Nyhedsbrev om selvet

Selvværd og selvtillid og selvet

Mange, rigtig, rigtig mange mennesker, har en opfattelse af at have “lavt selvværd”. Ligesom stress er det et begreb der ikke er klart defineret og som måske betyder noget forskelligt fra person til person. Derfor er det nok også den type terapi, der er mest individuel i min klinik.

Selvværd og selvtillid

Selvværd og selvtillid blandes ofte sammen, men der er også et tredje begreb, som på engelsk hedder “self-efficacy” og som ikke har et helt dækkende dansk navn, “selv-mestring” er det bedste jeg kan finde. Jeg vil dog her kalde det “jeg-ved-jeg-kan”. Selvtillid er nok det mest almindeligt brugte ord, men kan dække flere ting. Selvtillid er noget, vi lægger mærke til hos andre - at de “udstråler” selvtillid med deres måde at være på. Set indefra er selvtillid en tro på at man kan udføre noget. F.eks. at man er god til at køre bil eller at man kan lave mad.

Selvmestring - jeg-ved-jeg-kan

Selvmestring eller “jeg-ved-jeg-kan” er en slags specialisering af selvtillid. I modsætning til selvtillid, som er generel, handler “jeg-ved-jeg-kan” om ens egen tro på, at man kan klare en konkret opgave som man står overfor. Med høj “jeg-ved-jeg-kan” vil man typisk kaste sig over opgaven. Omvendt kan man have en meget lav tro på at man kan. Opgaven føles helt umulig eller meget svær og man giver op på forhånd. Nu giver det måske mening, hvorfor jeg har valgt at oversætte til “jeg-ved-jeg-kan”, inspireret af en historie, jeg har læst op for mine børn: det lille blå lokomotiv, som siger “jeg-ved-jeg-kan” for at komme over bjerget.

Selvværd er en følelse

Selvværd er meget mere personlig og meget mere en følelse af ens egen “værdi”. Ved lavt selvværd har man en dyb følelse af, at man ikke er meget værd som menneske. Det kan sagtens være kombineret med høj selvtillid. Så selvom man er god til ting generelt, kan man godt have et meget lavt selvværd. I det hele taget kan man godt have lavt selvværd uanset om man har penge, et godt udseende og i det hele taget udstråler succes. Selvværdet er en følelse som farver alle andre oplevelser. Lavt eller dårligt selvværd kan gøre, at man ikke kan tage imod ros og komplimenter fordi de “ikke passer”. Til gengæld går kritik og selvkritik rent ind.

Selvværd er personligt

Når jeg arbejder med lavt selvværd er det altid med udgangspunkt i den personlige oplevelse. Hvad er det for nogle følelser, der ligger bag? Er der negativ selvsnak? Hypnose kan undersøge og styrke følelser med tankeeksperimenter og brug af den forstærkede forestillingsevne, som hypnosen giver mulighed for. Hvis du kan huske fra tidligere nyhedsbreve, arbejder jeg med “hypnotiske forslag” - som er ting eller situationer, man forestiller sig i hypnose. Det har vist sig, at det er muligt at styrke egoet og dermed selvværdet med positive forslag under hypnose. Og sidst men ikke mindst giver hypnosen mulighed for at ændre nogle af de automatiske reaktioner, følelser og tanker, som man måske slet ikke er klar over man har.

Læs mere om selvværd på hjemmesiden.

Tip: Bedre selvværd med "nej tak" til stemmen

Rigtig, rigtig mange mennesker oplever at have en indre stemme, som fortæller én selv om noget. Det er naturligvis bare ens egne tanker. Tanker dukker bare op - de opstår udenfor bevidstheden og derfor kan de godt have lidt deres eget liv.

Men de har ikke nødvendigvis ret i alting!

  • Vær kritisk overfor dine egne tanker!
  • Sig "nej tak", når der opstår en tanke, der faktisk ikke er en hjælp for dig lige nu. Ligesom du ville afvise en ven, der kom med et elendigt råd på et dårligt tidspunkt
  • Generer "stemmen" dig, så gør den lillebitte, læg den ned i et hjørne med Mickey Mouse-stemme. Det gør den knap så autoritær

Næste gang

Tristhed og energi - hvor kan man hente energi og styrke fra, når det er allersværest?

Kontakt

Jeg hjælper mennesker med mange forskellige udfordringer ud fra en tilgang hvor jeg integrerer flere forskellige metoder. Har du selv eller andre brug for hjælp så kontakt mig http://hypnotiseret.dk/kontakt og hør nærmere.

Venlig hilsen

Kim Oechsle, hypnotiseret.dk http://hypnotiseret.dk