Hypnose mod emetofobi - angst for opkast og kvalme

Hypnose hjælper mod angst for kvalme og opkast

Emetofobi kaldes det, når man oplever angst overfor kvalme og opkast, egen eller andres.

Selvom det rationelle sind fortæller, at der ikke er noget at være bange for, kan kroppen og hjernen godt reagere helt anderledes, med en overdreven frygt. Det er netop det, der kendetegner en fobi, altså en specifik angst.

En klienthistorie

En skolelærer, jeg havde som klient, overkom sin fobi for opkast på en enkelt hypnose-session og var igen i stand til at hjælpe de små elever der ind i mellem havde kvalme eller ligefrem kastede op i klasseværelset.

Hypnoterapi mod emetofobi

Det kan være meget effektivt at anvende hypnose til at overkomme en fobi som emetofobi. Angsten for kvalme eller opkast er noget tillært - og den angst kan aflæres igen. Det handler om at træne hjernen til at komme med en anden automatreaktion. Når kroppen ikke reagerer med sved, rysten osv følelsen af frygt er væk får man helt automatisk også andre tanker omkring kvalme og opkast.

Det giver frihed.

Læs mere om fobier og angst.