Hypnose mod tristhed, modløshed og depression

Hypnose-terapi kan løfte depression

Depression er en midlertidig tilstand som særligt er forbundet med negative tankemønstre, som kan være svære at komme ud af. Men bemærk ordet *midlertidigt*!

Alle følelsesmæssige tilstande ændrer sig, når de ikke vedligeholdes. Nøglen til at stoppe depression er derfor at stoppe den negative cyklus, som skaber depressionen.

NB: Svær depression kan føre til selvmordstanker. Er man på vej til aktivt at gøre alvor af selvmordstanker eller tanker om at skade andre, så søg hjælp med det samme ved egen læge eller f.eks. Livslinien

Negative følelser

Det er helt almindeligt at have negative følelser som tristhed eller depressive tanker kortvarigt. De er de naturlige modsætninger til begejstring og optimisme. Uden de negative følelser ville vi slet ikke kunne nyde de positive.

Men det er ikke meningen, at vi skal være i negative følelser det meste af tiden. Hvis de negative følelser dominerer i for lang tid, vænner hjernen sig til at være i denne tilstand - og det kan i værste fald ende med depression. Heldigvis er depression også en tilstand, som man kan ændre.

Hvordan myrer finder føde

Ved du, hvordan myrer finder føde? Myrekolonien sender arbejdermyrerne ud for at finde føde. Når en myre går ud fra boet, lægger den et svagt spor af duftstoffer (feromoner) bag sig, så den kan finde tilbage til boet. Hvis den finder føde, lægger den et endnu kraftigere feromon-spor på tilbagevejen. Når andre myrer opdager det kraftige spor, følger de efter, finder maden og forstærker sporet yderligere, så endnu flere myrer opdager det.

Tanker og myrer

Vores hjerner fungerer lidt på samme måde som myrernes strategi til at finde føde. Når vi tænker tanker, har følelser og oplever noget, aktiverer det neuroner. Neuronerne hænger sammen i små og store netværk igennem hele hjernen. Der er neuroner til hukommelse, til at opfatte vores fem sanser og til at styre vores krop. Når netværkene aktiveres samtidigt, bliver de følsomme overfor hinanden og begynder at hænge sammen. Det er sådan, vi lærer nyt.

Tanker og følelser sætter altså spor i hjernen, fuldstændig som myrernes duftspor. Jo flere gange, man tænker de samme tanker og oplever de samme følelser, jo nemmere vil hjernen have ved at aktivere de samme netværk.

Bekymringer og rumination

Samtidig er hjernen en problemløser. Den fokuserer helst på at få problemer af vejen, og vender og drejer problemet igen og igen for at se, om der er en løsning. Når man gør det igen og igen, siger man at man ruminerer. Det hedder det også, når køer tygger drøv. Så bliver maden kastet op og starter forfra i den første mave.

Desværre så bliver det altså lettere og lettere for hjernen at aktivere de netværk, der har med bekymringer og problemer at gøre. Og da rumination sjældent finder en løsning, men har en tendens til at køre fast og ende med at konkludere, at der ikke er nogen løsning, så bliver der skabt en negativ spiral, som kan være svær at bryde ud af.

Tristhed og modløshed

Tanker er i sig selv ikke noget problem - tanker er flygtige, de fleste opstår helt af sig selv uden for vores kontrol. Det er først, når tankerne starter følelser, at det bliver et problem. Problemløsning og bekymringer aktiverer nervesystemet. Vi har to nervesystemer - det aktiverende (sympatiske) nervesystem, som giver os energi til kamp eller flugt. Og det bremsende (parasympatiske) nervesystem, som lukker ned og fjerner energi. I starten vil det være kamp/flugt mekanismen der dominerer - og det giver os energikrævende følelser som angst, oprørthed, vrede, had, uretfærdighed m.m. Når ruminationen har fundet sted i længere tid, vil energien være brugt - og istedet dominerer luk-ned funktionen i nervesystemet. Det giver udmattethed, modløshed, magtesløshed, tristhed og (flere) depressive tanker.

Stress og depression

Mens denne proces står på, er nervesystemet belastet af pres. Det er det, vi kalder stress. Når denne cyklus gentages over en længere periode, kan perioderne med lav energi blive længere og længere. Det er derfor, langvarig stress er forbundet med depression. Til sidst er der ikke mere tilbage i “batteriet” og hele systemet lukker ned.

Søvn

Det går ofte ud over søvnen. For det første, fordi det kan være svært at falde i søvn, når nervesystemet er overaktiveret. Eller man vågner ofte. Desuden vil hjernen også gerne fortsætte med at bearbejde problemer i drømme, mens man sover - og derfor får man under depression ofte længere perioder med drømmesøvn (REM-søvn) som faktisk gør, at man vågner og er udmattet om morgenen.

Det er ikke nogens skyld

Det er altså en helt almindelig og naturlig proces der gør, at man kan risikere at få depression. Det er ikke ens egen skyld og det skyldes ikke nogen særlig “kemisk ubalance” i hjernen.

Kemi og depression

For at stoppe depression er det nødvendigt at sætte en kile i det, der holder depressionen i gang. Det kan ske i terapi - og når terapien lykkes med at ændre måden, man “bruger” sin hjerne på, er forandringen permanent.

Anti-depressiv medicin virker ved at blokere for signalstoffer i hjernen og elektrochok kan “nulstille” hjernen, men ingen af delene ændrer de tankemønstre, der oprindeligt satte depressionen igang. Er man så dårlig af en depression, at man ikke er i stand til at gennemføre terapi, kan det dog være nødvendigt at kombinere for at komme igang.

Hypnose-terapi kan hjælpe

Jeg anvender terapi med hypnose som fundament. Det skyldes at hypnose forstærker indlevelsesevnen og dermed bliver tanker, forestillinger og følelser mere levende.

Hypnosen kan også bruges til at skabe forandringer, som man sætter sig som mål. Det sker under sessionen - men ofte vil jeg foreslå selvhypnose, som man fortsætter derhjemme.

Samtidig vil jeg hjælpe til at få brudt nogle af de negative tankemønstre, som hjernen er blevet afhængig af. Ofte er det stærkt forbundet med følelser - og den samlede oplevelse er for stor og overvældende. I terapien kan vi arbejde med at nedbryde overvældende følelser i mindre dele i en særlig teknik der hedder BSAFE: Bryd ned, Separér, Acceptér, Fokusér, Erfar.