Hypnose tilbage til tidligere liv

Tilbage til tidligere liv

Regression til tidligere liv hedder det, når man under hypnose “går tilbage” og genoplever et tidligere liv.

Som vi tidligere har været omkring, er regression til tidligere i ens nuværende liv en almindeligt udbredt teknik under hypnose. Jeg anvender den ikke ret tit, men det forekommer ind i mellem, når det giver mening for en af mine klienter. Nogle mennesker vil gerne opleve en regression til ikke bare dette liv, men et tidligere liv.

Jeg ved ikke, om vi har levet før. Om reinkarnation eksisterer. Personligt tror jeg ikke på det. Derfor reklamerer jeg heller ikke for regression til tidligere liv i min klinik. Men jeg bliver af og til spurgt om det. Jeg har ikke noget imod det, og jeg er også uddannet til at håndtere det, hvis det sker spontant - uden det var meningen.

Regression er ikke eksakt

Derfor forklarer jeg altid mine klienter inden regression (til DETTE liv) hvordan vores hukommelse fungerer. Vi ændrer en smule på vores hukommelse, hver gang vi husker noget. Under hypnose virker ens forestillinger mere levende, og derfor tror man også mere på det, man oplever under hypnosen. Der er derfor en risiko for at skabe minder, som faktisk ikke eksisterer. Hvis man under hypnose oplever tidligere liv, kan det altså forekomme meget virkeligt, men det er ikke til at vide, om det er noget, ens fantasi og forestillingsevne har skabt.

Forestilling om tidligere liv som terapi

Men derfor kan det jo godt give mening at bruge en regression til et tidligere liv som terapi. Mange af de problemer, vi mennesker oplever, kan vi faktisk bedre forstå og ændre, når vi hører dem som historier og metaforer, end når vi får dem eksplicit forklaret. Eventyr, fortællinger, anekdoter, ja selv jokes er mere end bare underholdning. Der ligger budskaber bag, som man kan forstå bevidst, ubevidst eller opdage ved nærmere analyse. Jeg har selv oplevet at få aha-oplevelser flere gange i mit liv, når jeg så film eller læste bøger.

Min egen holdning er ikke vigtig

Så selvom jeg ikke selv kan få mig til at tro på at regression til tidligere liv faktisk er et tidligere liv, så synes jeg stadig, det giver mening at foretage alene pga terapien i det. Jeg pådutter ingen mine holdninger. Nogle mennesker fortæller jo også om detaljer fra tidligere liv, som de har undersøgt. Det kan og vil jeg ikke forsøge at forklare.

Næste gang

Skal man tro på hypnose, for at det virker? Det er et spørgsmål, jeg af og til hører.

Kontakt

Jeg hjælper mennesker med mange forskellige udfordringer ud fra en tilgang hvor jeg integrerer flere forskellige metoder. Har du selv eller andre brug for hjælp så kontakt mig http://hypnotiseret.dk/kontakt og hør nærmere.

Venlig hilsen

Kim Oechsle, hypnotiseret.dk http://hypnotiseret.dk