Kan hypnose hjælpe mod kræft?

Hypnose og kræft

Hypnose kan naturligvis ikke helbrede kræft i sig selv. Men hypnose kan bruges som hjælp til en lang række følger af en kræftsygdom.

En tredjedel af os alle rammes af kræft på et tidspunkt i vores liv. Heldigvis har vores dygtige læger så mange gode behandlingsmuligheder, at det ikke nødvendigvis er en dødelig sygdom. Som hypnoterapeut kan jeg supplere den almindelige behandling i forskellige retninger. Jeg har ikke mange klienter af den art, men ser da nogen ind i mellem.

Hjælp mod smerter, angst og ubehag

Den mest oplagte er hjælp mod smerter. Hypnose er effektivt mod både kroniske og akutte smerter. Hypnose anvendes både mod smerter som følge af kræften selv, og også mod gener opstået pga behandlingen. Det kunne f.eks. være kvalme.

Desuden kan hypnoterapi hjælpe mod angst og i det hele taget hjælpe til at blive bedre rustet til at leve med følgerne af sygdommen. Alle kneb gælder - og det gælder om at ruste sig selv bedst muligt til at nedkæmpe sygdommen.

Visualisering og selvheling

Jeg har også hjulpet med at give hypnose til selvheling. Metoden er at give kroppen en dejlig afslapning og så visualisere, hvordan kræften forsvinder eller bekæmpes af immunforsvaret. Det kaldes også visualisering eller mentaltræning. Jeg har det bedst med at kalde en spade for en spade: det er hypnose.

Jeg understreger at der ikke er evidens for at hypnose kan helbrede kræften i sig selv, men der er evidens for at hypnose kan påvirke immunsystemet i positiv retning. Stress kan påvirke immunsystemet negativt, idet stress-responsen omprioriterer kroppens ressourcer og nedprioriterer bla. immunsystemet. Det at være syg med kræft udsætter en for belastninger der kan være meget stressende. Derfor vil det i sig selv være gavnligt at modvirke stress-responsen og istedet aktivere afspændingsresponsen.

Der er også evidens for at positive, hypnotiske forslag om selvheling gør, at kroppen heler bedre. Der er f.eks. lavet forsøg hvor der med varme skabes en lille skade i huden på begge arme. Hvis forsøgspersonerne forestiller sig at den ene arm er svag og den anden er stærk, vil den “stærke” arm ofte hele bedre.

De gange, jeg har givet hypnose til kræftpatienter, har de haft en dejlig afslappende oplevelse og fået en optagelse med hjem, som de efterfølgende kan lytte til.

Tip: Visualisering med et helende vandfald

Her er en lille selvhypnose med visualisering af at kroppens celler heler. Det kan vi alle bruge til at styrke immunforsvaret bedst muligt.

 • Lig eller sid et behageligt sted
 • Luk øjnene
 • Tæl langsomt ned fra 20 til 0 og oplev, hvordan krop og sind slapper mere og mere af for hvert tal
 • Forestil dig at du bader ved et lille vandfald
 • Vandtemperaturen er perfekt
 • Men det er ikke normalt vand, det er helende vand
 • Når du lader vandstrålen ramme kroppen, kan du mærke, at det helende vand trænger igennem huden
 • Og påvirker alle celler i kroppen positivt
 • Forestil dig, hvordan helingen ser ud indeni cellerne
 • Du kan mærke hvordan cellerne bliver stærkere, smidigere, fyldt med energi
 • Lad vandstrålen ramme alle de dele af kroppen, der trænger
 • Til sidst kan du åbne munden og drikke af vandet og mærke, hvor meget det renser og heler

Næste gang

Hvad er det der sker, når hypnotisøren knipser med fingrene, siger SOV og folk bare falder om? Kan det lade sig gøre?

Kontakt

Jeg hjælper mennesker med mange forskellige udfordringer ud fra en tilgang hvor jeg integrerer flere forskellige metoder. Har du selv eller andre brug for hjælp så kontakt mig http://hypnotiseret.dk/kontakt og hør nærmere.

Venlig hilsen

Kim Oechsle, hypnotiseret.dk http://hypnotiseret.dk