Stress

Hvordan jeg arbejder med stress

Stress er blevet en “folkesygdom”, ikke kun i Danmark men overalt i den vestlige verden. Iflg Den nationale sundhedsprofil fra 2017 føler 25% af alle danskere at de har et højt stressniveau. Faktisk er stress ikke nogen sygdom, men bare en naturlig reaktion.

Stress-begrebet er desværre blevet udvandet, så vi siger at vi er “lidt stressede” eller ligefrem nyder at have et stressfyldt job eller tilværelse. Stress er ikke en sygdom og heller ikke nogen officiel diagnose. Alligevel er der enighed om nogle af symptomerne på stress: voldsom eller arytmisk hjertebanken, hovedpine, hedeture, sved, dårligt immunforsvar, svimmelhed, søvnbesvær, koncentrationsproblemer, dårlig hukommelse, opfarenhed, uforklarlige smerter og spændinger i kroppen. Stress medfører ofte depression og angst.

Stress = overbelastning

Stress er kroppens naturlige reaktion på overbelastning og gør det muligt for dyr at overkomme trusler, skader, sygdomme og andre fysiske belastninger. Vi mennesker udsættes også for krav, travlhed, forventninger, pres og andre psykiske belastninger. Modsat dyrene er vores tænkende hjerne i stand til at tage stressen med os overalt, selv når vi hviler og sover. Vi kan derfor være stressede 24/7. Kortvarig stress får os til at yde mere, mens kronisk stress giver skader. Derfor alle de ovenstående symptomer.

Jeg er ikke læge eller psykolog, men kan alligevel hjælpe en del mennesker med stress. Nogle kommer kun pga nogle af symptomerne på stress. Mit udgangspunkt er at stress-symptomer er en naturlig reaktion, en stress-respons, på langvarig overbelastning. Stress som belastning kan og skal ikke undgås, men det er nødvendigt at aktivere kroppens modsvar på stress-responsen, den såkaldte afspændings-respons, for at kunne klare udfordringerne i længden. I et tidligere nyhedsbrev skrev jeg om at lytte til sin krop for at undgå stress og skader. Dette er nødvendigt i vores kultur, hvor vi primært bruger vores viljestyrke til at opnå vores mål og betragter symtomer på stress som vores egen “svaghed”.

Lyt til kroppen!

Mange har desværre overdøvet kroppens naturlige signaler om overbelastning alt for længe. I disse tilfælde bruger jeg min tilgang omkring kroppens signaler først og så ser vi på følelser og tanker bagefter. Bottom-up fra kroppen til hovedet istedet for den anden vej rundt.

Jeg lærer derfor altid mine klienter metoder til at aktivere afslapnings-responsen og bruge den dagligt. Det er ofte en kombination af hypnose, selvhypnose og afslapningsteknikker som f.eks. åndedrætsøvelser. Faktisk er opmærksomhedstræningen Open Focus også gavnlig til at aktivere afspændingsresponsen.

Hvad skaber stress?

En anden del af behandlingen handler om at undersøge, hvad der skaber stress. Er man i stress, har man ofte tendens til sort/hvid tænkning (se tidligere nyhedsbrev om sort/hvid tænkning) og har svært ved at se andre muligheder. Endelig er hypnose meget effektivt til at styrke den tærskel for belastning, man har i forvejen, ved at finde frem til og ikke mindst bruge de gode ressourcer, man ellers har i livet.

Tip: afspændings-respons og Open Focus

Der skal så uendelig lidt til for at udløse afspændingsresponsen. Bare det at huske at gøre det flere gange om dagen kan sænke ens stressniveau.

Du kan bruge vejrtrækningsøvelser, men her er en Open Focus øvelse, du kan lave overalt, endda med åbne øjne. Se om du kan lave den flere gange i timen, hvis du kan mærke at du lige har brug for det.

  • I det følgende skal hele din koncentration kun være på selve øvelsen. Glem alt andet, incl dig selv. Du oplever bare dette uden at fortolke det eller være bevidst om det.
  • Fokusér på en genstand, du kan se foran dig. Det kan være hvadsomhelst.
  • Bliv ved med at kigge på genstanden, men ret nu din opmærksomhed på tomrummet mellem dig og genstanden. Hold den opmærksomhed i ca femten sekunder
  • Kig stadig på genstanden, men ret din opmærksomhed på afstanden mellem dine egne øjne. Hold den igen i ca femten sekunder
  • Kig stadig på genstanden, og ret nu din opmærksomhed på din krop igen, fra toppen af hovedet ned til benene
  • Mærk hovedet, ryg, bryst, mave, arme, hænder, ben og fødder
  • Mærk tydeligt hvor du er, mærk hvor du sidder/står/ligger
  • Vend tilbage til det, du var igang med

Næste gang

Næste nyhedsbrev kommer til at handle om Open Focus, en metode til at anvende sin opmærksomhed på som er gavnligt ved mange forskellige problemer, som f.eks. stress og kroniske smerter.

Kontakt

Jeg hjælper mennesker med mange forskellige udfordringer ud fra en tilgang hvor jeg integrerer flere forskellige metoder. Har du selv eller andre brug for hjælp så kontakt mig http://hypnotiseret.dk/kontakt og hør nærmere.

Venlig hilsen

Kim Oechsle, hypnotiseret.dk http://hypnotiseret.dk