Problemer med social kontakt

Mennesker er flokdyr

Som mennesker er vi afhængige af social kontakt sammen med familie, venner og kolleger. Vi er 100% afhængige af det, mens vi er små, men hele livet igennem er vi bygget til at næres ved at være sammen med andre mennesker. Når vi føler os udfordret vil vi instinktivt søge mod andre for at dele oplevelsen og få støtte.

Men vi kan også være udfordret med social kontakt og have svært ved det - selvom vi samtidigt har brug for det. Instinktivt trækker vi os tilbage - men det gør kun problemet værre. Det er et sælsomt paradoks, men det giver god mening, når man tænker på os som flokdyr.

Vi er fra naturens side skabt til at leve i en flok. Det var i tidernes morgen livsfarligt at blive smidt ud af flokken og fællesskabet, ud til farlige dyr og farligt vejr. Det at være sammen med andre giver os tryghed, intimitet og glæde. At lege giver os mulighed for at træne farlige situationer og positionere os i flokken.

Vi er afhængige af hinanden

Mennesket har derfor udviklet stærke sociale kompetencer og også afhængighed af det sociale. Sociale problemer har mange ansigter. Den mest almindelige fobi er fobi for at tale for andre mennesker. Det giver rigtig god mening, når man tænker på hvor farligt det kunne være at træde ved siden af tidligere i menneskets historie, hvor man kunne blive udstødt flokken.

Hjernen er bygget til det

Vi har stort set de samme hjerner som vores forfædre for tusindvis af år siden.

Hjernens vigtigste opgave er at holde os i live. Det sker ved at den konstant hjælper til med at overvåge både vores krop og omgivelserne. Den forsøger at skabe mening mellem det, vi tidligere har oplevet, med det vi oplever lige nu - og så forsøger den at forudsige hvad der kommer til at ske, så vi undgår at komme i problemer fremover.

Social angst

Angst i sociale situationer giver problemer med i det hele taget at være sammen med andre mennesker. Det kan opstår, hvis hjernen bliver for overaktiv i sin forudsigelse og tidligere har lært at bestemte situationer skaber en fornemmelse af fare. De primitive, instinktive dele af hjernen lægger kun mærke til, at der tidligere har været en oplevelse af frygt. Og selvom man bevidst forsøger at overbevise sig selv eller andre om at der ikke er en reel fare, så insisterer den primitive del af hjernen på at beskytte én ved at få en til at flygte - altså undvige den sociale situation, hvor angsten opstår.

Når jeg arbejder med angst og problemer med social kontakt, handler det først og fremmest om at finde frem til, i præcis hvilke sammenhænge, man oplever sit sociale problem. Derefter begynder vi med tankeeksperimenter og hypnose at ændre på hjernens opfattelse.

Jeg anvender bla den nye metode, den psykologiske illusionsmodel, hvilket ofte er meget effektivt. Mange tolker sociale problemer som om der er noget “galt” med dem selv, men i virkeligheden gør hjernen bare det, den skal: forsøger at undgå de problemer. Når denne “misforståelse” er forsvundet, er problemet også.

Tip: selvhypnose til at skabe tryghed i sociale situationer

Vi er enige om, at angsten ved at være i sociale situationer, er noget, der opstår i hjernen, ikke?

Derfor kan angsten også ændres ved at ændre på hjernens oplevelse, ikke?

Så hvis hjernen kan skabe en oplevelse af tryghed samtidig med at man er i situationen, så kan man også få det bedre i sociale situationer.

 • Luk øjnene
 • Forestil dig først at være et rart sted, hvor du er helt tryg.
 • Oplev det med dine egne øjne, mærk hvor du er, se farver, billeder osv for dit indre blik. Hør lydene - aktiver alle sanser.
 • Læg mærke til, hvad der gør dig tryg
 • Når du er klar, så forestil dig, at du går igennem en dør ind i en af de sociale situationer, der hidtil har givet dig ubehagelige følelser
 • Igen - oplev den sociale situation, præcis som om du er der lige nu - billeder, lyde, lugte osv.
 • Hvis du ikke kan mærke utryghed, så brug den dejlige fornemmelse af tryghed til at træne dig at være i situationen lige nu
 • Hvis du kan mærke utryghed, så forestil dig at du kan trylle hvad som helst frem, der kunne gøre dig tryg og rolig i situationen
 • Det kan være, du skal forestille dig, at du har et usynligt skjold omkring dig.
 • Eller at en person beskytter dig og hjælper dig
 • Forstærk den følelse og træn mentalt at være i den sociale situation - mens du er beskyttet, tryg og rolig
 • Næste gang, du er i den sociale situation, så forestil dig igen, at du har beskyttelsen med dig
 • Det handler jo om at gøre din hjerne tryg

Næste gang

Handler om tanker, tanker, tanker. Når hjernen kører derudaf med så mange tanker, at det ligner “myrekrig” fra fjernsynet.

Kontakt

Jeg hjælper mennesker med mange forskellige udfordringer ud fra en tilgang hvor jeg integrerer flere forskellige metoder. Har du selv eller andre brug for hjælp så kontakt mig http://hypnotiseret.dk/kontakt og hør nærmere.

Venlig hilsen

Kim Oechsle, hypnotiseret.dk http://hypnotiseret.dk