Bange for egne tanker

Når man er bange for sine egne tanker

Tanker kan skabe frygt i sig selv. Det kan være baggrunden for OCD, hvor man skal udføre bestemte handlinger igen og igen.

I sidste nyhedsbrev så vi på hvordan hjernen kan koble en følelse af angst til nogle ydre faktorer som fx synet af edderkopper eller fugle. Men hjernen kan også koble en følelse af angst til tanker.

Det kan være baggrunden for OCD, Obsessive Compulsive Disorder. De ydre tegn på OCD er at man udfører ritualer som fx at vaske hænder eller at tælle. Den der har OCD oplever at man “skal” gøre disse ting. Hvis ikke, oplever man stærk angst. Nogle tanker kan i sig selv også være problematiske - det føles, som om man ikke må tænke dem. Det giver mere angst.

Svært at undgå tanker

Men tanker er ikke sådan at styre. Det er stort set umuligt IKKE at tænke på noget. Munke tilbringer årtier på at lære at rense deres sind med meditation. Det er også umuligt at undgå at tænke på noget bestemt, fx en lysegrøn flødeskumskage. Det er umuligt IKKE at tænke på en lysegrøn flødeskumskage uden at have et billede af kagen i hovedet. For hvordan skulle man ellers vide, hvad man ikke må tænke på? Hvis man på et tidspunkt oplever angst samtidig med at man tænker en bestemt tanke, kan man få den opfattelse (på et ubevidst plan) at det er tanken i sig selv, der skaber angsten. Præcis som vi så i sidste nyhedsbrev. Jo mere man oplever det, jo mere vil man bevidst få den samme opfattelse, og så bliver det selvvedligeholdende.

Instinktivt undgå tanken der giver angst

Hvis vi oplever ubehag, forsøger vi instinktivt at undgå det. Det er en helt naturlig forsvarsmekanisme. Det er en god strategi i de fleste tilfælde, men IKKE når man forsøger det umulige: at stoppe en tanke.

Psykologisk illusionsmodel og tanker

Jeg anvender den såkaldte psykologiske illusionsmodel til at arbejde med angst for tanker. Med tankeeksperimenter under hypnose er det muligt at opløse de ubevidste, indlærte reaktioner på ens egne tanker, som giver angsten. De fleste vil med deres fornuft være enige i, at tanker i sig selv ikke er farlige, men hvis man oplever OCD, angst for tanker eller tanker der SKAL tænkes, føles det ikke sådan, uanset hvad fornuften siger. Men hypnose giver mulighed for at opleve det, hvilket giver erkendelser og ny læring på en helt anden og dybere måde.

Næste gang

I mit næste nyhedsbrev handler det om Road Rage - eller på dansk: vej-vrede.

Kontakt

Jeg hjælper mennesker med mange forskellige udfordringer ud fra en tilgang hvor jeg integrerer flere forskellige metoder. Har du selv eller andre brug for hjælp så kontakt mig http://hypnotiseret.dk/kontakt og hør nærmere.

Venlig hilsen

Kim Oechsle, hypnotiseret.dk http://hypnotiseret.dk