Angst for tanker om sygdom, ulykke, død og handlinger

Hypnoterapi mod angst for tanker om sygdom, ulykke, død

Når tankerne løber løbsk eller man har nogle tanker, som man selv bliver bange for.

Jeg kan hjælpe med min kombination af hypnoterapi og mentaltræning baseret på den psykologiske illusionsmodel.

Når tanker gør én bange

De fleste mennesker har oplevet, at tanker om noget der måske sker i fremtiden, kan gøre en bange, nervøs eller bekymret. Vores hjerner er bygget til at forsøge at forudsige, hvad der kommer ske - og at tage forholdsregler, så vi ikke kommer i fare.

Selvom det er naturligt at bekymre sig om fremtiden, kan disse bekymringstanker hos nogle mennesker komme til at fylde alt for meget, man kalder det at ruminere. Det kan du lære mere om under depression og tristhed. Andre oplever at selve tankerne om “hvad kan der ske” simpelthen er så uhyggelige og skræmmende, at selve tanken er uudholdelig.

Endelig oplever nogle mennesker at de tænker frygtelige ting om at gøre noget, som de aldrig kunne finde på at gøre i virkeligheden.

Bange for sygdom - hvad hvis…?

Tankerne kan f.eks. kredse om sygdom - hvad sker der, hvis jeg får en alvorlig sygdom som kræft, sclerose, hjernesvulst osv? Aktuelt kan det være angste tanker om corona-virusen, covid-19. Selvom man med sin fornuft ved, at det er usandsynligt, kan man blive så bange for tanker om egen sygdom, at det i sig selv er et problem.

Angst for ulykker og død

Angst for at der kan ske noget ubehageligt eller forfærdeligt - at miste job eller få dårlig økonomi, at komme ud for en ulykke, overfald, død osv er meget udbredt. Igen, bekymringerne og forholdsreglerne er almindelige og fornuftige - men det er ikke meningen, at tankerne skal fylde så meget, at de bliver til et problem. Når tanken i sig selv giver angst, bør man reagere.

Bange for at gøre sig selv eller andre fortræd

Der er stor forskel på bevidst at ville skade sig selv eller andre - og så at have en flygtig tanke om at gøre det. Hvis man har bevidste tanker om det, bør man søge hjælp med det samme, idet man formentlig er fanget i et spind af tanker og overbevisninger, som virker ægte nu, men som er forkerte og som man ikke ville have på et andet tidspunkt i sit liv. Eller som en anden person i samme situation ikke ville have.

Her taler vi om de tanker, der dukker op - og som handler om at skade sig selv eller andre, men hvor man samtidig ved og føler at man ikke ville handle på det. Og disse tanker skræmmer én.

Tanker har deres eget liv

Vi oplever mange illusioner, skabt af vores hjerne. En af illusionerne er, at vi kan kontrollere vores egne tanker. Men vi kan ikke kontrollere vores egne tanker. De dukker bare op - og de er der hele tiden. Tankerne er måske bare nogle af de mange processer, der foregår i hjernen, helt uden for vores bevidsthed. Bevidstheden er stadig noget af det, forskningen har sværest ved at forklare. Men bevidstheden er “det”, der oplever tankerne.

En god sammenligning er det at blinke med øjnene. Det meste af tiden foregår det helt ubevidst. Dine øjne blinker af sig selv, når det er tid til at fugte øjnene. Du kan blive opmærksom på, hvornår du blinker. Og du kan også tage kontrollen og blinke, når du vil. Hvis du holder op med at fokusere på at blinke, sker det igen helt automatisk. Hvis du vil lade være med at blinke, kan du holde den i lang tid - men til sidst kan du ikke undgå, at øjnene blinker af sig selv.

Mindfulness

Det er det samme med tankerne. Mindfulness handler bla om at observere sine egne tanker - uden at ændre på, hvad man tænker på. Under mindfulness forsøger man altså ikke at skabe et “tomt sind” uden tanker. Det er stort set umuligt, selv for folk der har mediteret i mange år. Tankerne dukker bare op og forsvinder igen, når du ikke længere har fokus på dem.

Tanker og følelser

Når man har angst for sine egne tanker, er det i virkeligheden ikke tanken, der er et problem, men de følelser der skabes sammen med tanken. Det er vores følelser, der gør livet værd at leve. De positive følelser som glæde, begejstring osv har alle en negativ modpol. Der skal være modsætninger.Ellers ville det jo bare være grå leverpostej det hele.

Følelsen af angst

Følelsen af angst er en af de mest ubehagelige, vi kan opleve. Hjernen skaber frygt for at få os til at undgå trusler, helst ved at flygte. Men når man oplever angst og frygt for sine egne tanker, kan man ikke flygte.

Jeg kan hjælpe mod angst for tanker

Den måde, jeg arbejder med angst for tanker, handler om at ændre de følelser, der opstår i forbindelse med tankerne. Det handler om at bryde den overvældende følelse ned i mindre dele, f.eks. med en metode der hedder BSAFE - Bryd ned, Separér, Acceptér, Fokusér og Erfar.

Jeg anvender en kombination af mentaltræning, tankeeksperimenter og hypnose, baseret på det, der kaldes den psykologiske illusionsmodel. Det er som regel meget effektivt.

Læs mere om angst og underbevidstheden.