Skal man tro på det?

Skal man tro på hypnose, for at det virker?

Det er et spørgsmål, jeg får ind i mellem: virker hypnose kun, hvis man tror på det?

Hypnose som fænomen er naturligt og har eksisteret lige sålænge som menneskeheden. Men hypnose som forskningsområde har eksisteret siden af 1800-tallet. Der er utallige videnskabelige undersøgelser af hypnose og solid evidens for at det virker på en lang række områder. Alligevel er der mange der har fordomme om hypnose, måske fordi hypnose også bliver brugt i forbindelse med underholdning. Eller fordi nogle har overdrevet hvad hypnose er i stand til.

Indstilling vigtigere end tro

Nej, det er ikke nødvendigt at tro på hypnose, for at det virker. Men for at få noget ud af hypnose, hjælper det at have den rigtige indstilling. Man skal vide, at det ikke er hypnotisøren, der “gør noget”. Hypnotisøren hjælper bare med at finde ind til hypnosen, som en slags guide. Men man skal tage imod og dermed hypnotisere sig selv.

Her handler det om indlevelse. Hvis man ikke lever sig ind i, hvad der bliver sagt under hypnosen, får man ikke meget ud af det. Ordene i sig selv er ikke “magiske”. Alligevel kan resultaterne af hypnose godt virke magisk. Men det er altså én selv der skaber magien!

Indlevelse

Under hypnose bruger man sin forstærkede forestillingsevne. Jo mere man lever sig ind i det, jo stærkere resultat. Hypnose kan bruges til mange forskellige formål. Hvis man anvender hypnose til fx kroniske smerter, handler det om at bruge aktivere forskellige områder af hjernen her og nu for at reducere smerter.

Hvis man anvender hypnose til at ændre på traumer, fobier og vaneændringer handler det om at skabe ny indlæring, ofte på et ubevidst plan. Der sker så meget udenfor vores bevidsthed som vi ikke har direkte adgang til.

Jeg tror IKKE på at det kan lade sig gøre!

Det kan sagtens lade sig gøre at prøve hypnose uden at få noget ud af det. Specielt hvis man kommer med den indstilling at hypnotisøren skal “fixe én”, ligesom når man bliver opereret. Så lever man sig ikke ind i det selv og gør ingen indsats.

Hypnose og hypnoterapi sker i et samarbejde mellem klient og hypnoterapeuten, og man taler om at have et hypnotisk mindset (indstilling) hvor man godt ved, at man selv skal gøre en indsats - men også at man selv har kontrollen og derfor har 100% mulighed for at skabe det, der skal til.

De problemer, vi mennesker har, opstår fordi vi med vores bevidsthed ikke har adgang til alt det, der foregår i vores hjerner. Ofte har vi ubevidst alligevel altid en løsning på hvordan problemet skal løses. Det er dét, hypnose kan løse op for.

Men forudsætningen er at samarbejdet er plads - bevidst. Altså at vi sammen aftaler hvad det er, der skal arbejdes med - 100% for klientens skyld. Heldigvis er næsten alle, jeg ser i min klinik på forhånd indstillet på denne form for samarbejde.

Men det er altså ikke bare “tro” på hypnose der gør forskellen. Mange har faktisk den modsatte oplevelse. De tror ikke på at det kan lade sig gøre. Men bliver positivt overraskede.

Tip: Tro på forandring

Vi har alle gennem livet gjort os nogle erfaringer, som er blevet til overbevisninger. Tro, viden og erfaring.

Noget af denne viden er vi så sikre på, at vi ikke længere stiller spørgsmål til den. Det er for det meste godt, for så behøver vi ikke spilde energi på at tænke de samme tanker hele tiden.

Desværre er det den samme mekanisme, man kan opleve, hvis man i mange år har haft et problem. Uanset om det er ens egne følelser, tanker eller opførsel, smerter eller søvnbesvær. Det er blevet så fast en del af ens liv at man ikke længere stiller spørgsmål ved om det kan forandres. Man er kørt fast.


Så stil dig selv et par spørgsmål, hvis du har noget i dit liv, du vil forandre:

  • Er mit problem noget, kun jeg har?
  • Er mit problem = mig?
  • Er problemet der kun nogle gange?
  • Er du der ikke hele tiden?
  • Kan du forestille dig en person med de samme omstændigheder, der ikke har problemet?
  • Hvis ja - hvad er det, der gør denne person i stand til ikke at have problemet?
  • Hvis nej - så har det ikke noget med dig at gøre, husk det
  • ... og hvilke omstændigheder eller forandringer er det så, der ville skulle til for at fjerne eller mindske problemet?

Næste gang

Jeg har det dårligt - det må være derfor! Hvordan hjernen kobler sin her-og-nu tilstand til ydre faktorer.

Kontakt

Jeg hjælper mennesker med mange forskellige udfordringer ud fra en tilgang hvor jeg integrerer flere forskellige metoder. Har du selv eller andre brug for hjælp så kontakt mig http://hypnotiseret.dk/kontakt og hør nærmere.

Venlig hilsen

Kim Oechsle, hypnotiseret.dk http://hypnotiseret.dk