplever en slags frygt eller ubehag ved tanken om smerte - og at det forværrer smerten

Smerten er ægte - men kan ændres

Det er vigtigt at være opmærksom på, at selvom smerten er “en illusion”, og kan opleves forskelligt (af den samme person) er smerten ikke bare noget man “bilder sig ind”. Smerten er virkelig og skal naturligvis tages alvorligt. Men heldigvis kan hjernens fortolkning ændres og smerterne reduceres.

Hvordan kan hypnose hjælpe mod smerter?

Hypnose er en tilstand af koncentreret opmærksomhed hvor forestillinger, tanker, følelser og fysiske fornemmelser er højst påvirkelige. Hypnose er ikke søvn, men aktiverer alligevel “drømmemaskinen” i hjernen, så det man forestiller sig bliver mere ægte. Man arbejder med at påvirke “underbevidstheden” som egentlig bare dækker over alt det, der ikke er bevidst. Selvom vi bruger ord kan vi godt påvirke nogle processer i hjernen og kroppen som man normalt ikke har kontrol over.

Der er lavet forsøg som viser, at hypnose kan nedsætte de nervesignaler, der sendes videre til hjernen. Man har simpelthen kunnet måle at de helt ubevidste reflekser i nerverne var sat ud af kraft pga hypnosen. Det er både et bevis på, at “hovedhanen” eksisterer - og at hypnose kan regulere den!

Hypnotisk bedøvelse og smertestillelse

Under hypnose kan man direkte ændre på smerten - her og nu. De mest ekstreme anvendelser er hypnotisk bedøvelse, som anvendes til operationer. Dette var en af de første anvendelser af hypnose helt tilbage i 1800-tallet og anvendes den dag i dag som et supplement eller alternativ til narkose til store og små operationer, bla på hjernepatienter.

Også kroniske smerter kan ændres - både midlertidigt og permanent. Det bedste er, at det ikke er hypnotisøren, der gør noget. Det er dig selv! Du kan derfor lære at dæmpe din smerte selv. At hypnose er effektivt mod smerter, er veldokumenteret (se nederst). Effekten er individuel og afhænger af den samlede indsats. Generelt skal man derfor se hypnose som et værktøj i smerteværktøjskassen.

Ud over direkte at styre smerten, kan hypnose også hjælpe med mange af de øvrige problemstillinger, der har indflydelse på smerteoplevelse, som søvn, stress, uhensigtsmæssige tanker. Jeg tager udgangspunkt i den enkelte klients situation og sammen udarbejder vi et program bestående af visualiseringer, afspænding og selvhypnose der har som hensigt at gøre dig selvhjulpen.

Hvis du tager smertestillende medicin vil det være nødvendigt at koordinere med din læge, som skal tage stilling til evt justering af medicinforbruget under forløbet. Du er velkommen til at bede din læge om at kontakte mig.

Pain Reprocessing Therapy mod kroniske smerter

Pain Reprocessing Therapy bygger på de samme principper som smertebehandling med mindfulness, hypnose og kognitiv adfærdsterapi. Men det er en meget effektiv og systematisk måde at ændre smerteoplevelsen.

Det er helt nyt men har allerede samlet evidens for virkningen. Faktisk var det overraskende effektivt i det forsøg der blev lavet med 50 rygpatienter. 66% af dem oplevede at deres smerter forsvandt eller næsten forsvandt. Al øvrig behandling går efter at reducere kroniske smerter. Men PRT's formål er at fjerne smerter helt.

Det er naturligvis ikke altid det lykkes - men i de tilfælde er PRT altså mindst lige så effektivt som andre metoder, som reducerer smerter.

Hvordan virker PRT (Pain Reprocessing Therapy)?

PRT ændrer hjernens oplevelse af smerter. Kroniske smerter skabes af at hjernen frygter flere smerter - men ironisk nok samtidig forvirrer sig selv og skaber flere smerter, fordi hjerne og nervesystem er i et konstant alarmberedskab. Det er præcis derfor smerter bliver kroniske og ikke forsvinder igen, når en skade egentlig forlængst burde være helet.

PRT egner sig til “uforklarlige” kroniske smerter - som ikke burde være der, eller ikke burde være så kraftige.

Jeg kombinerer PRT med metakognitiv hypnoterapi, som i forvejen er velegnet til at arbejde med angst og stress. Det supplerer derfor PRT perfekt.

Du kan læse meget mere om PRT her.

PRT fungerer godt for

 • Kroniske smerter der især er forbundet til et nervesystem i alarmberedskab
 • Kroniske rygsmerter
 • Kroniske smerter i muskler/led generelt
 • Kroniske smerter i underlivet
 • Fantomsmerter
 • Piskesmæld
 • Migræne
 • Fibromyalgi og andre lidelser med smerter mange steder i kroppen
 • Kroniske smerter der er opstået af et pludseligt løft eller vrid med kroppen men som ikke vil gå væk igen
 • Kroniske smerter der ikke kan forklares, men er opstået under stress eller personlig krise

PRT kombineret med metakognitiv terapi

PRT i sig selv arbejder med smerterne. Men samtidig er der ofte mange tanker og følelser på spil, når man lider af kroniske smerter.

Da kroniske smerter vedligeholdes af et nervesystem i en kronisk alarmtilstand er det oplagt at kombinere med metakognitiv terapi. Der er et stort overlap mellem PRT's smertemodel og metakognitiv terapis model for hvorfor man får stress, angst og depression.

Ofte vil man have mange, negative tanker og katastrofetanker og man vil have meget kraftigt fokus på kroppen, på symptomer og på at undgå smerter. Tanker og fokus er lige præcis de emner, metakognitiv terapi arbejder med.

PRT kombineret med hypnoterapi

Når det er relevant, anvender jeg også hypnoterapi sammen med PRT. Vi kan især anvende hypnoterapi til at skabe ro i nervesystemet. Du kan lære nogle gode redskaber til selvhypnose. Desuden arbejder vi ofte med følelser.

Hvordan kan mindfulness virke mod smerter?

Mindfulness har længe været brugt mod smerter fordi det hjælper hjernen til at være i en mere afslappet tilstand og det reducerer faktisk smerter i sig selv. Mindfulness-øvelser kan også træne hjernen til at observere sansesignaler mere neutralt og det kan også reducere smerter.

PRT anvender nogle meget målrettede mindfulness-øvelser men kombinerer det med øvelser der direkte træner hjernen til at fjerne frygt. Som uddannet mindfulness instruktør falder det mig naturligt at bruge mindfulness i sammenhæng med PRT og metakognitiv terapi.

Bog: Vejen ud af smerte (Alan Gordon)

Alan Gordon fra Pain Psychology Center er manden bag PRT og har sammen med Alon Ziv beskrevet hvordan PRT virker i bogen Vejen ud af smerte. Bogen er en selvhjælpsbog, men mange har gavn af at der er en professionel PRT-terapeut der hjælper med at give råd og vejledning under forløbet samt at guide Somatisk sporing.

NB: Du behøver ikke læse bogen for at starte i PRT-behandling hos mig, det skal kun være hvis du er interesseret.

Du kan her se en (engelsk) video om hvordan PRT virker.

Forskning og evidens for PRT

Her er forskningartiklen om PRT for rygpatienter.

Artiklen konkluderer

I alt 33 ud af 50 patienter, der randomiseres til PRT (66 %), svarende til 73 % af de 45 patienter, der indledte PRT, var smertefri eller næsten smertefri efter behandlingen, sammenlignet med 10 ud af 51 patienter (20 %) i placebogruppen og 5 ud af 50 patienter (10 %) i gruppen med sædvanlig behandling. Ved 1-årig opfølgning var virkningerne af PRT på smerter fortsat store i forhold til begge kontrolgrupper

Hypnose og Pain Reprocessing Therapy giver frihed fra kroniske smerter
Hypnose og Pain Reprocessing Therapy giver frihed fra kroniske smerter

Bestil et smerteforløb med PRT og metakognitiv hypnoterapi

Forløbet i PRT med metakognitiv hypnoterapi er meget individuelt men består typisk af 4-8 sessioner fordelt over nogle måneder. I starten med korte intervaller (en uge), senere udvides til flere uger og til sidst kan der måske gå måneder imellem.

Ind i mellem disse sessioner får du øvelser, som du skal lave. Disse øvelser træner din hjernen til at fjerne frygten for smerten.

Vi arbejder også metakognitivt med dine tanker og følelser og her kan der også være øvelser og strategier, du skal arbejde med hjemme.

Det betyder, at du skal være indstillet på at “gøre noget” selv derhjemme for at få mest muligt ud af behandlingen, ligesom du er nødt til at fortsætte forløbet selvom der skulle komme en periode med tilbageslag. Til gengæld er der altså evidens - og dermed begrundet håb for dig - for at smerterne som minimum bliver reduceret og forhåbentlig bliver fjernet helt.

Start med at bestille “0. Valgfri prøvesession” til en afklarende samtale hvor vi finder ud af om smerteforløbet kan være noget for dig.

Bestil derefter “Smertebehandling med metakognitiv hypnoterapi”.

Videnskabelig forskning og dokumentation

Se listen over forskning i smerter og ikke mindst i hypnose og PRT mod smerter

Fjern smerter - gratis hypnosevideo til at dæmpe eller fjerne smerter

Se den gratis video med selvhypnose, hvor du guides til at reducere hjernens smerteoplevelse.

Hypnose på video er naturligvis ikke det samme som at sidde overfor mig i virkeligheden, men det kan give dig et indtryk af, hvordan det foregår.