Hypnose til vaneændringer - mad og sukker

Hypnose som hjælp mod overflødig spisning

Hypnose er en effektiv støtte når du vil ændre dine madvaner. Du synes måske at du har en dårlig vane som at spise for meget eller spise for usundt.

Med hypnose kan du få styrke og motivation til at gøre det du vil.

Overflødig spisning

Vi lever i en tid og i en del af verden, hvor der ikke er mangel på mad. Det skal vi være glade for. Til gengæld kan vores naturlige trang til søde sager og til at spise os rigeligt mætte, spille os et puds. Det resulterer i sød tand, sukkertrang, overspisning - kort sagt, overflødig spisning.

Mange kæmper med overvægt eller dårligt helbred som følge af dårlig kost. Kost og motion er utroligt vigtig for at vedligeholde kroppen, og senest er der også forskning der tyder på, at det gode gamle råd om at spise varieret også sikrer en mangfoldig tarmflora. Og det har igen betydning for både immunforsvar, trivsel og endda humør.

Hvad kan hypnose ikke hjælpe med?

Hypnose kan ikke slanke! Men det kan en varig ændring af kosten - den giver dig vægttab og sundere livsstil. Diæter, der midlertidigt bringer vægten ned, er ikke en varig løsning. Men en omlægning af kosten, evt i samarbejde med en diætist, vil på sigt bringe vægten ned og trivslen op.

Hvordan kan hypnose hjælpe mod sukkertrang og dårlige madvaner?

Mange føler at de kæmper en håbløs kamp mod dårlige vaner. At de ikke har viljestyrken til at spise fornuftigt og motionere. Kort sagt, at de har mistet kontrollen. Som hypnoterapeut vil jeg sige, at den opfattelse er forkert! Det er den oplevelse af manglende viljestyrke, der skal ændres. Du skal have kontrollen tilbage! Jeg arbejder ud fra den model, at underbevidstheden er stærkere end bevidstheden, og i det lange løb vil det være underbevidstheden, der får sin vilje. Der kan være en indre konflikt, så dele af én ønsker forandringen, og andre dele af én stritter imod. Med hypnose kan man gå i dialog med underbevidstheden og ændre det, der måske ligger til grund for overflødig spisning.

Overflødig spisning er, ligesom dårlige vaner i det hele taget, også altid udløst af nogle særlige situationer og mønstre. Vores hjerner genkender mønstre og får os ubevidst til at føle, handle og tænke på bestemte måder. Med hypnose kan man ændre på den automat-reaktion og dermed ændre den dårlige vane.

Man kan også overvindes af trang til at spise, eller decideret sukkertrang. Jeg kan give dig nogle forskellige selv-hypnotiske værktøjer, som kan fjerne trangen. Dette er meget nyttigt i dagligdagen, og giver dig styrke og følelsen af at have kontrollen tilbage. Endelig lærer du hos mig selvhypnose, som du kan bruge dagligt til at styrke dit sind og vedligeholde en god balance i nervesystemet.

Hypnose er godt til at give dig et skub og den forandring, der skal til i dit sind for at du kan begynde på de sunde og rigtige madvaner. Og når du er i gang, er hypnose et godt redskab til at holde gejsten og blive ved, lige indtil det bliver så naturligt at det ikke er en anstrengelse længere.

Hypnose mod sukkertrang