Kan man tale med underbevidstheden?

Hvordan taler man med en underbevidsthed?

I nyhedsbrevet i dag vil jeg fortælle, hvordan jeg som hypnoterapeut kan hjælpe mine klienter med undersøge hvilke underbevidste behov eller følelser der ligger til grund for problemer. Men hvordan er det muligt at tale med en klients underbevidsthed?

Det er af og til nødvendigt sammen med klienten at undersøge tanker, følelser eller reaktioner for at forstå og forandre dem. Al terapi er et samarbejde mellem klienten og terapeuten. Ofte er det tilstrækkeligt at klienten under samtale eller hypnose er opmærksom på sine egne reaktioner og er i stand til at beskrive hvordan kroppen reagerer (f.eks. at halsen snører sig sammen eller maven føles kold), tanker eller følelser. Jeg anvender blandt andet en metode, der hedder den psykologiske illusionsmodel, som er god til at afdække og forstå ens egne reaktioner som tanker, som vi selv konstruerer. Mere om denne metode i et senere nyhedsbrev.

Underbevidstheden

I nogle tilfælde giver det dog mening at afklare de ubevidste processer, der ligger bag, på en mere direkte måde. Allerførst kort om hvad underbevidstheden egentlig er. “Underbevidstheden” er ikke en speciel hjernefunktion, men derimod en fællesbetegnelse for alt det, som ikke er bevidst. Tanker, følelser og reaktioner opstår ud fra de signaler, hjernen får fra kroppen, nervesystemets øvrige tilstand og ikke mindst de erfaringer, man tidligere har gjort sig. Det meste af det opstår udenfor bevidstheden, men vi har alligevel en fornemmelse af at det er bevidst. Vi kan altid bagefter finde en forklaring på at vi reagerer som vi gør, men det er ikke altid, denne forklaring er rigtig!

Ideomotoriske bevægelser

Men hvordan kan man så få kontakt til underbevidstheden? Et almindeligt værktøj for hypnoterapeuter er at bruge de såkaldte “ideomotoriske bevægelser”. Det er småbitte rystelser og bevægelser, som kroppen netop foretager sig uden at bevidstheden involveres. Under hypnose kan man bede klienten, eller rettere klientens underbevidsthed, om at styre disse signaler så de små bevægelser signalerer “ja”, “nej” og “ved ikke”. Det kan f.eks. være små bevægelser med fingrene. Jeg anvender også denne metode ved lejlighed, men bruger også en mere avanceret metode, der hedder “Svanen”, udviklet af den skotske hypnotisør Bob Burns. Med svanen bruger man hele hånden som signal. Det kan være en meget effektiv metode, når klienten har svært ved at gennemskue sine tanker, følelser og reaktioner.

Konflikter

Ofte kombinerer jeg denne undersøgelse med at afklare, om der er indre konflikter tilstede. Vi kender alle sammen til denne fornemmelse af, at vi på den ene side ønsker noget, og på den anden side ønsker noget andet. Det er som om, der er to dele af én, der er uenige. Vi består alle af flere forskellige dele i vores personlighed baseret på de erfaringer og oplevelser, vi har haft tidligere. Mange dele af os er formet i bestemte situationer i barndommen, hvor vi har lært at tænke, reagere eller føle på en bestemt måde. Andre er kommet til senere. Delene er en anden model for at beskrive de automatiske reaktioner, vi alle har.

Når man med klienten har afdækket, hvilke konflikter, der ligger bag, kan man tale til og med de forskellige dele, der har forskellige behov. Eftersom hypnose forstærker forestillingsevnen kan det være meget effektivt. Ofte vil man i hypnoterapi finde en måde at løse konflikten på. Ofte kan dette gøres uden mange ord, idet konflikten løses udenfor bevidstheden. Som klient kan man bare mærke at der er sket en forandring.

Tip: Tal med din underbevidsthed

Her er en simpel lille øvelse, som du kan bruge til at få kontakt til din underbevidsthed.

  • Sid med begge hænder på lårene med let bøjede fingre. Det skal være sådan, at fingrene kan bevæge sig frit.
  • Luk øjnene og lad dig glide lidt "ind i dig selv"
  • Brug f.eks. åndedrættet til at gå dybere og dybere ind i en rolig stemning
  • Åbn øjnene og se ned på dine hænder
  • Sig til dig selv, at du gerne vil have et "ja"-signal fra din underbevidsthed i dine fingre
  • Hvis der kommer den mindste lille bevægelse fra en af dine fingre, så spørg om din underbevidsthed kan forstærke ja-signalet
  • Gør det samme med et "nej"-signal på den anden hånd
  • Nu kan du stille ja/nej spørgsmål til din underbevidsthed.
  • Husk at takke den hele tiden for det gode samarbejde

Næste gang

Næste nyhedsbrev handler om fobier, en angst der er rettet mod noget meget specifikt. Alt for mange mennesker lever helt unødigt med en fobi som forhindrer dem i at gøre helt almindelige ting. Flyskræk, angst for broer, tunneler og elevatorer kan være meget hæmmende i dagligdagen. Det samme kan angst for edderkopper, fugle og andre almindelige dyr.

Heldigvis kan fobier fjernes fuldstændig - eller i det mindste reduceres til et niveau, hvor det ikke længere udgør et problem.

Venlig hilsen

Kim Oechsle, hypnotiseret.dk http://hypnotiseret.dk