Følelser og hypnose

Hypnose og følelser

Vi kan slet ikke undvære følelser i vores liv, men stærke, negative følelser kan gøre livet hårdt. Og ubevidste følelser kan styre os, så vi slet ikke har kontrol over hvordan vi reagerer. Det er baggrunden for angst og stress, tristhed, depression og dårlige spisevaner men også rygning og misbrug. Ubevidste følelser kan endda også forårsage kroniske smerter. Med hypnose arbejder vi direkte med følelser på en måde, som giver flere muligheder end almindelig samtaleterapi.

Mindfulness og følelser

Sidste gang så vi nærmere på følelser. Mindfulness kan give en bedre kontrol over egne følelser. Men nogle gange har vi helt mistet kontrollen over følelserne. Eller også er følelserne ubevidste og vi lægger slet ikke mærke til, at de er der. Med almindelig samtaleterapi arbejder man normalt med at tale om følelser og tanker på et bevidst plan. Under en samtale kan man også undervejs “opdage” skjulte følelser, eller man kan opnå en erkendelse af at man kan forstå sig selv eller sine omgivelser på en helt anden måde. Sådan nogle erkendelser kender vi nok alle sammen. Når først man har opdaget en skjult følelse eller forstår sig selv eller andre på en helt ny måde, kan det give én den forandring, der løsner op for det hele.

Det er min opgave at hjælpe mine klienter til den slags forandringer.

Underbevidsthed og følelser

Med hypnose kan man også arbejde på et “ubevidst” plan. Det er ikke fordi, hypnose kan mere end almindelig samtaleterapi. Men hypnosen kan være meget mere effektiv, fordi man kan gå direkte efter at spørge eller påvirke “underbevidstheden”. Underbevidstheden er ikke en “ting”. Det er bare en fællesbetegnelse for de processer der ligger udenfor bevidstheden. Hvad er det, der gør at man får en bestemt tanke? En bestemt følelse? De fleste mennesker oplever ind i mellem, at de reagerer på en bestemt måde uden egentlig at vide helt præcist hvorfor. Det er mønstre, vaner og automat-reaktioner, som hjernen har lært gennem tiden. Dét er underbevidstheden.

Hypnose aktiverer forestillingsevnen

Hypnose er en helt naturlig proces, hvor man aktiverer sin fantasi og forestillingsevne, lidt ligesom stadiet midt imellem vågen tilstand og drømme-tilstanden. I hypnose kan man derfor meget bedre komme i kontakt med de ubevidste processer simpelthen ved at tale direkte med “underbevidstheden” og påvirke den.

Nogle klienter har fortalt mig, at de ikke rigtig troede på, at det ville virke, når jeg i hypnose sagde at de f.eks. ikke længere ville have en bestemt følelse. Nogle gange kan man simpelthen slette en uønsket følelse. Når mine klienter så kommer hjem opdager de, at følelsen ikke rigtig er der længere. Og med den er problemet også væk. Det kan være en følelse af ensomhed der gør at man får lyst til at spise kager. Eller en følelse af irritation over personer og situationer, man ikke ønsker at blive irriteret og vred over.

Tip: Observér dine følelser

Hvis du har øvet dig lidt på mindfulness siden sidste nyhedsbrev, er her en øvelse mere.

Stop op flere gange i løbet af dagen og læg mærke til dine følelser. Du kan evt sætte en alarm på din telefon, så du bliver mindet om det.

Når du stopper op - så observér dig selv, helt "videnskabeligt": Er du ... glad? Sur? Irriteret? Lykkelig? Stresset? Nysgerrig? Sæt ord på dine følelser - og læg mærke til de små forskelle der er.

Det at sætte ord på, gør at du aktiverer dine tankecentre - og tager kontrollen tilbage. Og jo flere forskellige følelser, du har i dit "register", jo mere nuanceret kan du reagere og ikke mindst forstå dig selv.

Næste gang

Kender du det, at du på den ene side vil noget - på den anden side vil noget andet? Du oplever en “indre konflikt”? En måde at arbejde med det under hypnose er at tale til de forskellige “dele” af dig. Lyder det mystisk? Ikke desto mindre har hypnoterapeuter brugt metoden i et halvt hundrede år med stor succes.

Kontakt

Jeg hjælper mennesker med mange forskellige udfordringer ud fra en tilgang hvor jeg integrerer flere forskellige metoder. Har du selv eller andre brug for hjælp så kontakt mig http://hypnotiseret.dk/kontakt og hør nærmere.

Venlig hilsen

Kim Oechsle, hypnotiseret.dk http://hypnotiseret.dk