Om angst

Slip af med angst

Angst er desværre blevet mere og mere udbredt, selv blandt børn og unge. I dette nyhedsbrev lærer du en teknik og kan høre en lydfil der kan hjælpe med at reducere angst.

Angst hører sammen med chok og traumer, men også med belastning og stress, som igen kan komme af perfektionisme. Mere om perfektionisme og ‘skal’-tænkning i næste nyhedsbrev.

Hvad er angst?

Frygt er en reaktion rettet mod en konkret trussel som f.eks. et farligt dyr. Angst er ikke så målrettet. Det er følelsen af frygt for noget som ikke er sket endnu eller hvor der ikke er en objektivt reel trussel. I nogle tilfælde opstår angsten i nogle bestemte situationer som man dermed opfatter som farlige, selvom de ikke er. I andre tilfælde ved man slet ikke, hvornår angsten opstår.

Kognitiv terapi

Kognitiv adfærdsterapi er den mest almindelige terapeutiske behandling af angst i sundhedssektoren i dag. Den lægger meget vægt på at ændre indholdet af ens tanker omkring angst og de situationer, hvor den opstår. Det kan være effektivt, hvis udgangspunktet for ens angst er overdrevne bekymringer eller overdrevne overbevisninger om at situationerne faktisk er farlige.

En nyere behandlingsform er metakognitiv terapi, som fokuserer mere på, hvilke typer af tanker man bruger sin hjerne til og de konsekvenser det får for følelser og krop. Metakognitiv terapi lægger bla vægt på “afkoblet opmærksomhed” som lærer én at forholde sig neutralt til sine egne tanker, så tankerne ikke løber af med én.

Dette er en del det, man træner i mindfulness meditation som metakognitiv terapi og andre nyere behandlingsformer er meget inspirerede af. Mindfulness meditation i sig selv bruges også mod angst og kan være effektivt. Mindfulness meditation træner hjernens evne til at observere ens egne tanker, følelser og reaktioner uden nødvendigvis at reagere på dem. Det meste af tiden observerer vi nemlig ikke vores egne tanker, vi “tænker bare” og så reagerer vi også med følelser og andre tanker. Dette er også udgangspunkt for den måde man arbejder med tanker på i den psykologiske illusionsmodel.

Endelig behandles angst med medicin, ud fra en teori om at der er kemisk ubalance i hjernen som forårsager angsten. Dette er dog stadig til debat, for det er svært at afgøre om kemien skyldes angsten eller om angsten kommer pga kemien.

Hvordan jeg arbejder med angst

Mit udgangspunkt er for det første, at angsten er naturlig og ikke en sygdom. For det andet arbejder jeg ikke kun med tanker, men sammenhængen mellem krop og sind. Disse kan ikke adskilles, selvom vores sundhedssystem og opdragelse er indrettet efter “fysiske” og “psykiske” lidelser. Jeg arbejder ud fra, at kroppen sender signaler til hjernen via nervesystemet og hjernen fortolker signalerne, som bliver til tanker, følelser og reaktioner. Angsten kan opstå eller vedligeholdes i alle dele af systemet og der skal derfor sættes ind disse steder. Jeg har tidligere skrevet om at lytte til sin krop - og forstå hvad den siger. Angst er ingen undtagelse.

Terapi hos mig vil ofte starte med at mærke efter i kroppen og beskrive, præcist hvad man mærker. Som klient kan det være relevant at opleve og lære forskellige værktøjer og metoder til at reducere angsten eller de følelser og fornemmelser, der følger. Det er bla baseret på mindfulness og NLP, men også vejrtrækningsteknikker.

Metakognitiv terapi og mindfulness

Jeg anvender både metakognitiv terapi og mindfulness til at arbejde med de processer som tankerne skaber - relationen til følelser og krop samt evnen til at bruge hjernen på en mere konstruktiv måde.

Den psykologiske illusionsmodel og angst

Endelig anvender jeg også en helt ny metode, den psykologiske illusionsmodel, som har meget tilfælles med metakognitiv terapi. Det handler om hvordan vores hjerne fortolker sanseindtryk og skaber en model af verden inde i vores hoveder. De fleste vil være enige i at det er sådan, det må være, men med samtale og tankeeksperimenter i hypnose er det muligt at opnå en dybere, følelsesmæssig erkendelse af denne sandhed. Og når det sker, opløses angsten fuldstændig.

Læs mere om angst på hjemmesiden.

Tip: Reducér angst med en sammenligning

Hvis du har følelsen af angst lige nu, så tænk på at det er noget, din hjerne og din krop oplever lige nu. Det er ikke noget, du skaber bevidst, men ved at bruge din forestillingsevne kan du ændre på, hvordan din hjerne oplever følelsen.

  • Luk øjnene
  • Du har følelsen af angst i krop og sind.
  • Lige nu, istedet for at forsøge at lægge en dæmper på, så acceptér følelsen, acceptér at den er der.
  • Mærk godt efter - hvad føles det som om, hvis du skulle beskrive følelsen overfor andre med din fantasi og forestillingsevne? Det kan f.eks. være, det føles som knude, der strammer om din hals eller som en kold våd klump i maven.
  • Igen - med alt det, du overhovedet kan forestille dig - forestil dig nu at det, det minder om, ændrer sig. I eksemplet fra før kan det være at knuden løsner sig lige så langsomt og forsvinder - eller at klumpen bliver varmere og blødere
  • Koncentrér dig virkelig om at ændre på din lille fantasi, bliv ved
  • Når du kan mærke, at du virkelig har været helt "væk" i din forestilling, så vend tilbage til at mærke angst-følelsen. Hvordan har den ændret sig?
  • Fortsæt - hvad minder det nu om ?
  • Gentag hele øvelsen. Du kan ofte sænke eller helt fjerne følelsen ved at gentage.

Næste gang

Krop og sind hører sammen - og det betyder at grænserne mellem “fysiske” og “psykiske” problemer udviskes, heriblandt kroniske smerter. Det ser vi på i næste nyhedsbrev.

Kontakt

Jeg hjælper mennesker med mange forskellige udfordringer ud fra en tilgang hvor jeg integrerer flere forskellige metoder. Har du selv eller andre brug for hjælp så kontakt mig http://hypnotiseret.dk/kontakt og hør nærmere.

Venlig hilsen

Kim Oechsle, hypnotiseret.dk http://hypnotiseret.dk