Mindfulness

Mindfulness er blevet mere og mere udbredt både som afspændingsmetode og i psykologi.

Hvad er mindfulness?

Mindfulness er kort fortalt en måde at anvende sin hjerne på. Der er to hovedprincipper

  1. at observere sine tanker, følelser og sansninger i kroppen neutralt
  2. at være tilstede i nuet - ikke tænke hverken på fortiden eller fremtiden

(Der er andre facetter af mindfulness også, men de to principper er de vigtigste.)

Det lyder meget simpelt - og det er det også. Men hvis du tænker over det, er det stort set aldrig sådan, vi bruger vores hjerne. Normalt, når man tænker en tanke, så er ens opmærksomhed i tanken selv. Mindful observation af en tanke er det, man kalder meta-tanker: tanker om tanker. Man oplever så at sige tanken udefra. Det er lige til at blive svimmel af at tænke på!

Desuden er vores hjerner næsten altid i gang med at tænke på enten fortiden (noget man har gjort, minder, erfaringer) eller i fremtiden (noget man skal, vil, ønsker eller frygter). Det at være tilstede - lige nu - er vi faktisk rigtigt dårlige til, helt i modsætning til dyrene.

I mindfulness meditation øver man sig i at observere, hvilke tanker der dukker op - uden at følge efter dem. Alle mennesker - også dem der har mediteret hele deres liv - oplever, at de kommer til at følge tankerne. Det er helt ok - man skal bare, når man opdager det, vende tilbage til at observere sine egne tanker. Det samme gælder følelser og ens sanser (følesans osv).

Når man har vænnet sig til at gøre det ved at lave en smule mindfulness meditation hver dag, så bliver man faktisk mere robust overfor sine egne tanker og bliver ikke så nemt revet med af hverken negative tanker eller følelser.

Og ved at være tilstede i nuet gør, at man faktisk nyder sit liv mere. F.eks. når man spiser, hygger sig, elsker eller fisker!

Det har man fundet ud af i psykologi - og det har givet anledning til en hel bølge af terapeutiske metoder: meta-kognitiv terapi, mindfulness kognitiv terapi, Acceptance and Commitment Therapy (ACT) og Mindfulness Baseret Stress Reduktion (MBSR). Og principperne vinder også indpas i den almindelige kognitive adfærdsterapi (KAT - engelsk cognitive behavioural therapy, CBT).

Mindfulness behøver ikke være indviklet - og jeg anvender mindfulness for sig selv eller i kombination med hypnose og terapi.