Du består af dele

Du er summen af dine “dele”.

Kender du det, at du på den ene side vil noget - på den anden side vil noget andet? Du oplever en “indre konflikt”? En måde at arbejde med det under hypnose er at tale til de forskellige “dele” af dig. Lyder det mystisk? Ikke desto mindre har hypnoterapeuter brugt metoden i et halvt hundrede år med stor succes.

Parts-terapi

Parts-terapi kaldes det, når hypnoterapeuter arbejder med “dele”. Det kommer af det engelske ord for “del” - “part”. Partsterapi er beslægtet med en anden psykologisk metode, på engelsk “ego-state therapy”, altså “ego-tilstands terapi”.

Teorien bag begge metoder er at alle mennesker rummer “dele” eller “egoer” for forskellige perioder af deres liv. Eller måske for forskellige oplevelser. Det kan være en selv om 2-årig. Eller det kan være en del der er defineret af en helt bestemt oplevelse. F.eks. kan man have en del i sig, der er en 6-årig der oplever første skoledag. Eller sig selv som 20-årig der bliver forladt af en kæreste.

Indlærte reaktioner

Ligesom mange andre terapeutiske og psykologiske redskaber skal man ikke tage det for bogstaveligt eller regne med at man kan finde delene under et mikroskop eller i en hjernescanner. Der er tale om en model. Men modellen giver ofte mening for klienten, især under hypnose, hvor forestillingsevnen er forstærket. Under hypnose kan man tale direkte med en bestemt del.

Jeg havde f.eks. en klient, som i barndommen havde oplevet at et familiemedlem fik blodforgiftning. Selv som voksen havde hun stadig angst for blod og blodårer. I denne sammenhæng gav det mening at berolige den del, det lille barn, som havde fået denne traumatiske oplevelse. Som barn forstår man verden helt anderledes end som voksen. Oplevelsen var ikke blevet bearbejdet, og som voksen var hun ikke direkte klar over at der var en sammenhæng. Alligevel husker hjernen den indlæring der var - hjernen forbandt dengang blodårer med frygt og blev selv som voksen ved med at reagere med frygt. Det var en indlært automatreaktion.

Fornyet indlæring

Det fantastiske med hypnose er, at når man så forestiller sig at det lille barn bliver beroliget af en voksen, som f.eks. forklarer hvad der sker, at familiemedlemmet kom på hospitalet og i øvrigt slet ikke havde blodforgiftning - ja så forsvinder frygten. Alle de følelser og automatiske reaktioner der er forbundet, bliver ændret. Det kan ske i løbet af få minutter.

Denne måde at arbejde på er naturlig i nogle sammenhænge. Det er kun én måde at udføre hypnoterapi på. Det væsentligste er at nå ind til at skabe en forandring. I sidste ende handler det om at ændre på hvad der sker for klienten nu - og dermed i fremtiden. Ofte behøver man ikke gå tilbage til fortiden. Som jeg tidligere har været inde på handler det om at ændre på følelser. Følelser som er forbundet til situationer, personer og som har givet en indlært automatreaktion.

Tip: løs din indre konflikt

Dette er en effektiv terapeutisk teknik indenfor NLP (neurolingvistisk programmering), som bygger på hypnose. Mere om det i et senere nyhedsbrev.

Tænk først på en indre konflikt, hvor du vakler mellem to modsatrettede ting du vil eller skal. Dvs at du har to dele af dig, som vil noget forskelligt.

  • Hold begge hænder frem med håndfladerne opad
  • Forestil dig, at de to dele af dig, som vil noget forskelligt, ligger i hver sin hånd
  • Tænk først på den ene del af konflikten. Hvorfor vil denne del af dig, det den vil? Find alle de positive intentioner, ønsker eller mål som denne del har
  • Gør det samme med den anden del - igen, hvilke positive intentioner har den anden del for at ville det modsatte?
  • Luk øjnene
  • Forestil dig nu at der er et punkt imellem de to hænder, hvor de to hænder kan mødes. I det punkt findes en ny løsning, som gør at begge parter kan få opfyldt deres positive intentioner, ønsker, mål osv. Du ved ikke nødvendigvis bevidst, hvad løsningen er.
  • Lad nu de to hænder langsomt mødes, mens du lader de to dele - helt uden for din bevidsthed - arbejde mod at finde denne fælles løsning. Når hænderne mødes, har de fundet en løsning, der opfylder begge parters behov
  • Læg mærke til, hvad der sker i tiden herefter ...

Næste gang

Hvor lang tid tager en forandring? Kan man virkelig fjerne et traume, en fobi eller en vane i løbet af få minutter? Og er det permanent?

Kontakt

Jeg hjælper mennesker med mange forskellige udfordringer ud fra en tilgang hvor jeg integrerer flere forskellige metoder. Har du selv eller andre brug for hjælp så kontakt mig http://hypnotiseret.dk/kontakt og hør nærmere.

Venlig hilsen

Kim Oechsle, hypnotiseret.dk http://hypnotiseret.dk