Bange for egne tanker

Når man er bange for sine egne tanker

Tanker kan skabe frygt i sig selv. Det kan være baggrunden for OCD, hvor man skal udføre bestemte handlinger igen og igen.

I sidste nyhedsbrev så vi på hvordan hjernen kan koble en følelse af angst til nogle ydre faktorer som fx synet af edderkopper eller fugle. Men hjernen kan også koble en følelse af angst til tanker.

Det kan være baggrunden for OCD, Obsessive Compulsive Disorder. De ydre tegn på OCD er at man udfører ritualer som fx at vaske hænder eller at tælle. Den der har OCD oplever at man “skal” gøre disse ting. Hvis ikke, oplever man stærk angst. Nogle tanker kan i sig selv også være problematiske - det føles, som om man ikke må tænke dem. Det giver mere angst.

Svært at undgå tanker

Men tanker er ikke sådan at styre. Det er stort set umuligt IKKE at tænke på noget. Munke tilbringer årtier på at lære at rense deres sind med meditation. Det er også umuligt at undgå at tænke på noget bestemt, fx en lysegrøn flødeskumskage. Det er umuligt IKKE at tænke på en lysegrøn flødeskumskage uden at have et billede af kagen i hovedet. For hvordan skulle man ellers vide, hvad man ikke må tænke på?

Hvis man på et tidspunkt oplever angst, samtidig med at man tænker en bestemt tanke, kan ens hjerne få den opfattelse (på et ubevidst plan) at det er tanken i sig selv, der skaber angsten. Præcis som vi så i sidste nyhedsbrev. Jo mere man oplever det, jo mere vil man også bevidst få den samme opfattelse, og så bliver det selvvedligeholdende.

Instinktivt undgå tanken der giver angst

Hvis vi oplever ubehag, forsøger vi instinktivt at undgå det. Det er en helt naturlig forsvarsmekanisme. Det er en god strategi i de fleste tilfælde, men IKKE når man forsøger det umulige: at stoppe en tanke.

Psykologisk illusionsmodel og tanker

Jeg anvender blandt andet den såkaldte psykologiske illusionsmodel, nlp og hypnose til at arbejde med angst for tanker.

Med tankeeksperimenter under hypnose er det muligt at opløse de ubevidste, indlærte reaktioner på ens egne tanker, som giver angsten. De fleste vil med deres fornuft være enige i, at tanker i sig selv ikke er farlige, men hvis man oplever OCD, angst for tanker eller tanker der SKAL tænkes, føles det ikke sådan, uanset hvad fornuften siger. Men hypnose giver mulighed for at opleve det, under trygge rammer, hvilket giver erkendelser og ny læring på en helt anden og dybere måde.

Næste gang

I mit næste nyhedsbrev handler det om Road Rage - eller på dansk: vej-vrede.

Nøglen til at arbejde med angst for tanker, er at frigøre tanken fra de følelser, der følger med. Tankerne hænger sammen med følelser. Hvis følelsen forsvinder, er kun tanken tilbage, og det ... er jo bare en tanke.

Det er det, jeg arbejder med, både i den [psykologiske illusionsmodel](/psykologisk-illusionsmodel) og i [metakognitiv terapi](/metakognitiv-terapi), men her er et eksempel som du selv kan arbejde med.

 • Luk øjnene
 • Forestil dig nu at du ser et skilt langt, langt væk
 • Den tanke, som du oplever angst overfor, står skrevet på skiltet
 • Læg mærke til, om du kan mærke de følelser, tanken plejede at skabe
 • Hvis du kan, så skub skiltet længere væk - og se om følelsen bliver mindre
 • Hvis du ikke kan, så træk skiltet tættere på - og se om følelsen bliver kraftigere
 • Lad skiltet stå i en passende afstand
 • Del nu skiltet op i flere skilte, så ordene fra din tanke står hver for sig
 • Læg mærke til, om følelserne bag tanken hænger særligt fast på nogle af ordene
 • Læg mærke til, om der dukker andre ord op hvor
 • Reflektér over, hvad det betyder for din relation til tanken og følelsen

Kontakt

Jeg hjælper mennesker med mange forskellige udfordringer ud fra en tilgang hvor jeg integrerer flere forskellige metoder. Har du selv eller andre brug for hjælp så kontakt mig http://hypnotiseret.dk/kontakt og hør nærmere.

Venlig hilsen

Kim Oechsle, hypnotiseret.dk http://hypnotiseret.dk