Hypnose mod kroniske smerter

Hypnose mod smerter

Hypnose er en velafprøvet og veldokumenteret måde at behandle smerter, også smerter der stammer fra fysiske skader. Hypnose kan nedsætte smerter væsentligt, så medicinforbrug kan reduceres permanent og give dig livskvaliteten tilbage.

Nederst kan du se en video, hvor du kan afprøve at fjerne smerter med hypnose.

Se hypnose-video mod kroniske smerter

NB: Jeg udbyder ind imellem et kursus i smertekontrol, hvor du selv kan lære at reducere kroniske smerter.

Smerter

Smerter er kroppens advarselssystem der gør, at vi passer på vores legemsdele og bliver opmærksom på, når der er noget galt i vores krop. Mange tror, at nerverne i vores krop sender et smertesignal til hjernens “smertecenter”, som så kan reagere. Denne simple model troede lægevidenskaben da også på fra 1600-tallet til midt i 1900-tallet.

Det har vist sig, at smerter er mere komplicerede end som så. For det første er der ikke tale om “smertesignaler”, bare signaler. Signalerne bliver også behandlet undervejs i nervesystemet på vejen op til hjernen. Nervesystemet har ligessom en “hovedhane” hvor der kan skrues op eller ned for de signaler, der går videre til hjernen. Og endelig: der er ikke noget “smertecenter” i hjernen. Oplevelsen af smerte skyldes alt i alt mange forskellige faktorer: nervesystemets signaler, følelser, tanker, fokus og balancen i nervesystemet.

Den gode nyhed: derfor kan smerteoplevelsen ændres.

Akutte smerter

Du kender sikkert godt, at man kan slå sig under en fodboldkamp eller lignende og først senere opdage hvor alvorlig skaden er. Nervesystemet og hjernen har opfattet at der er “ændret noget”, men forbinder det ikke med en smerte, der skal reageres på.

Den australske smerteforsker Lorimer Moseley har en virkelig morsom TED talk, hvor han fortæller om hvordan han blev bidt af en farlig slange, men at hans nervesystem tolkede det som om han bare havde fået en ufarlig rift fra en kvist. Han gik videre og først da giften begyndte at virke, faldt han om. Han kommer sig heldigvis. Et halvt år senere er han igen ude at gå og får igen samme fornemmelse på benet. Men denne gang tolker hjernen dette som noget virkelig farligt. Derfor vrider han sig og skriger af smerte, indtil han opdager at det bare er: en rift fra en kvist. Hans lidt grove pointe er at “smerte er en illusion”.

Et andet kendt eksempel er en engelsk håndværker, der i 1990'erne hoppede ned på et 15cm langt søm, som gik igennem sålen på hans støvle. Han blev givet smertestillende for at lægerne kunne fjerne støvlen, idet den mindste berøring af sømmet gav ham store smerter. Da støvlen endelig blev fjernet, viste det sig at sømmet var mellem to tæer og foden var helt uskadt!

Fri for kroniske smerter med hypnose
Fri for kroniske smerter med hypnose

Kroniske smerter og fantomsmerter

Kroniske smerter kan opstå som følge af konkrete, fysiske skader, f.eks. som følge af diskusprolaps, piskesmæld, operationsar eller som følge af psykiske traumer. I forbindelse med f.eks. ulykker er der ofte tale om en blanding. Desuden er placebo'ens onde fætter, nocebo også på spil: hvor placebo-effekten, hvor man tror man får en behandling, kan fremme helbredelse, kan en tro på at man “burde” føle smerter, resultere i at man føler smerter. Mange mennesker får et højt forbrug af smertestillende medicin for at afhjælpe kroniske smerter, uden at medicinen nødvendigvis tager alle smerterne.

Fantomsmerter har drillet videnskaben længe, for hvordan kan det lade sig gøre, at en arm eller et ben, der er amputeret, fortsat giver store smerter? Smertestillende medicin har ringe effekt på denne type smerter.

Smerten er ægte - men kan ændres

Det er vigtigt at være opmærksom på, at selvom smerten er “en illusion”, og kan opleves forskelligt (af den samme person) er smerten ikke bare noget man “bilder sig ind”. Smerten er virkelig og skal naturligvis tages alvorligt. Men heldigvis kan hjernens fortolkning ændres og smerterne reduceres. Der er mange helt almindelige ting, man selv kan gøre. Motion, søvn, kost og tanker er vigtige elementer som kan højne livskvaliteten, selvom man har et liv med kroniske smerter. Foreningen af kroniske smertepatienter har oversat den engelske pjece, The Pain Toolkit (Smerteværktøjskassen) med gode råd.

Hvordan kan hypnose hjælpe?

Hypnose er en tilstand af koncentreret opmærksomhed hvor forestillinger, tanker, følelser og fysiske fornemmelser er højst påvirkelige. Hypnose er ikke søvn, men aktiverer alligevel “drømmemaskinen” i hjernen, så det man forestiller sig bliver mere ægte. Desuden arbejder vi hypnotisører direkte med “underbevidstheden”. Der er lavet forsøg som viser, at hypnose kan nedsætte de nervesignaler, der sendes videre til hjernen. Man har simpelthen kunnet måle at de helt ubevidste reflekser i nerverne var sat ud af kraft pga hypnosen. Det er både et bevis på, at “hovedhanen” eksisterer - og at hypnose kan regulere den!

Hypnose mod kroniske smerter
Hypnose mod kroniske smerter giver ro

Hypnotisk bedøvelse og smertestillelse

Under hypnose kan man direkte ændre på smerten - her og nu. De mest ekstreme anvendelser er hypnotisk bedøvelse, som anvendes til operationer. Dette var en af de første anvendelser af hypnose helt tilbage i 1800-tallet og anvendes den dag i dag som et supplement eller alternativ til narkose til store og små operationer, bla på hjernepatienter.

Også kroniske smerter kan ændres - både midlertidigt og permanent. Det bedste er, at det ikke er hypnotisøren, der gør noget. Det er dig selv! Du kan derfor lære at dæmpe din smerte selv. At hypnose er effektivt mod smerter, er veldokumenteret (se nederst). Effekten er individuel og afhænger af den samlede indsats. Generelt skal man derfor se hypnose som et værktøj i smerteværktøjskassen.

Ud over direkte at styre smerten, kan hypnose også hjælpe med mange af de øvrige problemstillinger, der har indflydelse på smerteoplevelse, som søvn, stress, uhensigtsmæssige tanker. Jeg tager udgangspunkt i den enkelte klients situation og sammen udarbejder vi et program bestående af visualiseringer, afspænding og selvhypnose der har som hensigt at gøre dig selvhjulpen.

Hvis du tager smertestillende medicin vil det være nødvendigt at koordinere med din læge, som skal tage stilling til evt justering af medicinforbruget under forløbet. Du er velkommen til at bede din læge om at kontakte mig.


Dokumentation

Resultaterne fra nærværende studie viser, at hypnotiske forslag er effektivt som smertestillende baseret på analyser af 27 effektstørrelser og mere end 900 deltagere. For 75% af deltagerne, gav hypnose en betydelig smertereduktion. Metaanalyse: Int J Clin Exp Hypn. 2000 Apr;48(2):138-53. A meta-analysis of hypnotically induced analgesia: how effective is hypnosis? Montgomery GH1, DuHamel KN, Redd WH.
I alle disse studier ses at hypnose som intervention er signifikant mere effektivt end ingen behandling mhp at reducere smerte for kroniske smertepatienter. Desuden bekræftes hypnosens effektivitet for et bredt felt af forskellige kroniske smertetilstande. Int J Clin Exp Hypn. 2007 Jul; 55(3): 275–287. Hypnotherapy for the Management of Chronic Pain Gary Elkins,1 Mark P. Jensen, and David R. Patterson
Neurofysiologiske studier viser at smertestillende hypnose har en tydelig effekt på hjerne- og rygmarvsfunktionen, som varierer efter hvilke hypnotiske suggestioner der gives, hvilket giver yderligere evidens for hypnosens specifikke effekt. American Psychologist, 69(2), 167–177. Hypnotic approaches for chronic pain management: Clinical implications of recent research findings. Jensen, M. P., & Patterson, D. R. (2014).
... både afslappelses-gruppen og hypnose-gruppen opnåede signifikant reduktion af antallet af smertefulde steder for muskel-palpering og smerte ved palpering (undersøgelse ved berøring, red.), antal natlige opvågninger og Obsessive-Compulsive Disorder (OCD) symptomer. Det var dog kun hypnose-gruppen der reducerede de daglige smertemålinger (fra udgangspunktet 4.5 til 2.9 efter behandlingen på en 10-punkts skala) og øgede anvendelsen af håndteringsstrategier. The Effectiveness of Hypnosis in Reducing Pain and Suffering Among Women With Metastatic Breast Cancer and Among Women With Temporomandibular Disorder. Michael R. Nash, Anthony Tasso (2010)

Fjern smerter - gratis hypnosevideo til at dæmpe eller fjerne smerter

Se den gratis video med selvhypnose, hvor du guides til at reducere hjernens smerteoplevelse.

Hypnose på video er naturligvis ikke det samme som at sidde overfor mig i virkeligheden, men det kan give dig et indtryk af, hvordan det foregår.


Mindfulness og selvhypnose mod smerter

Smertehold - reducér kroniske smerter med mindfulness og selvhypnose Lær smertestyring med mindfulness og selvhypnose Smerteholdet mødes mandag formiddag og laver mindfulness og selvhypnose mod kroniske smerter. Du lærer metoderne og kan lave dem hjemme. Tilmelding fra gang til gang. Mød kun op hvis du er tilmeldt. Kommende smertehold Smertehold mandage i 2022: 27/6 – 11/7 – 15/8 – 22/8 – 26/9 – 3/10 – 10/10 – 24/10 Tidspunkt: 10:30-11:30

Læs videre