Hvad er angst - og hvordan kan hypnose hjælpe?

Hypnoterapi mod angst

Har du angst, som generer dig eller forhindrer dig i at gøre det du vil? Fornuft og viljestyrke er sjældent nok til at overvinde angst og nervøsitet.

Angsten opstår ubevidst pga kroppens signaler og indlærte mønstre. Som hypnoterapeut arbejder jeg med ikke kun med de bevidste tanker, men også med underbevidstheden og kan hjælpe dig med at slippe din angst. Med hypnose bearbejdes både dine automatiske reaktioner, følelser, kroppens fornemmelser og tanker.

I videoen kan du prøve hypnose mod angst.

Hvad er angst?

Angst er en meget ubehagelig følelse af uro og nervøsitet over noget udefineret, der truer os. Mange oplever angst i forbindelse med en fobi, hvor det er noget meget konkret som f.eks. et dyr (edderkopper eller fugle) eller en situation (at være i et lille rum) der udløser de automatiske reaktioner. Læs evt mere om fobier.

Angst er hjernens fortolkning af kroppens reaktion

Andre oplever angst, ængstelighed eller nervøsitet i mere diffuse situationer, hvor det er ikke er så nemt at udpege hvad den udløsende faktor er. Angst er en grundlæggende følelse af at “noget” er farligt, urovækkende og “forkert” og stammer fra hjernens fortolkning af kroppens signaler og indlærte tanke- og reaktionsmønstre. Alt det foregår uden for bevidstheden.

Tanker opstår til sidst

Angst giver ofte, men ikke altid, anledning til vedvarende bekymringer og tanker der kredser om bestemte situationer i fremtiden. Dette foregår i bevidstheden og kan være hjernens måde at efterrationalisere og forklare den grundlæggende følelse af angst. Overbevisninger er hjernens måde at skyde genvej, så man ikke behøver at tænke den samme tankerække for at nå frem til en konklusion. I forbindelse med angst kan man have en overbevisning om at verden er på en bestemt måde. Eller en overbevisning om at man selv er på en bestemt måde.

Begge dele kan være forkerte. En af de mest almindelige overbevisninger, at man ikke kan ændre på det.

Prøv hypnose mod angst

I denne video kan du afprøve hypnose på video. Det er hele tiden dig, der vælger om du vil tage i mod instruktionerne. Du kan til enhver tid gå ud af hypnosen igen.

Du kan også starte med en anden af mine hypnosevideoer, hvis du vil.

Kamp, flugt eller spil-død reaktionerne

Nr 1: spil død

Angst er ikke det samme som frygt. Hvis vi kommer ud for noget farligt, oplever vi følelserne frygt og agression: den allermest primitive reaktion, som de fleste dyr har, er at lukke ned for hele kroppen og spille død. Det kan man se på f.eks. insekter, der instinktivt ruller sig sammen og derved beskytter sig selv, men også i pattedyr, når hverken flugt eller kamp er en mulighed. Når kroppen lukkes ned, bliver musklerne slappe, sanserne lukker af for indtryk både udefra og fra kroppen selv. Det er naturens måde at være lidt barmhjertig, idet man mentalt går ud af kroppen og ikke oplever smerter, hvis man skulle være så uheldig at blive ædt.

Flugt - eller kamp?

Flugt er den næste reaktion på frygt. Det bringer en ud af den farlige situation og er den mest oplagte måde at beskytte sig på, derfor har evolutionen i milliarder af år sendt generne for frygtsomhed videre til næste generation, så de også kunne beskytte sig selv. Hvis det ikke kan lade sig gøre at flygte, er kamp den sidste mulighed. Ved kamp og flugt sørger kroppen for at man fokuserer på flugtveje eller på faren, så man får udvidede pupiller, tunnelsyn og blod til arme og ben og man får rystelser og spændinger i musklerne. De primitive dele af hjernen tager over og lukker af for de mere udviklede dele af hjernen, som vi mennesker normalt bruger til at tænke, reflektere og kontrollere os selv.

Faresystemet er beregnet til at blive brugt når der ér fare på færde. Når man kan slappe af, har kroppen tilsvarende en bremsefunktion, der får kroppen til at slappe af igen og genoprette de normale kropsfunktioner. Immunsystemet og de udviklede dele af hjernen fungerer igen.

Fanget i angst

Nervesystemet er et samspil mellem kroppen og hjernen. Hjernen overvåger hele tiden signalerne fra kroppen og forsøger at beskytte én ved at forudsige hvad der kommer til at ske i omgivelserne. Når man har angst, er det fordi hjernen fejlfortolker signalerne og sætter gang i faresystemerne. Advarselsblinkene bliver tændt og kroppen går i forsvarsposition. Vi mennesker har i modsætning til dyrene en veludviklet forestillingsevne som gør at vi kan forestille os situationer i fremtiden uden at være til stede. Dermed kan vi aktivere nogle af de samme dele af hjernen, akkurat som hvis vi var tilstede i en situation.

Den onde cirkel

Dette kan sætte gang i en ond cirkel, fordi det er svært at komme helt ud af angstsituationen. Uanset hvor man er og hvilke sanseindtryk der er til stede, er det altid muligt at fremkalde angsten.

Man bliver altså i lange perioder fanget i de kamp, flugt- eller spil-død reaktionsmønstre som er beregnet til at beskytte én i kortere faresituationer. Hvis du har angst kan du sikkert genkende reaktionerne. Enten lukker kroppen ned i spil død, så der ikke er nok energi i systemet. Kroppen bliver svær at styre, musklerne er slappe og kolde og ansigtet er helt fladt og udtryksløst. Man er tavs, indesluttet og opgivende og har en følelse af uvirkelighed. Eller også er man i kamp/flugt: man sveder, rødmer, de store muskler er hårde, de mindre muskler mangler blod. Man kan opleve rystelser, man kan gå i panik eller være opfarende og agressiv.

Det er hårdt

Det tærer på kroppens ressourcer at være fanget i angst. Der kan på langt sigt opstå kropslige symptomer som kroniske smerter, forhøjet blodtryk, hovedpine, hjerteproblemer, tarmproblemer m.m. Psykisk kan det udvikle sig til depression og stress. Nogle vælger desværre at selvmedicinere med piller, alkohol eller tvangshandlinger (OCD) for at undslippe følelsen af angst.

Hypnoterapi hos mig

Alt efter de situationer tankerne kredser om, kan man diagnosticere angsten som social angst, separationsangst, panikangst osv. Den grundlæggende angst-følelse er dog den samme. Jeg anvender ikke diagnoserne men arbejder direkte med hvad der specifikt sætter gang i din angst. Og direkte med hvad vi kan gøre for at fjerne den.

Vi behøver ikke lede efter årsager

Det er heller ikke nødvendigt at finde frem til en “årsag” til angsten. Det vigtigste er at ændre din angst nu og i fremtiden. Nogle gange ender vi naturligt dér fordi angsten opstår ud fra nogle indlærte reaktionsmønstre som stammer fra noget, du har oplevet tidligere. Men det ikke nødvendigt at lede efter det.

Jeg bruger hypnose - og meget mere

Hypnose er kun ét af mine redskaber, og det gør at jeg kan tilbyde min unikke metode, som integrerer flere terapeutiske metoder og teknikker. Jeg arbejder ud fra flere forskellige metoder og teorier. Bla den psykologiske illusionsmodel som handler om at ændre på hjernens fejlfortolkninger uden indblanding fra tanker og efterrationaliseringer, som vi ellers er så gode til, specielt når vores tanker kredser i ring med bekymringer om fremtiden. En anden model og metode er at arbejde direkte med hjernens automatiske, negative reaktionsmønstre. Her går vi efter at få ændret reaktionen til noget positivt ved at bruge ressourcer fra positive oplevelser i dit liv. Det er nødvendigt at tage højde for både det kropslige, det ubevidste og det “kognitive” - alle de tanker og bekymringer der følger med. Følelserne er ofte det, der binder det hele sammen.

Kroppens reaktioner det allervigtigste

Men kroppens reaktioner er det, der starter det hele - og ofte er det her jeg starter. Her er jeg inspireret af teknikker fra krops-baseret terapi men kombinerer det med hypnose, der giver dig mulighed for at opleve reaktionerne under helt trygge rammer, som vi aftaler undervejs.

Jeg kan hjælpe med din angst

Angst skal bekæmpes, du skal ikke bare leve med det eller bide tænderne sammen. Viljestyrke og fornuft er ikke nok til at besejre angsten, fordi så meget foregår ubevidst. Det er til gengæld hypnosens store styrke. Hypnose er også velegnet til angstbehandling, fordi hypnose øger forestillingsevnen. Dermed er det meget effektivt til at ændre automatiske reaktioner. Samtidig er det skånsomt, fordi vi anvender forestillingsevnen på en måde, så du ikke bliver eksponeret for angst unødigt.

Ikke to sessioner er ens og det foregår i et samarbejde mellem dig og mig mhp at forbedre din situation. Med mindre du har angst i form af en konkret fobi er det en god idé at købe klippekort til flere sessioner.

Læs også om fobier.