Om angst

Slip af med angst

Angst er desværre blevet mere og mere udbredt, selv blandt børn og unge. Angst hører sammen med chok og traumer, men også med belastning og stress, som igen kan komme af perfektionisme. Mere om perfektionisme og ‘skal’-tænkning i næste nyhedsbrev.

Hvad er angst?

Hvor frygt er en reaktion rettet mod en konkret trussel som f.eks. et farligt dyr er angst ofte ikke så målrettet. I nogle tilfælde opstår angsten i nogle bestemte situationer som man dermed opfatter som farlige, selvom de ikke er. I andre tilfælde ved man slet ikke, hvornår angsten opstår.

Kognitiv terapi

Kognitiv adfærdsterapi er den mest almindelige terapeutiske behandling af angst i sundhedssektoren i dag. Den lægger meget vægt på at ændre indholdet af ens tanker omkring angst og de situationer, hvor den opstår. Det kan være effektivt, hvis udgangspunktet for ens angst er tanker og bekymringer. En nyere behandlingsform er meta-kognitiv terapi, som fokuserer mere på hvilke typer af tanker man vælger at bruge sin hjerne til. Begge kombineres ofte med mindfulness meditation, som bla kan hjælpe en med at observere sine egne tanker, følelser og reaktioner. Endelig behandles angst med medicin ud fra en teori om at der er kemisk ubalance i hjernen.

Hvordan jeg arbejder med angst

Mit udgangspunkt er for det første, at angsten er naturlig og ikke en sygdom. For det andet arbejder jeg ikke kun med tanker, men sammenhængen mellem krop og sind. Disse kan ikke adskilles, selvom vores sundhedssystem og opdragelse er indrettet efter “fysiske” og “psykiske” lidelser. Jeg arbejder ud fra, at kroppen sender signaler til hjernen via nervesystemet og hjernen fortolker signalerne, som bliver til tanker, følelser og reaktioner. Angsten kan opstå eller vedligeholdes i alle dele af systemet og der skal derfor sættes ind disse steder. Jeg har tidligere skrevet om at lytte til sin krop - og forstå hvad den siger. Angst er ingen undtagelse.

Terapi hos mig vil ofte starte med at mærke efter i kroppen og beskrive, præcist hvad man mærker. Som klient kan det være relevant at opleve og lære forskellige værktøjer og metoder til at reducere angsten eller de følelser og fornemmelser, der følger. Her anvender jeg bla NLP, Open Focus og kropsbaserede teknikker.

Den psykologiske illusionsmodel og angst

Endelig anvender jeg også en helt ny metode, den psykologiske illusionsmodel, som handler om hvordan vores hjerne fortolker sanseindtryk og skaber en model af verden inde i vores hoveder. De fleste vil være enige i at det er sådan, det må være, men med samtale og tankeeksperimenter i hypnose er det muligt at opnå en dybere, følelsesmæssig erkendelse af denne sandhed. Og når det sker, opløses angsten fuldstændig.

Læs mere om angst på hjemmesiden.

Næste gang

Krop og sind hører sammen - og det betyder at grænserne mellem “fysiske” og “psykiske” problemer udviskes, heriblandt kroniske smerter. Det ser vi på i næste nyhedsbrev.

Kontakt

Jeg hjælper mennesker med mange forskellige udfordringer ud fra en tilgang hvor jeg integrerer flere forskellige metoder. Har du selv eller andre brug for hjælp så kontakt mig http://hypnotiseret.dk/kontakt og hør nærmere.

Venlig hilsen

Kim Oechsle, hypnotiseret.dk http://hypnotiseret.dk